Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Lokalplan sommerhusområdet
Fart i Alken
Termografering 2010
Marknavne 1784
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
 

 

 

 


Teknik og anlæg
 
 
Rød: Meget æstetisk Skade. Orange: Moderat til Udpræget æstetisk Skade. Gul: Lav æstetisk Skade. Grøn farve: Ingen til minimal æstetisk Skade.
1. okt. 2022 * Solcelle-forslag til Dover Sogn. For at bidrage til den grønne omstilling har Thomas Due Nielsen, Ann Bertelsen og Karen Rasmussen lavet et forslag til prioritering af, hvor der i Dover Sogn kunne placeres solcelleanlæg. Kommunens overordnede vision er 700 hektar solcellepaneler i hele kommunen.
Udpegningen er foregået efter konferencen "Find dit grønne omstillingssind" på mejeriet i maj. Se mere om udpegningen. Debatten er begyndt på Liv i Landsbyernes Facebookside - og smalltalken lægger også gerne plads til debat om placering af vedvarende energianlæg.

4. juni 2022 * Folketallet lidt nedad igen. Man skulle måske tro, at folketallet inden for Alkens byskilte skulle stige på grund af stadig tilflytning, men de kolde facts fra Danmarks Statistik viser, at der nu bor 230 personer i selve Alken mod 243 sidste år. I 2011 var der 245, men i 2019 bare 229. 
 
3. juni 2022 * Thomas samler gruppe for lokale visioner om vedvarende energi. Efter omstillings-konferencen på mejeriet er Thomas Due Nielsen nu ved at samle en lille effektiv startgruppe, som vil behandle egnens "lokale visioner for VE-anlæg", altså VE for vedvarende energi: Hvad kan vi selv gøre os af planer? Som han skriver: Husk på, at vores sogn/område står til at få fordelt omkring 60 hektar solcellepaneler - og hvordan gør vi det bedst muligt? Tilmeld dig via tdue.medier@gmail.com eller meld dig ind i Facebookgruppen.
Byrådet vil opsætte 700 hektar solceller - svarende til Mossøs areal. Og byrådsmedlem Andreas Tang-Brock (S) sagde på konferencen, at "vi vil opsætte nænsomt og ved klatvise placeringer". (Foto: Ronja Bek Craig)

23. maj 2022 * Marianne opdagede kloakprop. Tilbage i marts konstaterede Marianne Damholt, at der havde været udelikat overløb ved et dæksel på stien ned mod "Smedens Strand" med bl.a. bind og tydelig lugt af kloak. Efter alken.dk havde spurgt Skanderborg Forsyning om nærmere forklaring, gik der et par måneder, men nu er der kommet svar: Forsyningsselskabet er glad for Mariannes reaktion, som betød, at fejlen blev rettet. Der er tale om en såkaldt grisefanger, der havde forskubbet sig og dannede prop. Grisefangeren er en renseforanstaltning i en pumpebrønd til spildevand - som ligger under dækslet på fotoet - tæt på en brønd til regnvandet. Alkens separerede regnvand løber til det åbne bassin og videre i Mossø, men parallelt med løber rør til spildevand - også fra Boes - der pumpes videre til renseanlægget i Skanderborg. Og som chef i Forsyningen Kristian Hansen siger, er det ikke meningen, at der skal foregå overløb på stien, men fejlen skulle være rettet nu. (Foto: Marianne Damholt)

12. jan. 2022 * ABAF ser helst solceller langs motorvejen. Der er i kommunen en overordnet plan på vej for placering af energianlæg. Bestyrelsen i ABAF finder, at kommunens udkast til  "Kriterier for etablering af solceller" indeholder en række positive elementer. Det gælder gælder både de skitserede kriterier om miljøhensyn (beskyttelse af grundvand, øget biodiversitet, rekreative områder mv.), og de kriterier der handler om visuel påvirkning af landskab og naboer. Det er desuden positivt, at muligheden for lokalt medejerskab vil blive prioriteret højt ifm. behandling af ansøgninger. Det er dog væsentligt, at kriterierne i det hele taget præciseres yderligere. Det skal f.eks. stå klart, hvilke krav der er til afstanden mellem boligmæssig bebyggelse og solcelleanlæg. Ligesom at det bør fremgå, at eksisterende rekreative områder og natur ikke må forringes eller afvikles for at give plads til solceller. I forlængelse heraf bør der til kriterierne for etablering af solceller tilføjes, at det overordnet prioriteres, at solceller opstilles i eller i tilknytning til allerede industrialiserede områder, herunder ved motorvej o. lign."
27. sep. 2021 * Jeg har haft en "mobiltelefonoplevelse", der på flere punkter ligner Claus Madsens: jeg har skiftet fra TDCs til Telenors net, og jeg oplever også bedre mobiltelefondækning nu - dog ikke helt så fantastisk som dén, Claus beskriver, selv om min mobiltelefon lige som hans er en veltjent Nokia, skriver Thomas Tjørnehøj. Læs mere om hans erfaringer med mobildækning, bredbåndstelefoni og priser på smalltalken.
13. sep. 2021 * Claus skiftede mobilselskab med held. Efter en del år med elendig mobildækning her i Alken, har jeg endelig fuld signalstyrke, selv i kælderen, skriver Claus Madsen. Det tidligere selskabs (Telmore) dækning var så ringe, at jeg oftest var nødt til at stå udendørs, førend en samtale var mulig. Ofte var der ingen forbindelse. Det skal lige nævnes, at min telefon er en ret gammel Nokia trykknapmodel, men tror ikke at det har betydning. Flere af mine gæster med nye, smarte telefoner havde nemlig samme problemer. Den nye antennemast bragte ingen forbedring med sig. For nylig skiftede jeg til OK mobil, som bruger Telenors antenner, og det virker! Jeg har nævnt det for Fiskemanden, som jo danser rundt med sin håndterminal i strakt arm, i håb om at få forbindelse, men han kan ikke skifte simkort i terminalen.
30. apr. 2021 * Højeste folketal siden 2016. Ifølge Danmarks Statistik bor der nu 243 personer indenfor byskiltene i Alken. Det er det højeste siden 2016, hvor der var 244. Siden 2010 har lavpunktet været 2019 med bare 229. I Dover Sogn er tallet fra 2020 til 2021 steget fra 1.474 til 1.614. En del må tilskrives den del af Kildebjerg, der ligger i Dover Sogn.
 
   
18. marts 2021 * Alken set fra toppen af telemasten. Med hjælp fra to teknikere i firmaet el-tel modtog vi en række fine billeder af vores fine landsby. Se serien på Alkens facebook. Som tidligere nævnt er teleselskaberne Telia og Telenor nu aktive fra masten, primært som en del af det landsdækkende netværk under Banestyrelsen, ’Internet i tog’. TDC oplyser, adspurgt af alken.dk, at selskabet ikke har planer om opsætning af udstyr i masten.                      abg
 
 
13. marts 2011 * Højt oppe i blæst og regn knoklede disse tele-teknikere i to dage med at fastgøre antenner i den nye mast midt i Alken. Nu er øverste etape færdig, og det næste bliver ledningsarbejde og tilkobling i de små bygninger langs jernbanen. I næste uge formentlig 18. marts er der mulighed for mobil-signaler til og fra masten. I første omgang er det selskaberne Telia og Telenor samt deres datterselskaber.
- Det vil i sagens natur give hurtigere og mere stabil adgang for de to selskabers kunder i byen og omegnen, men arbejdet er sådan set udført med et andet formål. Over hele landet er vi pålagt at opgradere telemasterne langs Banedanmarks skinner. Projektet hedder ’Internet i tog’. Nu er turen kommet til strækningen Skanderborg-Silkeborg, siger pressechef Mads Houe, Telia.
- Men naturligvis bliver der også bedre signaler i Alken og for bilisterne i området, inkl. en del af motorvejen. Rækkevidden er typisk 5-7 km ud i landskabet og ca. 2 km indendøre.
Det har ikke været muligt for alken.dk at få kontakt med TDC/Telmore angående masten i Alken. Men Mads Houe oplyser, at de store selskaber gennem maste-udbyderne får det samme tilbud om plads. (Tekst og foto: Peter Abildgaard)
 
 
 
 
 
 
16. nov. 2020 * Sammenlign de to master. Thomas Due Nielsen har fotograferet den gamle og den nye mobilmast ved banen og kombineret de to fotos, så man kan sammenligne, hvordan den fremtrådte og fremtræder i landskabet. Venstreklik på den hvide linje, hold markøren nede og kør helt ud til højre og se den nyoprettede mast. (Foto: Thomas Due Nielsen)
 
5. nov. 2020 * Borgermøde om Nye Anes Høj. Endnu er der ikke sat dato på, men der kommer et offentligt møde om udstykningen Nye Anes Høj, oplyser formand for Miljø- og Planudvalget Claus Leick (SF) til alken.dk. Det bliver i forbindelse med en 14 dages forhøring, og grundejerforeningen på Anes Høj og ABAF indbydes ligesom Jens Thor, der er ansøger. Siden bliver det besluttet om planlægning af projektet skal sættes igang - helt, delvist, med ændringer eller ikke skal sættes igang. Udvalget lægger samtidig op til Økonomiudvalget om at vurdere, om der skal udarbejdes en helhedsplan for Alken med infrastruktur og udstykninger. Se referatet af pkt. 198.

1. nov. 2020 * Anes Høj-beboere ikke taget alvorligt. En gruppe beboere på Anes Høj, Alkenvej og Emborgvej med Torben Nielsen som underskriver har skrevet til Miljø- og Planudvalget og argumenterer for at få adgangsvej til Nye Anes Høj ud østover, undrer sig over manglende dialog og er i gang med en underskriftsindsamling. Se oplægget med beskrivelser af forløb og argumenter for og imod. 
Det fremgår her, at udvalget tirsdag 3. november skal besigtige området. 

 
31. okt. 2020 * Naboønsker fra Anes Høj til Nye Anes Høj. Miljø- og Planudvalget skal have den nye udstykning ved Anes Høj oppe igen, og nu lægges der op til forhøring. Blandt andet kommer der "løbende henvendelser fra de nærmeste naboer med bekymringer om og ønsker til den nye udstykning. Det fremgår blandt andet, at der ønskes vejadgang via Alkenvej fra øst og ikke via Anes Høj, at der bygges for tæt, når bebyggelsen samles i den ene ende af området, at den mest naturfølsomme og smukkeste nordlige del med slugt med et lille rislende vandløb ønskes friholdt fra bebyggelse og vejanlæg, og at bebyggelsen holdes i en afstand af min. 7 meter fra eksisterende bebyggelse. Dog fremgår det af seneste henvendelse, at der ønskes et grønt bælte på minimum 7 meter mellem de bagerste grunde i det nuværende Anes Høj og de forreste grunde i det nye Anes Høj. Dertil en afstand til byggefelter på 5 meter, det vil sige i alt 12 meter fra naboskel til ny bebyggelse. Endvidere ønskes kun et-plans huse i forreste række mod eksisterende Anes Høj." Administrationen lægger op til foroffentlighed, idet der ikke længere er tale om mindre ændringer i Kommuneplan 16’s rammedel, og foreslår en høringsperiode på to uger. Se punkt 198 her.
20. okt. 2020 * Bæredygtig trafik i Alken og Svejstrup, eller 130 flere biler dagligt? ”Nye Anes Høj” bør have vejtilslutning fra Emborgvej, ca. 80 meter øst for jernbanebroen, som lovet under kommuneplansvedtagelsen i 2008, lyder det fra en gruppe Alken-borgere i anledning, at, at et nyt kommuneplanstillæg, hvor vejforsyningen til "Nye Anes Høj" går fra Alkenvej, via Anes Høj, snart vil komme i høring.
Læs hele indlægget på smalltalken

 

15. okt. 2020 * Fundamentet støbes før klagebehandlingen er færdig. I denne uge er fundamentet til den nye mast ved banen ved at blive støbt - 37 kbm. beton blev det til torsdag. Mastegruppen i Alken har undret sig, for deres klage over byggetilladelsen er ikke færdigbehandlet endnu. Karin Fosdal har fået svar fra en kontorassistent fra Byggeri, Landskab og Miljø i kommunen, hvor dette fremgår: Byggetilladelsen vedr. opførelse af ny mast på Alkenvej 71C er påklaget til Byggeklageenheden. Byggetilladelsen er gældende indtil Byggeklageenheden evt. træffer afgørelse om noget andet. Det er også Byggeklageenheden, som træffer afgørelse om, om klagen skal have opsættende virkning, og byggearbejdet dermed skal stoppe. Det er der ikke på nuværende tidspunkt truffet afgørelse om. Der er derfor ikke noget til hindre for, at byggearbejdet påbegyndes. Men det er naturligvis for bygherres egen risiko, da der jo kan komme en afgørelse fra Byggeklageenheden, som gør byggetilladelsen ugyldig. (Foto: Knud Abildtrup)


11. okt. 2020 * To politikere med i Alken Enge-arbejdsgruppe. Den arbejdsgruppe, som under ledelse af Museum Skanderborg er rådgivende organ i arbejdet med sikring af arkæologiske levn i Alken Enge samt klimasikring af tilstødende ejendomme, får nu to byrådspolitikere med: Karen Lindemann (S) og Claus Bloch (V). Byrådet har bevilget 1.092.500 kr. til næste fase af arbejdet. Se kommissoriet for arbejdet.
 
 28. sep. 2020 * Opdatering om sagen om udskiftning af masten på banearealet. Skanderborg kommune gav i 2018 landzonetilladelse til opførelse af en højere og kraftigere telemast, som kan bære op til 12 paneler og 8 linkantenner samt radioteknisk udstyr. Masten bliver 3 m højere og mere end dobbelt så bred. Den nuværende mast har kun serviceret togdriften.
56 borgere i og omkring Alken klagede i 2018 over den givne landzonetilladelse, og da der i juni 2020 kom afslag på klagen fra Nævnenes Hus (Klageportal), ventede vi blot på, at der blev startet på projektet.
Men det viste sig, at der først ansøges om (og gives) landzonetilladelse - det var den vi klagede over – og derefter kommer ansøgning om byggetilladelse. Der blev i juni 2020 sendt en høring ud til de nærmeste naboer til baneområdet, og 14 naboer gjorde indsigelse til kommunen. Kommunen valgte at overhøre vore indsigelser og gav byggetilladelsen, og den har vi nu påklaget hos Byggeenheden ved Nævnenes Hus. Billederne viser forskellen fra den gamle til den nye.
Vh Marianne Damholt, Inge Schøler, Benjamin Hoff og Karin Fosdal
5. sep. 2020 * Høringsfrist på tirsdag - så det er nu. Julie Abildgaard fra ABAF har fået Inger Juul fra Plan og Byudvikling i kommunen til at skabe overblik over politiske forløb, høringer og frister over de to byggeområder, der aktuelt er i spil:

Aneshøj 2: Arealet er med i kommuneplanen som to rammeområder. Lokalplanarbejdet er politisk igangsat, men projektet er under ændring - seneste bebyggelsesplan er vist med sokkelgrunde og en mere samlet bebyggelse, hvilket gør det nødvendigt at ændre på kommuneplanramme og ændre bebyggelsesprocent. Det forudsætter politisk stillingtagen og en for-offentlighed/debat. Så i givet fald bliver der en 14 dages høringsfrist til at komme med bemærkninger, ideer m.v.

Sagen forventes forelagt Miljø-og Planudvalget og Økonomiudvalget i oktober. Efter en eventuel høring kommer forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i minimum 4 uger.

Fabulas: Efter borgermødet for tidlig dialog er der til og med 8. september mulighed for alle til at komme med skriftlige bemærkninger. Der er ikke taget politisk stilling til, om projekt-ejernes ønsker til henholdsvis bofællesskab, almene lejeboliger og friplejehjem ønskes imødekommet. Så det er nu, det er vigtigt, at lokalområdet byder ind med holdninger/interesser/ønsker. Det gøres her.

Derefter skal økonomiudvalget beslutte, om de vil igangsætte kommune- og lokalplanlægning for hele området, dele af området eller slet ikke. Alle høringssvar medsendes til udvalgets behandling - på møde i september eller oktober.

Så længe det er uafklaret, om eller hvordan området skal planlægges, kendes ikke tidshorisonten og ej heller om eventuel udbygning skal ske i etaper. I forbindelse med eventuel kommune- og lokalplanlægning er der en række hensyn, der kan lægge begrænsninger på projektet. Et eventuelt kommuneplantillæg og en lokalplan vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger.

Pt. er der én høring i gang og det er om bofællesskab mv. i Alken. Den er vigtig, for det er først i forbindelse med behandling af høringssvarene, at der tages politisk stilling til om projekterne ønskes fremmet.


1. aug. 2020 Emborgvej har fået mål sit areal op. Flere i Alken har undret sig over, hvorfor der har været landmåler-opmåling langs Emborgvej. Vej og Trafik i Skanderborg Kommune har tidligere oplyst til alken.dk, at det er et kommunalt initiativ, der handler om at tildele vejen sit eget matrikelnummer og få sat stokkene med de røde toppe, hvor skellene faktisk bør gå. Opmålingen har betydet, at der er lagt nogle kvadratmeter til mange af grundene. Der er eksempler på grunde, der får 1, 2, 5, 6, 10 og 15 kvadratmeter.
Det har 
tidligere har været kutyme at tillade hæk i skel ud mod offentlig vej, hvorfor noget selvfølgelig vil brede sig ud over vejens areal. I dag er det normen, at hække placeres ca. 30 cm. bag skel, så det kan sikres, at de holdes bag skellet. Hvis der skulle være væsentlige uoverensstemmelser mellem skel og brugsgrænser, så tager vi en dialog med de enkelte grundejere om forholdene, oplyser landinspektør Lars Peter Larsen til alken.dk.

    Mobilmast med mange antenner
29. juni 2020 * Nyt kapitel om mobilmasten. Der er kommet en ny mulighed for indsigelse imod den nye og større mobilmast, som skal erstatte den gamle mast ved banen. Vores 1. klage, som er blevet afvist ved Planklagenævnet, handlede om Landzonetilladelse. Herefter skal der på samme måde køres en sag om byggetilladelse, da byggeriet ikke overholde byggeretten på 8,5 m. Det vil sige, at naboer til masten har fået brev via e-boks fra Skanderborg kommunen, med information og mulighed for at komme med bemærkninger inden torsdag 23. juli. Herefter vil der evt. blive mulighed for at indsende en klage på selve byggesagen, når den kommer i høring. Se brevet her.

Maste-gruppen vil indsende bemærkninger til flere af punkterne, eks: får byen bedre dækning, når vi ligger så tæt på masten. Hvor dominerende vil masten tage sig ud og hvor meget udsyn vil den skæmme, når den går fra at være 1,5 m til 3.37 m fra et ben til det andet ben på masten, og får op til 12 panelantenner, 8 link-antenner og radio-tekniske komponenter, m.m.

Naboer. der har modtaget brev, kan indsende bemærkninger inden d 23. juli. Hvis naboer eller andre i byen har bemærkninger, som I ønsker at vi skal tage med, er de velkommen til at sende det til alken67c@gmail.com

Vh Mastegruppen - Inge Schøler, Benjamin Hoff Skovgaard, Marianne Damholdt og Karin Fosdal


11. juni 2020 * Vores klage er blevet afvist! Ny mobilmast kan blive opstillet i morgen Altså en ny som er højere og bredere. Vi var en stor flok her fra Alken, der indsendte en klage til Planklagenævnet derom i 2018. Februar 2020 kom der afvisning af klagen, og derfor kan vi forvente, at der påbegyndes arbejde med en ny mast. Vores gruppe, der var initiativtagere til klagen samt foredraget om strålingsfare på Mejeriet i juni 2019, har overvejet om gruppen skal nedlægges, eller vi skulle gøre noget nyt. Skulle vi få målt stråling forskellige steder i byen, før ny mast kommer, få arrangeret blodprøvetagning fra frivillige personer i byen, eller andet der kunne være gavnligt, i forhold til at undgå en mast med mange mobilantenner og internetpaneler. Men…… vi har ikke energien, så derfor dette opråb: Hvis der er nogen der mener, at der skal arbejdes videre med sagen, må der nye kræfter til i gruppen. Vi inviterer til cafemøde udenfor Købmanden i Alken torsdag 25. juni kl. 16.30 til en snak. Mød meget gerne op eller send en mail.
Inge Schøler Christensen, ingesch@os.dk, Benjamin Hoff Skovgaard, benjamin@mail.dk, Karin Fosdal, alken67c@gmail.com
24. apr. 2020 * Bestyrelsen bag friplejehjem er åben over for andre muligheder. Jan Ove Lihn, Svejstrupvej 2, er formand for Alken Friplejehjem og oplyser til alken.dk, at bestyrelsen arbejder på og er åben over for andre placeringer end på Fabulas' grund, men at placeringen i Alken vil være god for både Svejstrup og Bjedstrup, for at holde sammen på lokalsamfundet, og så vil friplejehjemmet betyde 25 nye arbejdspladser. Lihn understreger - ligesom Michael Eberhardt fra Fabulas - at de to parter ikke har andet med hinanden at gøre udover ønsket om at købe en hektar jord, hvilket forudsætter enighed om selve udstykningen.
- Hvordan bygningen i givet fald skal placeres, har vi vores egen arkitekt til at vurdere, men først når vi har en godkendelse, og borgerne i Alken er med på vores idé. At vi valgte at gå i dialog med Michael Eberhardt skyldes, at han havde et areal, vi muligvis kunne købe til en fornuftig pris, og at han virkede interesseret, siger Jan Ove Lihn, der understreger, at skitsen for plejehjemmet kun er et foreløbigt forslag og ikke godkendt.

18. feb. 2020 * Planklagenævnet stadfæster kommunens tilladelse til den nye mobilmast. Med en afgørelse næsten to år efter klagen fra 'Initiativgruppen mod en mobilmast i Alken' er Planklagenævnet blevet færdig: Skanderborg Kommunes landzonetilladelse til en ny mast på banearealet er stadfæstet i en formandsafgørelse og kan ikke ankes til en anden myndighed. Nævnet lægger navnlig vægt på, at telemasten placeres inden for landsbyafgrænsningen i nærheden af eksisterende bebyggelse og op ad jernbanen, som har karakter af et teknisk anlæg. Desuden, at hensynet til at undgå nabogener må vige for hensynet til landskabet, og at den ansøgte placering derfor må foretrækkes frem for en placering i det åbne land uden bebyggelse. Om risikoen for skadelig sundhedsmæssig påvirkning står der bl.a., at 'en sådan påvirkning kan godtgøres ved udtalelser fra sundhedsmyndigheder eller uafhængige videnskabelige undersøgelser. Der foreligger imidlertid ikke en relevant dokumentation i den konkrete sag. Det fremgår heller ikke af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at opstilling ved beboelse bør undgås.' 

 
6. feb. 2020 * Fabulas i modvind i Gram. Ejendomsudviklingsselskabet Fabulas, der ejer Enggården, har fået modstand på et boligprojekt i Gram, oplyser Ugebladet Skanderborg. Fabulas vil bygge i Gram Skov, hvor byrådet flere gange har sagt nej til byggeri. To grundejerforeninger, der er naboer til skoven, opfordrer byrådet til i kommuneplanen at sikre skoven som rekreativt område i stedet for.
15. jan. 2020 * Kommunen skal forklare Planklagenævnet mere om masten. Det sidste kapitel om den nye mobilmast, der påtænkes rejst i Alken, er langt fra skrevet. Initiativgruppen mod en mobilmast i Alken protesterede over masten til Planklagenævnet, der nu beder Skanderborg Kommune 'oplyse hvilke relevante alternative placeringer, der har været vurderet, forinden kommunen traf afgørelse i sagen', skriver Ugebladet Skanderborg. Gruppen, der fik 56 underskrifter mod masten, har også anført, at flere familier ikke vil bosætte sig i Alken efter udsigten til en opgraderet mobilmast.
Læs mere om masten og kritikken under omtalen her på siden af et velbesøgt borgermøde 12. juni - med bl.a. folk fra Telenor, DTU og EHS-foreningen.

 
2. okt. 2019 * Lokalplan for Anes Høj lidt længere. Plan- og Miljøudvalget sendte i går sagen om at påbegynde lokalplan til udstykning på Anes Høj videre til Økonomiudvalget. Der lægges op til mindre kommuneplantillæg, mod nord for at sikre vejføring og mod øst på grund af læhegn. Se punkt 179 på referatet.
24. sep. 2019 * Lokalplan for Anes Høj på vej i gang. Plan- og Miljøudvalget har tirsdag 1. oktober lokalplanen til Jens Thors udstykning med 19 huse på dagsordenen. Der lægges op til politisk behandling af lokalplanforslag og et mindre kommuneplantillæg, så det efter offentlig høring skal kunne vedtages i juni. Udvalget skal også se på forslaget fra Torben Nielsen om alternativ vejadgang. 

Der er kludder med det direkte link - det forsvinder efter noget tid - men find punktet ved at gå lidt ned på denne side med dagsordener - find Plan- og Miljøudvalget og dagsordenen til mødet 1. oktober - punkt 179 med bilag.

 
8. sep. 2019 * Emborgvej skal have sit eget matrikelnummer. Flere i Alken har undret sig over, hvad der foregår med de korte landmålerstokke med rødmalet top, der for tiden står rundt omkring langs en del af Emborgvej. Vej og Trafik i Skanderborg Kommune oplyser til alken.dk, at det handler om at tildele vejen sit eget matrikelnummer og tilpasse registreringen til virkeligheden. Altså hverken noget med ny vejbelægning eller ekspropriering, men bare teknikaliteter.
 
26. juli 2019 * Folketal i sognet stiger fortsat markant. I første kvartal 2019 talte Danmarks Statistik 1.382 indbyggere i Dover Sogn. Fra 2007-2016 har tallet ligget omkring 1.150, men er steget støt de senere år - og fra 1.253 i 2018 til 1.382 i 2019. Jytte Elleby, der sammen med Martin deler kirkebladet ud, tilskriver en god del af stigningen de senere års udbygning i den østlige del af Ry - boligvarteret Kildebjerg - der er en del af sognet. I Alken er der stadig en svag tilbagegang - nu på 229, hvor det højeste tal siden 2007 var 244 i 2016. Der måles ikke specifikt for de øvrige landsbyer i sognet.

 

12. juni 2019 * Mobilmasten. Vi er blevet klogere, men vi er ikke blevet mindre bekymrede. Det er tankevækkende, at selv de eksperter, vi har besøg af i aften, ikke vil afvise, at der kan være problemer med mobilmasterne.

Det var konklusionen fra en af de fire arrangører bag mødet onsdag aften i Alken Mejeri, Marianne Damholdt.

Der kom ca. 50 opmærksomme og spørgelystne beboere fra Alken og omegn. Der var indkaldt fire eksperter med hver deres fagområde. Det blev et godt møde, men ud fra spørgsmålene var det nemt at konkludere, at de fleste i salen kom med en kritisk holdning til den nye mobilmast, nogle endda frygt.

Den nye mast skal ud fra teleselskabernes plan rejses få meter fra den nuværende og vil blive 48 meter høj. (Rundetårn i København er 41,5 meter, red.)

Den vil få plads til 12 panelantenner og 8 link antenner.

Der er to sider af sagen, mindst. Den ene er landsbyens profil. Masten bliver høj og robust. Den vil dominere meget mere end den nuværende.

Den anden side er folkesundheden og de neuropsykologiske skadevirkninger. Begge dele kalder på det argument, at masten bør placeres uden for byen.

En af eksperterne, Lars Dittmann: - Jeg tror, at masten bliver sat op af hensyn til banens passagerer og trafikken på motorvejen Jeg tror, at teleselskaberne er ligeglade med, om byen her kan komme på nettet.

Var der slet ingen, som på mødet talte positivt om den nye telemast? Nej, ikke hørbart.

Nu er spørgsmålet, hvad Alken skal gøre. Set i det store perspektiv er det vigtigt at få spredt debatten og interessen til andre dele af landet. Initiativgruppen er skuffet over, at de lokale politikere ikke kommer frem. De er også opmærksomme på, at det nye 5G-netværk er en konsekvens af en flertalsbeslutning i Folketinget. Et stort flertal. Den vej skal man altså også gå, når det nye folketing kommer i arbejde.

Initiativgruppen består af Inge Schøler Christensen, Marianne Damholdt Bergin, Karin Fosdal, Benjamin Hoff Skovgaard, alle med bopæl i Alken. De går nu i tænkeboks for at overveje mødets nye oplysninger og finde en vej videre i protesten over for myndighederne og teleselskaberne.

Som var det naturens kommentar til sagen, blev mødet forstyrret kl. 19.55 af et lyn og det største tordenskrald i Alken i denne sæson. Her var der tale om elektriske udladninger, som gør enhver mobilmast til en bagatel.

TV2 sendte direkte fra mødet i Alken. Udsendelsen kan findes på nyhedsarkivet via hjemmesiden for TV2 Østjylland. Uge-Bladet Skanderborg vil også skrive reportage fra mødet.

EKSPERTERNE KORT: Pernille Schriver, biolog og miljøvejleder. Formidler i EHS-foreningen. Hun er hyper sensitiv over for stråling af mange slags.

-Der erkendes en stor mængde af symptomer. Men 8 ud af 10 studier viser, at hvis man bor mindre end 500 meter fra en mobilmast, er der øget risiko for kræft.

Perspektiverne? I mange lande holder man fast i forsigtighedsprincippet, som er beskrevet af EU-domstolen. Verden over oplever man, at insekter, flagermus og andre dyrearter forsvinder. I en dyrepark i Australien skete det tæt ved tre mobilmaster, altså i en dyrepark!

Pernille Schriver viste billeder fra Fyn af træer og bevoksning, som efter hendes mening er påvirket af baggrundsstråling. De havde tydelig misvækst.

Hun sluttede med denne salut:

- Der skal ikke mere forskning til. Vi ved det, vi skal vide. Der skal handling til.

Professor Lars Dittmann, DTU. Han leder en forskningsgruppe, som arbejder med alle aspekter af nuværende og fremtidige kommunikations systemer.

-Om jeg er bekymret, nej det vil jeg ikke sige. Jeg er forundret over, at debatten i den grad blusser op nu og ikke tidligere. Teleindustrien hænges ud. Men jeg er mere bekymret for unge, somgår med hovedtelefoner mange timer om dagen, eller vores trådløse netværk derhjemme eller på jobbet.

Jeg har ikke i min forskning set noget, der beviser, at master er skadelige. Men jeg accepterer fuldt ud, at nogle mennesker har problemer.

Kim Horsevad, cand. pæd. og biologilærer med forskning i bioreaktivitet ved mikrobølger.

Som biolog har han set studier, der forklarer, at alle cellerne i vores krop kan påvirkes af stråling, alle. Han ser gerne, at i stedet for at påvise og forklare strålingen enten ud fra fysikken eller ud fra biologi, skal forskerne i højere grad se sagen som både-og.

Tænk over, at det er først, når vi ser skadevirkninger af det kumulerede (opsamlede), at vi griber ind.

-Når vi måler en dosis, kan vi måle hvor meget, der overføres til energi. Men dette siger ikke, hvor farligt det er.

Han nævnte det værst tænkelige eksempel, nemlig drivhuseffekten og udsigten til en klimakatastrofe. Hvad sker der, hvis vi for sent erkender skaderne af mikrobølger og baggrundsstråling.

Lars Dittmann oplyste, at han i hjemmet har beholdt fastnet-telefon, og at hans pc er sat op med kabler. Kim Horsevad tilføjede, at han har en mobil-telefon. -Men jeg har tændt den højst en gang om måneden.

Peter Guldborg var som leder af Telenors IT-sektor (mastens kommende ejer) ventet at være mindst kritisk. Han overraskede et par gange.

Fra salen blev han spurgt, om det gør en forskel for strålingen, hvis masten er midt i byen, 500 meter ude eller 1000 meter.

-Det er svært at afgøre. Det kommer an på retningsbestemmelsen af sendepanelerne. Men tænk på et fyrtårn, der udsender lys om natten. Nogle får glæde af det, andre ser ikke lyset. Masten vil gøre mest gavn ved at sætte den i midten i forhold til jeres telefoner. Det giver mindre stråling fra din telefon. I det hele taget er jeg mere nervøs for wifi, blue tooth eller det, børnene putter i ørerne flere timer om dagen.

-Jeg har selv børn. Jeg synes, at sundhedsstyrelsen bør være mere lydhør. Jeg oplever at de forskellige ministerier udfordrer hinanden i diskussionen om 5G og risiko.

Peter Guldborg jokede midt i det alvorlige, da eksperterne til sidst fik en gave af de fire arrangører. Det var lokal honning og en flaske SORTE ALKEN.

-Nu er der vel ikke alkohol i? Jeg har hørt, at det er skadeligt for leveren.

Efter mødet konkluderede de fire arrangører bl.a.:

Vi er ikke blevet mindre bekymrede, men vi er blevet klogere. I det gamle folketing var stort set alle enige om udrulningen af 5Gnetværket. Det er interessant i aften, at selv dem der er inde i det tekniske, ikke vil afvise, at der er problemer for sundheden. Alt i alt kommer vi tilbage til, at der skal oplysning til.

Karin Fosdal tilføjede: -Efter i aften må vi sige, at vi er blevet mindet om, hvor meget vi i hjemmene bruger wifi, blue tooth, pc og andet. Vi må lære at slukke. Men mobilmasten kan vi ikke slukke for.

Referat: Peter Abildgaard


REGERINGEN: Det er helt afgørende for fremtidens samfund og den teknologiske udvikling, at vi skaber de bedst mulige rammer for, at teleindustrien kan få sat gang i udrulning og anvendelsen af det hurtige 5G-net. Danmark skal være med helt fremme, så vi fastholder vækst og arbejdspladsen inden for teknologiområdet. Sagt af teleminister Lars Chr. Lilleholt, februar 2019.

 
 
14. okt. 2018 * Svar fra Telcon til mastegruppen. Inge Schiøler Christensen sender på vegne af mastegruppen, der forholder sig til den planlagte mobilmast ved banen, et svar fra Telcon på en række spørgsmål sendt i april. Endnu er der ikke svar fra klagenævnet. Se Telcons svar.
 
2. juli 2018 * Uheldig udstykning, tankeløse parkeringer og lukket proces. Svejstrup 30. juni 2018. Bente Andersen og Karl Ole Jokumsen fra Svejstrup Østergård har sendt en indsigelse til kommunen i forhold til visionspapiret indsendt fra foreningen Liv i Landsbyerne. De finder en skitseret udstykning i Svejstrup meget uheldig og uacceptabel, de har stigende problemer med at passere igennem Bjedstrup og Alken på grund af parkerede biler, de ønsker styr på spildevandsudledningerne i det åbne land og finder processen med visionspapiret i Liv i Landsbyerne meget lukket. Se hele indsigelsen på smalltalken 2. juli.
8. juni 2018 * Hvilken myndighed forholder sig til det sundhedsmæssige ved mobilstråling? Og hvad der skal til for at I tager det sundhedsmæssige aspekt med i jeres godkendelser af mobilmaster og måske går videre med problematikken til regeringsniveau? Sådan lyder to af spørgsmålene til de lokale miljøpolitikere fra 'Initiativgruppen til indsigelse imod opstilling af mobilmast i Alken', der tegnes af Karin Fosdal, Benjamin Hoff Skovgaard, Inge Schiøler og Marianne Damholt Bergin.
Gruppen har i et åbent brev bl.a. efterlyst den 'åbenhed, som Skanderborg Kommune bryster sig så meget med', når det gælder niveauet for borgerinddragelse, da masten ved banen skulle besluttes. Det fremgår af initiativgruppens korrespondance med embedsmænd og udvalgsformand Claus Leick (SF), at 56 borgere i Alken skrev under på indsigelse mod masten, at miljø- og planudvalget 'ikke umiddelbart havde et ønske' om selv at bese forholdene i Alken, hvilket gruppen havde foreslået. Sagen om masten er påklaget og afventer afgørelse i Klagenævnet.

 
 
23. maj 2018 * Folketal i sognet steget fra 1219 til 1253 på et år. Ligesom sidste år er der kommet flere og flere beboere til hele Dover Sogn - ikke færre end 34 hoveder - fremgår det af Danmarks Statistiks nye tal. Der er også tal på Alken - her er der igen en lille tilbagegang - nu fra 237 til 231. 
 

16. apr. 2018 * Jo mindre børn - jo mindre trådløs teknologi. Nu hvor det er aktuelt med antennemasten i Alken: Fra Bjedstrup Skole beskriver bestyrelsesformand Mads Bentzen, hvilke principper skolen arbejder efter - og skriver bl.a.: W

HO har klassificeret teknologien som muligt kræftfremkaldende. Vi ser også, at eksempelvis Europarådet anbefaler, at der slet ikke er wifi på steder, hvor der er børn, ligesom vi også kan læse de kraftige advarsler fra Det Europæiske Miljøagentur, lægeforeninger og forskere rundt om i verden. Vi ser, at Frankrig har forbudt wifi i dagtilbud og forbudt mobiltelefoner i skoler, og vi ser mange andre lande indføre restriktioner for at beskytte næste generation mod en mulig helbredsrisiko. Samtidig ser vi, at vores egne sundhedsmyndigheder har egne holdninger på området, og at de kun vedrørende mobiltelefoner har anbefalinger til, hvordan man reducerer eksponering. Vi har valgt at lade tvivlen om helbredsrisici komme børnene til gode og har vedtaget et princip, der skal sikre, at teknologien kun bruges, når det tjener et pædagogisk formål. Alle voksne har desuden et ansvar for at lære børnene en helbredssikker omgang med teknologien. Så - vi er ikke bombet tilbage til stentavler. Men vi forsøger at tage ansvar for børnenes helbred som en del af den digitale dannelse.


19. mar. 2018 * Mødet om masten. 15 var mødt på mejeriet 18. marts til mødet om den planlagte mobilmast. Der var positiv opbakning til vores ønske om at klage og vores håb om at få flyttet masten uden for byen. Vi har sat os grundigt ind i, hvad der findes af dokumentation om mobilmasters skadelige strålevirkning (se bl.a.: http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk og https://www.youtube.com/watch?v=lCgDryipsGA). Vi vil indsende en klage inden 5. april. Der er ikke meget tid, så vi kommer ikke til at foretage en underskriftsindsamling. Derfor vil vi meget gerne høre fra jer, hvis I ønsker at bakke op om protesten. Jo flere, jo mere virkningsfuldt. Man kan henvende sig til undertegnede for at komme med i en mail-gruppe, hvor man løbende vil blive orienteret om det videre forløb. Vh. kontaktperson Inge Schøler. ingesch@os.dk

17. mar. 2018 * Kommunen tager ikke sundhedsrisici op, når en mobilmast placeres. Landinspektør Louise Friis Hansen fra Skanderborg Kommune har udarbejdet tilladelsen til den nye mast, hvor der bl.a. tages hensyn til flagermus' muligheder for at manøvrere udenom - og det landskabelige helhedsindtryk. Hun oplyser til alken.dk, at hun ikke har kendskab til officielle data om sundhedsrisici ved de pågældende strålingsformer og har sendt en afgørelse fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn fra august 2016. Afgørelsen gjaldt en mast i Vellerup Sommerby og har lagt den linje, hvorefter kommunen som udgangspunkt ikke kan tage sundhedsrisici op som et af de hensyn, der skal tages. Den afgørelse beskriver, hvordan Sundhedsstyrelsen i november 2011 ikke fandt evidens for strålingsrisici, og at mobilmaster ikke udgør et helbredsproblem for befolkningen - med bl.a. støtte fra WHO.
14. mar. 2018 * Møde om den nye antenne midt i byen. Kære Alken-borgere og andre interesserede. Kommunen har givet godkendelse til en ny og højere mast, som erstatning for den gamle, i høring. Det er sådan set ok, men på masten kan der opsættes i alt 12 stk. panel-antenner og 8 stk. link-antenner samt radiotekniske komponenter. Forskellige teleselskaber er allerede kontaktet med tilbud om pladser. Lige nu er der to stk. elektronik på den gamle mast. Selvfølgelig vil vi gerne have bedre mobil- og internetdækning, men vi ser gerne antennen sat op uden for byen. For vi er nogen som er utrolig nervøse for strålerisici fra sådanne elektroniske installationer, og derfor vil vi gerne indgive en klage til kommunen inden klagefristen d. 5. april udløber. Hvis du tænker i samme retning som os, kom til møde søndag 18. marts kl. 10.00 på Alken Mejeri oppe på 1.sal i Biblioteket. Inge Schøler og Karin Fosdal
12. mar. 2018 * Kære Alken-borgere. Det er nu der skal handles, hvis vi skal undgå, at en ny, kraftig mobilmast bliver opsat midt i vores by, skriver Inge Schøler, der er alvorligt bekymret for mobilmasters negative virkning på sundheden og tænker, det må være muligt at finde en placering uden for byen. Læs Inges indlæg og opfordring om at være med til en indsigelse på smalltalken.
 
10. mar. 2018 * Ny mast og delte meninger. Skanderborg Kommune har givet en landzonetilladelse til en ny og 48 meter høj mast på banearealet, der skal forbedre mobilsignalet i toget og i lokalområdet. Arbejdet gennemføres i samarbejde mellem DSB, Arriva, TT-Netværket (Telenor og Telia), TDC, Hi3G og Banedanmark. Projektet skal sikre god mobildækning langs banen ved at udnytte eksisterende master og udbygge netværket med nye master. Mobiloperatørerne skal leje sig ind og idriftsætte radioudstyr, så passagerer kan bruge toget som arbejdsplads med netforbindelse. Ud over passagererne vil den øgede dækning også komme de omkringboende borgere til gode. Læs om tilladelsen, klagemuligheder og -frist her - og se debatindlæg fra Inge Schøler på smalltalken.
4. mar. 2018 * Ny antennemast kan give bedre mobildækning. Kommunen har orienteret en række naboer i Alken om, at Banedanmark vil udskifte den 45 meter høje gittermast ved banen til en ny på 48 meter - 14 meter øst for den nuværende. Masten skal bære 20 forskellige antenner, så der lægges op til bedre mobildækning både i toget og i lokalområdet.
6. dec. 2017 * Slut med pukkelbump ved Boes. Efter mange klager - primært fra tilskadekomne cyklister - over de såkaldte pukkelbump ved Emborgvej, er de blevet erstattet med såkaldte modificerede cirkelbump, oplyser kommunen.

I

19. sep. 2017 * Fremtidsdebatten skubbet til efter valget. Den fremtidsdebat om bl.a. lokalcenteret Alken-Svejstrup-Bjedstrup, der skulle foregå på et borgermøde 28. september, er blevet droppet indtil videre, fortæller Mikkel Schwab fra Liv i Landsbyen. Tanken er at udsætte debatten til et nyt byråd er trådt til. Så slet krydset i diverse kalendere igen.
26. aug. 2017 * Fremtidsdebat om lokalcenteret Alken-Svejstrup-Bjedstrup er på tapetet i september-oktober, fremgår det af Ugebladet Skanderborg. Miljø- og Planudvalget går i gang med en fremtidsplan for landsbyer og lokalcentre - og det betyder bl.a. udviklings- og bevaringsrammer. Vi har i Alken-Svejstrup-Bjedstrup siden sommeren 2016 haft særlig status som 'samarbejdende lokalcenter', hvor de syv andre er Gl. Rye, Stjær, Virring, Herskind, Tebstrup, Voerladegård og Hylke. En høring om planen skal foregå fra 11. september til 9. oktober med et borgermøde 28. september - før politisk behandling i november. Et idé og debatoplæg er på vej, og man vil kunne melde sig til arbejdsgrupper, der skal gå videre med det hele.
 
24. apr. 2017 * Nu gik vi lige og troede, at folketallet i Alken steg for tiden, men Danmarks Statistik meddeler, at pr. 1. januar 2017 var der 237 beboere inden for byskiltene mod 244 året før. Men til gengæld har folketallet i hele Dover Sogn ikke været så højt i ti år: Pr. 1. januar 2017 var vi 1219 indbyggere mod 1155 året før. En forskel på 64  - hvilket også er største udsving siden 2007.
 
 
13. nov. 2016 * Weekend uden gadelys. Nogle blev glade over at slippe for skærende gadelys ind ad vinduerne, andre savnede lyset, da det forsvandt fra byens lygtepæle. På Facebook-siden Liv i Landsbyen gik snakken: Karin Bossow undrede sig, og Lene Breumlund kunne oplyse, at AURA var blevet underrettet både torsdag og fredag. Det gør man i øvrigt her: Når gadelyset ikke virker.
På alken.dk's redaktion ved søen er der bare månelys sådan en novemberaften, og det er ikke at foragte.
11. juni 2016 * Landsbyerne Alken, Bjedstrup og Svejstrup udpeges som nyt samarbejdende lokalcenter i kommunens bymønster. I det nyudkomne forslag til Kommuneplan 2016 er ønsket fra vores lokalområde om at blive betragtet som et slags lokalcenter - sådan som det blev nedfældet i Kommuneplan 13 - taget med. Dvs. lokalcenter som bl.a. Hylke, Stjær og Voerladegård, hvor kommunen arbejder på at opretholde et vist serviceniveau. Det fremgår på side 50-51:  I Alken er der indkøbsmuligheder, og i Bjedstrup ligger skole (0. klasse til 6. klasse og børnehave). Disse servicefunktioner betjener ud over Alken, Bjedstrup og Svejstrup landsbyerne Illerup og Boes. Særligt Alken er med sine godt 230 indbyggere et forholdsvis eftertragtet bosætningssted på grund af byens beliggenhed ved Mossø og byens lette adgang til den overordnede infrastruktur, herunder mulighederne for at pendle med tog mod Ry/Silkeborg og Skanderborg/Aarhus. De tre landsbyer har alle ældre bykerner. I Alken er der mod nord og nordøst opført nyere parcelhuse og tæt-lave boliger i perioden fra 2000 og frem til i  dag. Nye byområder i Alken, Bjedstrup og Svejstrup For at understøtte de eksisterende servicetilbud til landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup er de tre landsbyer Alken, Bjedstrup og Svejstrup udpeget som samarbejdende lokalcenter. Det betyder, at de tre byer tilsammen i fremtiden forventes at kunne tiltrække en bosætning, som kan understøtte og opretholde servicetilbuddene. I Alken er der ca. 20 ledige byggegrunde. I de tre byers ældre bykerner kan der herudover indpasses et mindre antal nye boliger, f.eks. hvis der nedrives eksisterende boliger, indrettes boliger i overflødiggjorte landbrugsbygninger eller ved udstykning af eksisterende grunde til flere mindre grunde. Kommuneplan’16 udlægger ikke yderligere nye boligudlæg ved de tre byer, men Skanderborg Kommune vil i den kommende planperiode undersøge de langsigtede byvækstmuligheder i kommunen. Det vil i dette arbejde blive vurderet, hvordan byudviklingen kan ske under hensyntagen til interesserne i det åbne land, herunder grundvandsinteresserne, samt hvor byudviklingen kan ske mest hensigtsmæssigt infrastrukturelt. Der vil i denne forbindelse blive vurderet behovet og mulighederne for yderligere boligudlæg ved de tre landsbyer. Find forslag til Kommuneplan16 her
og søg evt. på Alken eller læs fra side 50.

 
24. apr. 2016 * Vision om ny international landsby mellem Alken og Bjedstrup. Troels Dilling-Hansen, Bjedstrup, deler nu en vision med alken.dk: 'Friland Alken - en international landsby'. Visionen er en landsby på et areal på ca. 100 hektar, der kunne rumme 50-100 bosætninger - bl.a. små landbrug, lejeboliger og oldekoller. Fællesskab, spiritualitet, flygtningeboliger, økologi er nøgleord. Arealet er ikke til salg, men Troels deler visionen alligevel for at sætte flere tanker og initiativer i gang - og alken.dk tager gerne imod reaktioner og tanker i den boldgade.  
 
13. apr. 2016 * 10 flere beboere end sidste år. Så er de nye optællinger fra Danmarks Statistik klar, og indbyggertallet inden for Alkens byskilte er vokset fra 234 til 244. Så altså en stigning på linje med hele Dover Sogn, der steg fra 1140 til 1155. I 2006 var tallet på 259.
 
 27. mar. 2016 * Flere unge mænd i sognet. Fra 2007 til 2016 er der sket en mærkbar forøgelse af antal 20-29-årige i Dover Sogn. Fra 63 til hele 82, og når det gælder fordelingen mellem mænd og kvinder har de unge mænd siden 2011 overtaget - med 46 mænd og 36 kvinder. Dermed følger sognet den landsdækkende tendens i landdistrikter. I alt er vi i år 1155 beboere.
 
5. feb. 2016 * Folketallet i sognet det højeste siden 2008. Med 1155 indbyggere i 2016 mod 1140 i 2015 er indbyggertallet i Dover Sogn for tiden lidt på vej opad - og det højeste siden 2008, hvor det lå på 1158, viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2007 var tallet 1159 og 2011-tallet var et lavpunkt på 1131. Tallene for landsbyer kommer i april.
 
12. jan. 2016 * Så blev vej-hullerne ved søen fyldt op. Vej & Trafik i kommunen har nu rådet bod på skaderne, hvor Mossø under storme og højvande har ædt sig tæt ind til asfalten ved Alkenvej. Samtidig fik et par træer studset kronen, og nogle store sten i rabatten blev skubbet længere væk fra kørebanen. (Foto: Knud Abildtrup)

 
22. apr. 2015 * Sander overtager vandværksgrunden. Som en af naboerne med jord op til den gamle vandværksgrund har Sander Jensen nu overtaget det smalle jordstykke efter Lis Mikkelsen. Efter en overvejelse om at istandsætte den lille bygning med kælder er Sanders plan nu at rive det hele ned og dyrke grøntsager på sin nye jord. (Foto: Knud Abildtrup)

 
 
14. apr. 2015 * Folketal lidt ned. Folketallet i Alken er gået tre tilbage til 234, som det også var i 2013, oplyser Danmarks Statistik. Og det vil så sige: inden for byskiltene. Tallet for hele Dover Sogn er uændret på 1140.
25. feb. 2015 * 'Som en almindelig radio'. Projektleder Peter Søgaard fra AURA Energi skriver bl.a. i et svar til Mads Bentzen fra Bjedstrup, der er skeptisk over de nye fjernaflæste elmålere, at der er tale om en radiomåler, hvor signalet er væsentligt lavere end det fra en mobiltelefon eller trådløst netværk. Mads ønsker stadig at få mere at vide og har foreløbig fået annulleret opsætningen af måleren, der efter loven åbenbart skal være sat op inden udgangen af 2019. Se deres korrespondance her. Begge har givet lov.
22. feb. 2015 * Hvilke helbredseffekter har de nye elmålere? Mads Bentzen fra Bjedstrup er skeptisk over for AURA Energi, der fra mandag  begynder at indføre fjernaflæste elmålere. Han savner oplysning om teknologien og henviser til stopsmartmeter.dk for mere information. Han er interesseret i at vide, om andre deler den skepsis, og overvejer et møde på Mejeriet med oplysning og debat. Se smalltalken.

 
23. sep. 2014 * Central og historisk grund til salg. Den gamle vandværksgrund på Alkenvej 62 står nu til salg. Herfra leverede Alken Vandværk byvand fra ca. 1949-1992 (Ole Nielsens hukommelse), hvorefter Jan 'Murer' og Lis Mikkelsen overtog grund med vandværksbygning. Den omkring 100 kvm. store grund grænser op til både Emborgvej 98, 100 og 104 samt Alkenvej 64 og 66. Lis er klar ved telefonen: 26816943. (Foto:  Knud Abildtrup)
 

23. maj 2014 * Flere skal på kloakken. Skanderborg Forsyning skal til at koble flere i landområderne på den offentlige kloak, og ifølge Midtjyllands Avis er kommunen indstillet på nogle lempelige økonomiske ordninger, hvis man fx. fornyligt har investeret i et anlæg, der fungerer. Det gælder bl.a. ejendomme mellem Alken og Illerup i 2014 og mellem Alken og Boes i 2015.

 
14. apr. 2014 * Folketal lidt op igen. Efter to år med tilbagegang er folketallet i Alken gået fra 234 til 237, oplyser Danmarks Statistik. Summen af til- og fraflytninger, fødsler og dødsfald blev tre i plus. I hele Dover Sogn er vi nu 1140 mod 1136 året før.

4. dec. 2013 * Bassinet på vej nu. Skanderborg Forsyningsvirksomhed er gået i gang med at etablere et bassin, på marken ved det gamle renseanlæg. Bassinet er afslutningen på separatkloakeringen af Alken by og etableres for at forsinke og rense regnvandet fra Alken. I runde  tal vil vandfladen blive på ca. 1000 kvm. Ingeniør Stig Jonassen forventer, at anlægsarbejdet er afsluttet inden jul.


 

22. okt. 2013 * Nu står det der i hvert fald. Det lykkedes at få vores fem landsbyers ønske om at blive lokalcenter i næste planperiode ind i Kommuneplan 13 . Det står på side 118. Lokalcentre skal sikres en tilstrækkelig vækst, som kan understøtte disse byers offentlige og private serviceforsyning. Endelig skal landsbyernes kvaliteter understøttes sådan, at landsbyerne kan udgøre et attraktivt alternativ til bosætning i byerne.
5. okt. 2013To nye huse på Søbjerg. Efter salg af ét af de fire planlagte etplanshuse for enden af Søbjergvej, skal de to første nu bygges, oplyser ejendomsmægler Kennith Broberg, EDC. Det bliver de to længst væk fra Emborgvej, og Peder Pedersen fra Ry skal bygge - til indflytning maj 2014.
6. maj 2013 * Laveste indbyggertal i otte år. Danmarks Statistik har offentliggjort de nye indbyggertal for byer, og Alken er fra 2012 til 2013 gået fra 238 til 234. Så fødsler og tilflytning har ikke kunnet opveje fraflytningen - måske de unge, der flytter hjemmefra?

8. mar. 2013 * Fejl i kloakbidraget. Skanderborg Forsyning oplyser, at medlemmer af Alken Vandværk, der fik skiftet måler i 2012, kan have fejl i afregningen, som er blevet rettet igen.
Ved PBS fremgår det forkerte regningsbeløb på oversigten, men bliver ikke trukket. Der kommer så en ny til betaling i april. Betaler man med girokort, får man tilsendt en ny regning. Så - en god idé at tjekke afregningen - webredaktørens var for stor.
8. dec.2012Alken-Bjedstrup-Boes-Illerup-Svejstrup foreslået som aspirerende lokalcenter. Kommuneplan 13 er i høring, og Liv i Landsbyen foreslår nu, at vores lokalområde bør være aspirerende lokalcenter - en status, otte landsbyer i kommunen er udset til. Den fremtidige udvikling og boligtilvækst skal ske i fire hovedbyer og otte lokalcentre, der skal sikres stabil tilgang af børn, så daginstitution og skole kan opretholdes og også rumme dagligvarehandel og idrætsklub. Læs forslaget til høringssvar og kom selv med forslag til ændringer senest onsdag 19. dec. til Jens Jacobsen, Emborgvej 104, 30 70 20 93, jensinge@mail.tele.dk.
3. juni 2012 * Regnvandsbassin snart på vej. En landzonetilladelse til et regnvandsbassin på marken ned mod det gamle renseanlæg er nu længere gennem systemet. Bassinet bliver 300 kvm stort og skal kunne rumme 220 kbm. tag- og overfladevand fra Alken, der så ledes i Mossø. Ved at forsinke regnvandet mindskes belastningen på nedstrømsliggende vandområder, og forurenende stoffer kan tilbageholdes.
14. apr. 2012 * Syv indvånere færre. Sandheden skal frem. Siden sidste år er Alkens folketal dalet med hele syv mennesker fra 245 til 238 - det laveste tal, siden Danmarks Statistik begyndte at  regne på det. De seneste to års fremgang er slået tilbage. 

7. mar. 2012 * Fiber nærmer sig. Østjysk Energi får p.t. lagt fiberbredbånd ved Alkenvej langs søen. De fortsætter i første omgang til byskiltet, forlyder det. 

5. feb. 2012 * Fiberbredbånd på vej. Østjysk Energi har med flyers i postkasserne ved søen varslet gravearbejde til fiberbredbånd. Salgschef Flemming Seidelin skriver til alken.dk, at 'det kunne da være en mulighed for at få fibernet til Alken, nu. Du vil høre nærmere, når vi kender områdets afgrænsning m.v.

8. nov. 2011 * Asfalt-penge udefraCarsten Sandberg har undret sig  over, hvorfor Alkens hovedgader er blevet asfalteret - de trængte jo ikke nævneværdigt, og fik nedenstående svar fra Ole Rasmussen, Vej & Trafik: 'Asfaltarbejderne i Alken betales af Skanderborg Forsyning i forbindelse med deres gravearbejder i vejen. Dermed kommer pengene udefra. Vej og Trafik administrerer vejbudgettet, som anvendes til det almindelige  vedligehold, herunder asfaltering, men det rækker desværre langt fra til vores behov. Derfor skal der prioriteres meget skarpt med de penge, der er til rådighed'. 

25. okt. 2011 * Med graffiti og det hele. Det nye busskur er landet, skriver Finn 'Badutski' Bech-Nielsen. Kommunens folk oplyste, at det ikke havde været uden besvær at få skuret - nu også med graffiti - fra Stillings industrikvarter placeret i det gamle hul.

7. okt. 2011 * Busskur shines up. På opfordring fra alken.dk har sekretariatsleder Erik Nysom bedt kommunens entrepenørafdeling om at reparere det efterhånden ret medtagede skur på Emborgvej, hvor skolebørn venter på bussen.


20. sep. 2011Høj fart nat og morgen. Gitte Møller Madsen har fået målinger fra en uges trafik på Alkenvej at se. Målbar høj fart om natten og morgenen, om dagen er der målt gennemsnitshastigheder. Se selv. Der arbejdes videre med resultaterne hos kommune og politi, og de har lovet at holde mig orienteret, skriver 'Gittesøogtrafikmonster'.  

24. aug. 2011
Mosbjerggård er på plads. I august sidste år viste det sig, at Kraks kort placerede Mosbjerggård nede ved det nedlagte renseanlæg. Se Teknik og Anlæg 12. aug. 2010. Nu er gården heldigvis på plads igen i Boes Skov.

1. aug. 2011Gittes opråb om bilræs udløser fartmåling. Gitte Møller Madsen har fået besked fra Vej og Trafik i kommunen, at de sætter fartmåling på Alkenvej i gang efter ferien og så evt. sætter politiet på opgaven. 

29. juni 2011Bilræs på Alkenvej, og det er de samme hver dag. Gitte Møller Madsen, Alkenvej, har rapporteret daglig bilræs på den smalle vej ved søen, er bekymret for en grim ulykke og foreslår målinger og vejbump. Se smalltalken.20. juni 2011Nye antenner på Søbjergvej. Steen Jacobsen med flere i bunden af Søbjergvej sløjfer deres fælles TV/radio-antenne- anlæg og søger hjælp til indkøb af hardware og til placering. Se smalltalken.

 

7. maj. 2011 Otte års lugtgener væk. Tre huse er kommet på kloakken. Trods den høje grundvandsstand lykkedes det Mossø Private Spildevandslaug at blive koblet på røret i Alkenvej.
12. apr. 2011 Folketallet op for andet år i træk. Nu er der ifølge Danmarks Statistik 245 indbyggere i Alken - mod 243 i 2010 og 241 i 2009. Samtidig er der tre byggede og to ubyggede huse til salg - se bl.a. Birgitte Borchs hus, Emborgvej 117, på Opslagstavlen -  så tallet kan blive større endnu.
 
27. dec. 2010 Alkens veje ryddes som anden- og fjerde prioritet. Emborgvej og Alkenvej er såkaldte B-veje i det kommunale sneberedskab, så de ryddes og saltes ikke allerførst, men 'hurtigst muligt'. Alken har ingen C-veje, men to D-veje - den ned til det tidligere renseanlæg, og den ned til Emborgvej 131 A og B. På Søbjergvej betaler de sig fra at rydde samt svinger selv med skovle individuelt og i fællesskab, oplyser Steen Jacobsen. På Anes Høj, der også er privat, har de en aftale med Ry Anlægsgartneri, som har såvel gummiged som almindelig traktor med plov, fortæller Erik Overgaard. På stikvejen til Emborgvej 131 har de trods deres D-status nu selv ryddet, i passende etaper alt efter kræfter og rygskader, fortæller Lene Bay.

31. okt. 2010 Alken som eksempel på CO2-neutral Skanderborg Kommune. Grupper på VIA University har arbejdet med Alken og CO2-reduktion. Se fire små film om den sag her.


15. okt. 2010 Arnth foreslår affaldssortering på Slagterens Mark. Arnth Jørgensen er ikke vild med forslaget om to containere til alle husejere og har en anden idé: Fire containere midt i Alken. Se smalltalken
14. okt. 2010 Alken CO2-neutral landsby. Arkitekt- studerende ved VIA-University Horsens har lavet en opgave 'CO2 neutral landsby' med udgangspunkt i Alken. Den fremlægges fredag 15. oktober kl. 10 Horsens VIA-University, Christian M. Østergårdsvej 4, (Indgang A, forneden til højre)

Otte eller ni grupper har arbejdet med emnet, og produktet er blevet film af fem minutters varighed. Vi er velkommen til at komme til fremlæggelsen, skriver Karin Fosdal: Jeg blev for nogle måneder siden kontaktet af Susanne Skårup fra Skanderborg Kommune, om vi evt. kunne være interesserede i, at denne opgave blev med udgangspunkt i Alken, og uden egentlig at spørge nogen, sagde jeg 'Ja da', og nu er opgaven lavet. Gad vide om nogle husstande er blevet kontaktet?De små film kommer på You Tube, så vi kan få links til dem på hjemmesiden. Jeg har deres opgave liggende, hvis nogen er interesseret. Energi- hilsner Karin Fosdal, Alkenvej 67c, 86577237.


22. sep. 2010 58 husstande til fibernet er ikke nok.  Der er p.t. 58 husstande, der har tilmeldt sig i vores område, og det er desværre ikke nok til, at jeg vil gå videre med det til Waoo, skriver Steen Jacobsen, der håber, at folk, der ikke har underskrevet - enten hos købmanden eller på bloggen - vil gøre det hurtigst muligt. Læs mere på smalltalken.

14. sep. 2010 * Fibernet virker upåklageligt. Peder Porse sidder i repræsentantskabet i Østjysk Energi, der står bag Profiber - nu Waoo - og har lagt et godt ord ind for fibernet til Boes-Alken-Bjedstrup. Og det virker fint hos ham på Boesvej. Læs smalltalken. Og her på Teknik og anlæg siden 20. aug.


5. sep. 2010 Hvordan er erfaringerne med Profiber  på Boesvej? Sådan spørger Steen Jacobsen, der har undret sig over, at Profiber lagde fibernet i Svejstrup Enge, ved Alkengård og ved Vrold, men endnu ikke i Alken. Så Profiber-brugere opfordres til at give lyd til alken.dk om deres første erfaringer. De første 35 har nu meldt sig som interesserede på Steens blog og på listen hos købmanden, men der skal mange flere til, før der kan ske noget.

26. aug. 2010 Fire nye boliger á 90 kvm. Så vidt nabohøringen går byggeplanen ved Søbjergvejs forlængelse ud på to dobbelthuse med hver to boliger på 90 kvm.
20. aug. 2010 Steen arbejder på at få fibernet til Alken. Jeg har oprettet en blog, hvor folk kan skrive sig på som interesserede i at få Profiber i Alken og omegn hurtigst muligt, skriver Steen Jacobsen, der tilføjer, at firmaet er konkurrencedygtigt, og at han ikke selv har noget tilhørsforhold til det. Se smalltalken.
 

12. aug. 2010 Mosbjerggård er flyttet. Der kan man bare se - hele gården? På Kraks kort ligger Mosbjerggård i hvert fald ikke længere ved Boes Skov, men ved renseanlægget. Gad vide, om Krak også kan flytte ejendommen tilbage igen -  vi forsøger.
.

6. aug. 2010 Lokalplan klar til vedtagelse. Så er 10-11 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget for sommerhusområdet behandlet og vurderet. Læs nyt om brædderetning, affaldsstativer og jordfarver - pkt. 114

31. juli 2010 To nye byggegrunde. På adressen Emborgvej 114 skal der nu udstykkes to nye grunde - for enden af bebyggelsen på Søbjergvej. Læs om landzonetilladelsen.

28. maj 2010 79 skrev under. Vi har nu sendt underskrifterne til Vej & Park, Skanderborg Kommune, fortæller Lone Leth-Nissen om ønsket om større trafiksikkerhed i Alken. Der var i alt 79. Og gruppen bag forsøger nu at få en fartmåling i west-end. Med den lidt lakoniske betragning, at den første måling i den østlige ende lå umiddelbart efter vejbumpet, hvor bilerne 'pr. automatik' sætter farten ned … hvorefter foden igen flyttes fra bremsen og over til speederen.11. maj 2010 Børnetallet og skolen er truet. Morten Lundgaard fra Anes Høj peger i udviklingsdebatten på dalende børnetal, at skolen kan komme i farezonen - og at der af den grund er brug for boliger til børnefamilier. Se smalltalken.
9. maj 2010Alken i den grønne agurk. Finn Bech-Nielsen bidrager til debatten om Alkens udvikling – også i fremtiden med knopskydning eller kloning. Om nul-, lav- eller høj–vækst fra landsby til bySe smalltalken.

7. maj 2010Renseanlægget ikke i brug. Alt spildevand fra Alken trykpumpes for tiden i de nye rør til Skanderborg, oplyser Stig Jonassen fra Skanderborg Forsyning. Endnu er situationen om et regnvandsbassin i det fredede område ikke afklaret, og dermed heller ikke, hvordan det gamle anlæg skal endeligt indrettes.

5. maj 2010Energi- og miljøvenligt byggeri i Alken. Udviklings-debatten er i gang. Karin Fosdal foreslår energi- og miljøvenligt byggeri som nul-energi huse eller andre alternative løsninger. Smalltalken.

1. maj 2010 * Flere villaer eller mindre boliger? I Kommuneplan 09 er der bl.a. udlagt byggefelter bag ved Anes Høj. På generalforsamlingen i borgerforeningen i februar var debatten igen oppe, om der er mulighed for at påvirke, hvad der en gang bliver bygget?
Bestyrelsen i ABAF vil gerne lodde stemningen i Alken – og stiller bl.a. spørgsmålene:
 

* Er der behov for flere villaer til familier – eller er der behov for mindre boliger til unge, enlige og ældre?

* Efterspørger du selv en mindre bolig i Alken?
* Synes du, borgerforeningen skal arbejde for en mere mangfoldig bolig-sammensætning i byen – eller blande sig udenom?

* Vil du være med i et udvalg, der arbejder for at undersøge mulighederne, etablere de relevante kontakter og påvirke, hvad der kommer til at ske?
Debatten foregår på smalltalken – og får evt. sin egen underside. Hvem lægger ud? Mail debatindlæg til
knudabildtrup@macalken.dk


15. apr. 2010 * Nedgang vendt til ny fremgang. Efter nedgang i indbyggertallet år efter år er udviklingen vendt. Ved årsskiftet var der ifølge Danmarks Statistiks byopgørelse 243 beboere inden for byskiltene mod 241 året før. Avanti.
 
11. apr. 2010 * Tre hold Alken-borgere bag fartmåling. Tre hold beboere i Alken Westend, Lene og Peter Rasmussen, Anne-Mette og Jan Mikael Granner samt Lone Leth-Nissen og Frank Larsen har fået Vej & Park fra kommunen til at måle hastigheden i Alken i et forsøg på at få etableret fartdæmp - f.eks. ligesom i Svejstrup. Målingen lige ved Emborgvejs østlige bump forsøger de også at få udvidet til krydset ved købmanden og den vestlige ende, ligesom de vil prøve at få skolebussen til at sagtne farten i byen. En underskriftindsamling skal i gang ved købmanden.
 
8. apr. 2010 * Lokalplanforslag i høring. Forslaget om lokalplan ved sommerhusene skal bl.a. ændre status i området fra landzone til sommerhusområde. Den offentlige høring er fra 7. april til 2. juni.
12. mar. 2010 * Google Maps skriver 'Bjedsted'. Samme Google, som i 2008 smed alken.dk ud af Google Ads på grund af misbrug, kan ikke stave til Bjedstrup. alken.dk vil nu ændre it-mastodontens navngivning. For sådan hedder det altså ikke. Vi følger sagen. Se Google Maps.

8. mar. 2010 * Tv-indslag om hotmapping. Lars Christensen gør opmærksom på et indslag i TV2 Østjylland  (5. marts 'Fyrer for fuglene')  og kommunens hotmapping og endnu en type energi-tjek på baggrund af thermografi.

6. mar. 2010 * Hotmapping. Apropos de aktuelle thermograferinger af de første 32 huse i Alken og omegn: Lars Christensen gør opmærksom på, at Skanderborg Kommune nu har thermograferet fra luften -
såkaldt hotmapping - som kan studeres her. Dog kun de største byområder og altså ikke i Alken.
26. feb. 2010 * Lokalplanen snart klar. Fodhegn, vandrette brædder, isfugl og mørk tagpap. Nu skal søens folk officielt gå fra landzone til sommerhusområde.
1. marts skal Miljø- og Planudvalget behandle et udførligt forslag til lokalplan og lægge op til en otte ugers høring. Se forslaget.


Uge 20 * Striber. Blandt store og små emner, som kommunen fokuserer på i Alken, er vejstriberne. Denne dag sørgede brænderen for, at striberne i byens mest trafikerede vejkryds blev synliggjorte. (Foto: Peter Abildgaard.)


Vis stort kort

9. feb. 2010 * 32 skal ha' gratis thermografi-foto. Det oplyser Jan Mikael Granner, der kalder det virkelig flot og også vil foreslå Hans Dollerup at gå med ind på ideén om, at hele byen gør en CO2-indsats - og dermed måske tilbyde et gratis termografisk billede fra den anden side af huset? Se hans indlæg på smalltalken.

6. feb. 2010 * Ta' en tudekiks Bo! Det er med stor undren, at jeg har læst dit indlæg, skriver Hans Dollerup, Tæthus. I byggebranchen er det helt almindeligt, at kunden tager flere tilbud – og helt uhørt, at den, der har ramt helt ved siden af med prisen, efterfølgende forsøger at svine sin kollega til! Jeg skal helt undtagelsesvis svare på dit indlæg - se smalltalken.
3. feb. 2010
* Ofte sammenhæng mellem pris og kvalitet. Partner Bo K. Mejlgaard fra Constructa svarer på Else Kristensen undren over priserne:
Der er jo ofte en sammenhæng mellem pris og kvalitet, skriver han om termografien. Se smalltalken 3. feb.
29. jan. 2010 * Overrasket over priserne. Else Kristensen blev på mødet med Constructa lidt overrasket over prisen på en fuld termografering og anbefaler et andet firma, der termograferede i Ejerforeningen Alkenvej 44 i marts 2009. Læs smalltalken 29. januar.


29. jan. 2010 * Gratis termografering skal bestilles inden fredag. 20 var med til mødet tirsdag, og ønsker man et gratis billede fra Constructa, skal man registrere sig inden fredag 5. februar på en formular - se her.

22. jan. 2010 * Strøm fra naboen. Efter selv at have advaret folk i byen mod sætningsskader under kloakarbejdet i byen blev det Marie og Poul Westesen på Alkenvej, der mistede strømmen under graverierne. Nu får de strøm fra naboen, indtil frosten er af jorden, og det kan fixes.
19. jan. 2010 * Møde om gratis thermografering tirsdag 26. januar kl. 19-20 på mejeriet. Det kræver en stor difference på temperaturen inde og ude for at at themografere optimalt. Og folkene bag Constructa synes kun, det er sjovt, hvis den gratis thermografering er noget, byen vil stå sammen om, skriver Jan Mikael Granner. Mødet kræver tilmelding - se opslag. Og læs om firmaets tilbud.


17. jan. 2010 * Underboring af ny kloak. Kommunen anlægger i uge 2 og 3 ny kloakledning fra Alken til pumpestationen ved Vædebro. De forholdsvis små rør underbores via tre gruber langs Alkenvej. Senere kan søens folk sluttes til.

12. jan. 2010 * Nye rør på vej. Aftenlys ved renseanlægget og maskiner på marken. - Vi er ved at sætte brønde til den nye pumpestation, oplyser Stig Jonassen fra kommunens Vand- og Kloakforsyning. Næste skridt bliver trykledningen langs søen.

31. dec. 2009 * Nyt thermografi-firma på banen. Firmaet Constructa tilbyder nu - med Jan Mikael Granner som kontaktperson - at thermografere husene i Alken kvit og frit. Nærmere oplysninger bl.a. om et oplysende stormøde på mejeriet er undervejs.


3. dec. 2009 * Tovholder til thermografi. Lokalenergi gør det billigere at få målt sit hus for varmespild, hvis mange går sammen, og foreslår, at vi i Alken gør ligesom i f.eks. Stjær.
Er nogen interesseret i at være tovholder, kan man henvende sig til cma@lokalenergi.dk.
9. nov. 2009 * Fibernet til Alken? For tiden lægges der fibernet i Svejstrup. Joachim Speck, Alkenvej 37, vil gerne have nettet helt til Alken og opfordrer andre interesserede til at markere sig over for Østjysk Energi. Læs smalltalken.


28. aug. 2009 * Bassin i fredningen? Det grønne på kortet er Mossø-fredningen, og i det område på vej ned mod renseanlægget skal der ligge et regnvandsbassin, hvis ellers Fredningsnævnet giver lov. Stig Jonassen fra kommunen er fortrøstningsfuld og satser på tilladelse fra nævnet, så bassinet kan etableres, når en gang alle i Alken har fået separatkloakeret.
25. aug. 2009 * Skal Alken have flere parcelhus- områder? Kan landsby-fællesskab overleve, hvis en landsby bliver for stor? Vil det medføre enklaver af fællesskaber i stedet for? Sådan skriver Karin Fosdal bl.a. på smalltalken.


21. aug. 2009 * Klar til nye udstykninger. På østsiden af Anes Høj er der i det nuværende kommuneplanforslag nu markeret et helt nyt byggefelt. Karin Fosdal, Sandvejen, har observeret den røde aftegning, der kan studeres nærmere her. Ligesådan er der lagt op til en lille udvidelse i forlængelse af Søbjergvej-området ud mod øst. Tirsdag 25. august kl. 17-21 er der cafémøde om hele kommuneplanen i Kulturhuset i Skanderborg, hvis noge vil være med. Der bliver debat ved caféborde, og man kan møde byrådspolitikere. Forslaget er i offentlig høring indtil 25. september.

12. aug. 2009 * Tre dages spærring. Alkenvej er i tre dage - mandag 17. til onsdag 19. august - spærret ved jernbanen på grund af kloakarbejdet. Hvis altså nogen endnu ikke har set det gule skilt. (Foto: Søren Slebo)


6. aug. 2009 * OB-belægning - og lavere fart. I løbet af ugen undrede flere sig over ny, løs belægning på strækninger af Alkenvej og Emborgvej. Cyklister bandede, biler skred, og fodgængere hoppede for at undgå stenslag. Poul Handberg fra kommunen oplyser, at det hedder OB-belægning og er en kombination af emulsion og sten, der skal lukke overfladen for vandgennemtrængning. Normalt sættes der hastighedsskilte op - max. 40 km/t - samt en advarsel mod stenslag - fra starten. I3. aug. 2009 * Bestil storskralds-afhentning. Senest onsdag 5. august skal man bestille hos renosyd - tlf. 86 52 52 11 - hvis de skal komme og hente i næste uge.
7. juli 2009 * Asfaltering nu. Emborgvej og den sydlige del af Alkenvej asfalteres onsdag, så vejene er klar før ferien. Anlægsarbejdet holder sommerferie i uge 29 og 30, fortæller Stig Jonassen, Skanderborg Kommune.


1. juni 2009 * Bestil storskralds-afhentning. Senest onsdag 3. juni skal man bestille hos renosyd - tlf. 86 52 52 11 - hvis de skal komme og hente i næste uge.
24. maj 2009 * Vandrør sprang læk. Søndag tabte kloakarbejderne noget ned på en blotlagt vandledning på Emborgvej, så alle fra købmanden ud til Westend står uden vand, oplyser Jan 'Murer' Pedersen, der forventer, de får vand igen i løbet af dagen.

10. maj 2009 * Jordskred under kloakarbejdet. Mandag brød asfalten sammen ud for Emborgvej 96, oplyser genbo Finn Bech-Nielsen. B ussen og store lastbiler trykkede så meget på asfalten, at det gav jordskred ned i kloak-graven. Årsagen var åbenbart en fejlberegning af dybden på kloakføringen. Ingen kom noget til.


7. maj 2009 * Alken West-end er bygget på sand. For at begrænse vibrationer under det tunge arbejde er larvefødderne på gravemaskinen skiftet ud med gummmihjul, oplyser Stig Jonassen fra Vand- og Kloakforsyningen. En måler på de enkelte huse skal i vestenden af Emborgvej prøve at forhindre alt for store rystelser.


Efter Emborgvej nr. 94 går kloakarbejderne igen over til standard entrepenørmateriel, fordi undergrunden igen er 'standard'. Det er ikke gravemaskinerne, der volder størst problemer, men lastbiler og busser, der i høj fart kører over pladerne, hvor der graves. Derfor er der nu chikane og fartbegrænsning.

3. maj 2009 * Bestil storskralds-afhentning. Senest onsdag 6. maj skal man bestille hos renosyd - tlf. 86 52 52 11 - hvis de skal komme og hente onsdag 13. maj.
18. april 2009 * Storskrald pr. sms. Nu kan man i tide få email eller sms, så man husker at få meldt sig til afhentning af storskrald fra renosyd. Skriv vejnavn her og følg proceduren.


3. april 2009 * God idé at fotografere husene. Alken står foran nye kloakker, og jeg vil opfordre alle på Alkenvej og Emborgvej til at tage billeder af deres huse ud- og indvendig, skriver Poul Westesen. De store og tunge maskiner kan give revner i husene, da mange fundamenter udelukkende består af kampesten.
3. april 2009 * Kloakarbejdet går i gang fra mandag 14. april fra Emborgvej 82. Først Emborgvej først, så Alkenvej med sideveje. Indimellem kan det blive nødvendigt at stoppe trafikken op til 1 time om formiddagen. Det hele forventes afsluttet den 21. august.


20. jan. 2008 * Gert og Margit får renset op. Regionen renser nu en forurening fra 1930-1972 op ved Alken Gl. Smedie på Emborgvej 173-175, så Margit Nielsens dagplejebørn trygt kan tumle i haven. Læs mere.

17. dec. 2008 * TDC har ingen udbygningsplaner. Frank Bille, Alkenvej, har skrevet til TDC og fået et svar fra Klagecenteret, hvor det fremgår, at TDC beklager ikke at have konkrete udbygningsplaner, der kunne forbedre dækningen i vores område. Følg smalltalken siden 10. dec.


15. dec. 2008 * Mobil-talken. Smalltalken skvulper helt over af indlæg. Inge Schiøler, Steen Jacobsen, Mik Sybrandt og Jens Jessen mener noget om master, teleselskaber og stråling. Og er bl.a. ret uenige om, hvorvidt Sonofon dækker godt eller ej. TDC er vist yt.
13. dec. 2008 * Mobil-debat sitrer. Stråling, blinde pletter og højfrekvent debat om bedre mobildækning eller Alken som strålingsfrit område. Jens Jessen er for, Eva Michaelsen og Jan Mikael Granner er imod en ny mast. Bland dig på smalltalken.
10. dec. 2008 * Alken er en blind plet. Jens Jessen, Lindalen, vil nu have noget gjort ved det faktum, at mobildækningen omkring Alken er så ringe. Han efterlyser en sendemast og annoncerer en underskriftsindsamling til TDC med en stille bøn om, at de kan gøre noget ved det. Læs smalltalken 10. dec.
28. okt. 2008 * En enkelt indsigelse. Mossø Private Spildevandslaug har gjort opmærksom på sig selv og er nu med i kloakplanforslaget, der mandag skal vedtages i Forsynings- og Miljøudvalget. Læs mere.

21. sep. 2008 * Tre præster på hjørnet. Med fødselshjælp fra Anna Larsen og Ole Nielsen har kommunen opsat tre støtter - 'præster' som Anna kalder dem - på et af Alkens mest centrale hjørner. Stabilgrusen i pytten var nemlig næsten væk, og mange håber nu, lastbilerne ikke mosler præsterne ned.

10. okt. 2008 * Heller ikke cykelsti i 2009. Ikke i 2007, ikke i 2008 og altså heller ikke i 2009 bliver der cykelsti på Emborgvej til Skanderborgvej. Læs kommunens svar til Stigruppen, som Hanne L. Nielsen kalder trist, men ikke overraskende. Svaret rummer også nyt om strækningen Bjedstrup-Svejstrup.
30. sep. 2008 * Sauna ved Smedens Strand. Fortov på Emborgvej, sti mellem bane og busskur, sauna og shelter på Smedens Strand. Vær selv med i idéoffensiven til kommuneplanen - senest tirsdag 7. oktober. Læs mere.

28. sep. 2008 * Alkens udvikling - hvad synes du? Som led i arbejdet hen imod en ny kommuneplan har fire borgere sammen registreret Alken, som byen ser ud i dag, og alle kan - frem til tirsdag 7. oktober - komme med kommentarer og ændringsforslag her. (aktivt link fra mandag 29. september.) Karin Fosdal, Sandvejen, er kommunens kontaktperson i Alken i denne proces. Læs mere.


21. sep. 2008 * Fremtidsplaner. I fem grupper kortlægger folk fra landsbyerne i kommunen for tiden alle landsbyer og opstiller ønsker for fremtiden. Fra Alken deltager Karin Fosdal og Hanne L. Nielsen, og de vil gerne være flere. Rundbordssamtale i Gl. Rye torsdag 25. september. Læs mere. Kontakt: alken67c@mail.dk og se indbydelse.
6. aug. 2008 * Kloakplaner nærmer sig. Bl.a. i den gamle del af Alken skal regnvand nu udledes for sig, og hver især må betale for flere rør på sin grund. Nu er planen på vej i kommunen - om renseanlægget, der skal nedlægges, ny kloakledning til Vædebro, og huse, der skal kloakeres for første gang. Anes Høj slipper vist. Se kort og læs mere.


1. juni 2008 * Slut med rystende senge. Inge Zakhariasen glæder sig over, at kommunen nu lapper huller i krydset. Allerede efter de første lapninger slipper hun og Arnth faktisk for at vågne om natten, når store lastbiler gungrer hen over asfalt-hullerne. Hvide markeringer viser, hvor der stadig mangler at komme nye slidlag. Arnth Jørgensen har gjort sit for at holde kommunens vejfolk til ilden.
29. maj 2008 * Storskrald. Renosyd henter storskrald i Alken i ugerne 24, 32, 37, 42 og 46. Man skal selv ringe senest onsdag ugen i forvejen for at få hentet sit storskrald på tlf. 86 52 52 11 (man-tors 8-16 og fredag 8-15) - og det skal dermed senest gøres onsdag 4. juni.

19. maj 2008 * På vej mod skilte-konsekvens. Nu har byrådsmedlem Peder Porse (V) fået medhold fra teknikeren i kommunen i, at der mangler konsekvens i skiltningen i Alken. Spørgsmålet om hastighed skal tages op på et møde med politiet - vist på denne side af sommerferien. Se nu hele Peders foto-dokumentation af skilte-rodet i Alken.

21. apr. 2008 * Ny frist for at pege på cyklestier m.m. Anne Mette Lykke oplyser, at kommunens utryghedsanalyse er blevet udsat, så man kan nå at komme med input til trafikale forbedringer indtil 18. maj. Læs mere.14. apr. 2008 * 11 færre indbyggere. I den nye byopgørelse fra Danmarks Statistik er summen af fra- og tilflytninger samt barnefødsler og dødsfald i Alken i 2007 endt med 247. Året før var tallet inden for byskiltene hele 258.

12. apr. 2008 * Porse foreslår 40 km/t i Alken. Inden for de røde tværstriber foreslår Peder Porse (V), Svejstrup Enge, nu generel maximal hastighed på 40 km/t. Den grønne linie markerer 50, den blå 40 og den røde op til 80 km/t. - som det er nu. Hele Peder Porses indlæg


2. apr. 2008 * Gode ideer til nye cykelstier. Helle Petersen peger på, at man indtil 6. april bl.a. kan foreslå nye cykelstier på http://www.skanderborg.dk/ - i en kommunal trafikundersøgelse om skoleveje. Og det er ikke så svært. Hvis mange peger, bliver de måske til noget.

7. dec. 2007 * Pas nu på. En 20-årig bilist fra Silkeborg havde for meget fart på, da han tirsdag morgen kl. 6.03 kørte ad Vædebrovej. Han var ikke stedkendt og kom for rask ind i en kurve, så bilen røg ind i et træ. Ifølge Midtjyllands Avis fik han slået tre tænder ud.
22. nov. 2007 * Biltyve på flugt stoppet ved jernbanebroen. En hidsig biljagt stoppede pludseligt torsdag morgen kl. 2 på broen over jernbanen på Emborgvej, skriver Midtjyllands Avis. To unge mænd på flugt fra politiet i en stjålet BMW bankede med fuld fart ind i autoværnet og hang med forhjulene ud over skrænten. De havde forsøgt indbrud i Hørning natten før og var i nat opdaget i Skanderborg af en politipatrulje, der forfulgte dem til Alken, hvor jagten stoppede. (Foto: Knud Abildtrup)
11. nov. 2007 * Storskrald i uge 47. Renosyd henter storskrald i bl.a. Alken i uge 47. Man skal aftale afhentning senest mandag 12. november inden kl. 16 - på tlf. 86 52 52 11 eller pr. email.

23. okt. 2007 * Rotter - døde og levende - finder man også i Alken og omegn. Kommunen sætter i oktober og november ind imod dem. Rottebekæmperen kommer forbi. Læs mere.

3. okt. 2007 * Én mindre. Pr. 1. januar 2007 boede ifølge Danmarks Statistik 258 personer inden for byskiltene - mod de 259 året før.
1. aug * Ny asfalt på noget af Emborgvej i år. Arbejdsleder Poul Handberg, Skanderborg Kommune, oplyser, at vejstykket fra jernbanebroen til Skanderborgvej skal asfalteres i år. Selve Alken by, der også trænger til ny asfalt, venter på en beslutning om kloakrenovering.

22. juli
* Naturklagenævn afviser nabo-klage i Rival-sagen. Ifølge Midtjyllands Avis har den øverste instans på planområdet afvist en klage over det kommende nybyggeri på Rival Maskinfabrik i Svejstrup. En gruppe Svejstrup-beboere med Hans Alexandersen i spidsen havde bedt nævnet erklære byggeriet ugyldigt. Men altså forgæves.


30. apr.
* Alken med på nye landkort - måske... Overkartograf Allan Vestergård Pedersen fra Landkortområdet, Kort-og Matrikelstyrelsen, oplyser bl.a. følgende til alken.dk:

Alkens bystatus vil betyde, at den indgår i den årlige opgørelse over byer fra Danmarks Statistik. Jeg kan ikke forestille mig, at det ellers vil have nogen betydning. Alkens nye status som by med 259 indbyggere vil muligvis få nogle kartografer til at vise byen med signatur på visse kort. Det er dog op til den enkelte redaktør at afgøre dette.

Men gad vide, hvorfor Alken lige pludselig figurerer blandt byer over 200? Statistikken kommer hvert andet år, og så hurtigt er tilflytningen trods alt ikke sket... Inger Hendrup fra Danmarks Statistik svarer: Vi undersøgte hele Danmark i 1976 og siden har vi prøvet at finde frem til, om der var nogle byer, der kunne komme op på over 200, her ville det have været en hjælp, hvis kommunen havde sagt noget om, at der kunne være flere muligheder.
OK, vi kommer nok ikke nærmere, hvordan vores lokale befolkningsudvikling har været de seneste år - men kan jo så følge med fremover. Den røde ramme om Alken hedder en bebyggelsespolygon - såmænd. Den er fra 2005 - og indenfor den bygrænse bor der altså 259 personer. Og så er der jo os udenfor...
Og når det gælder kommunens syn på byen, svarer funktionsleder Carsten Riisgaard fra Teknik & Miljø/Planlægningsafdelingen, Skanderborg Kommune: Nej indbyggertallet har ikke indvirkning på Alkens planmæssige status. Det afgørende er fortsat byens zonestatus (landzone) og den entydige afgrænsning i kommuneplanen. Så er den ged vist barberet.


 

 

 12. apr. * Ny kloak udsat. Egentlig havde Ry Kommune sat 3,1 mio. kr. af til at separere kloakken i Alken i 2007. Men projektet bliver ikke til noget i år, oplyser Jens Schelde, leder af vand- og kloakforsyningen i Skanderborg Kommune til alken.dk. Separeringen, der betyder, at regnvand og spildevand skal løbe i adskilte rør, kan blive aktuel i 2008. Nedlæggelsen af renseanlægget i Alken bliver dermed også skubbet - separeringen skal gennemføres først.