Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Bestyrelse
Regnskaber
Takstblad 2010
Takstblad 2011
Takstblad 2012
Takstblad 2013
Takstblad 2014
Takstblad 2015
Takstblad 2016
Takstblad 2017
Takstblad 2018
2018 juni kogepåbud
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
 

 

 
   
Vandforsyningen i Alken blev i sommeren 2018 overtaget af Ry Vandværk.

Al henvendelse om vand og betaling:
 
Døgn / Drift / Vagttelefon
Telefon: 86 89 21 85
Email: ry@vandvaerk.dk
Hjemmeside: Ry Vandværk 

 
  
 
  
11. okt. 2021 * Så hårdt er vandet i Alken. Thomas Tjørnehøj har efter at have anskaffet ny opvaskemaskine haft brug for at kende hårdhedsgraden af vandet i vandhanen, og så faldt han over denne side - Aqualog - om vandkvalitet med mange opdaterede oplysninger om ikke bare hårdhed, men også vandets indhold af alle de forskellige kemiske og andre stoffer, der  løbende undersøges for. 
  
28. juli 2020 * Vandafbrydelse. På grund af renoveringsarbejde vil være lukket for vandet mandag 10. august kl. 8.30 til 14. oplyser Niels Chr. Hansen fra Ry Vandværk.
  
29. juni 2020 * To vandværks-datoer. Ordinær generalforsamling afholdes mandag 3. august kl. 19.30 på Hotel Ry. Den ekstraordinære torsdag 6. august kl. 17 på Vandværket, Klostervej 88, oplyser Niels Chr. Hansen fra Ry Vandværk.
  
23. apr. 2020 * Ry Vandværk har udsat generalforsamlingen på ubestemt tid.
  
28. mar. 2020 * Ry Vandværk har fremrykket generalforsamlingen til mandag 4. maj. 
  
7. mar. 2020 * Ry Vandværk har generalforsamling torsdag 26. marts kl. 19.30 på Hotel Ry. Se dagsorden.
  
9. okt. 2019 * Af historisk og vandteknisk interesse har alken.dk bevaret gamle historier, links til regulativer og fakta om vandkvalitet - gå længere ned på denne side - men Alken Vandværk er der altså ikke længere noget, der hedder.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Alken Vandværk                                                     
   
                                                             
 
 
 
 
  
   


 
3. sep. 2018 * Næste vandregning først i januar. Nu hvor vi er kommet ind under Ry Vandværk, ændrer betalingsterminerne sig også. I stedet for flere a-conto-beløb i løbet af året, bliver der fremover én a-conto-betaling i juni og så en årsopgørelse i december med forfald i januar, oplyser Knud Rasmussen fra vandværket. Så næste regning bliver først til betaling 10. januar.
23. juli 2018 * Nu er vi med under Ry Vandværk. Vandforsyningen fra Alken Vandværk er nu overtaget af Ry Vandværk, der nu står for driften af værket i Boes Skov. Driftsleder Niels Hansen oplyser, at han vil bruge alken.dk til at orientere forbrugerne om forhold, der er vigtige for vandforsyningen, og at Ry Vandværk iøvrigt ofte ringer direkte til forbrugerne, hvis der f.eks. midlertidigt skal lukkes for vandet i et område. Men derudover kan man orientere sig nærmere på Ry Vandværk og også bruge mailadressen ry@vandvaerk.dk eller døgn/drift/vagttelefon 8689 2185. Egentlig helst telefonen, siger Niels Hansen.
8. juni 2018 * Kogeanbefaling i Alken ophævet. Godt nyt fra vandværket i Alken. Vi har i dag 8 juni modtaget resultatet af de bakteriologiske analyser, og de viser heldigvis, at der ikke er nogen bakteriologisk forurening. Foruden resultatet af den bakteriologiske kontrol, har vi modtaget resultatet af en såkaldt GC-MS Screening, der anvendes til at identificere kemiske stoffer. Heller ikke denne screening viser noget unormalt. Vi har derfor været i dialog med Skanderborg Kommune, som har meddelt at kogeanbefalingen af drikkevandet kan ophæves. Som en tilføjelse kan vi også nævne, at vi i mandags igangsatte de nye udvidede analyser for pesticider. Vi er dermed lidt på forkant ifht. myndighedskrav, som forventes at træde i kraft senere på året. Jeg vil dog understrege at vi aldrig har fundet pesticidrester i vores vand så dette er blot for at sikre, at vi er på forkant med nyeste viden på området. 
Mvh Bo Kokholm, Formand Alken Vandværk
7. juni 2018 * Status fra vandværksbestyrelsen. Der er mandag 4. juni taget analyser af vandet i vores rentvandstank. Vi afventer fortsat det endelige resultat, og fastholder derfor indtil videre vores anbefaling om at koge vandet. Der er tale om en meget omfattende analyse, som vi melder resultatet ud af, så hurtigt som overhovedet muligt.Vandværket må i henhold til beredskabsplanen ikke løbe risici på vegne af forbrugerne. Derfor kan vi først afmelde anbefalingen om at koge vandet, når vi er helt sikre på, at alle analyser viser, at vores vand er i orden. Vi vil gerne igen understrege, at der ikke er konstateret forurening i vores vandforsyning i Alken. Midtjyllands Avis har desværre skrevet den 6. juni, at der var tale om forurening, hvilket er blevet dementeret den 7. juni. Vi kan også oplyse, at vi ikke har vandmangel i Alken. Der er masser af vand - også til havevanding.

Vh Bo Kokholm, formand


5. juni 2018 * Nok skrottyve. Det har givet tvivl om forurening, men hvad skete der ellers ved indbruddet på Alken Vandværk? Formand Bo Kokholm oplyser: - Der blev stjålet nogle gamle vandure og en udtjent pumpe, så det er formentlig skrottyve, der har været på spil. Vi har umiddelbart vurderet, at værdien af det stjålne er mindre end selvrisikoen på vores forsikring. Sagen er dog naturligvis politianmeldt, og vi vil vurdere, om der skal rejses en forsikringssag, når vi har overblik over ekstra omkostninger til analyser osv. Vi har et bestyrelsesmøde torsdag, hvor sagen vil blive vendt. Jeg kan iøvrigt også oplyse, at Skanderborg Kommune har givet grønt lys for sammenlægningen med Ry Vandværk, som derfor er en realitet pr 1. juli 2018.

 
5. juni 2018 * Kogepåbud. Kære forbrugere. Vandværkets bestyrelse ændrer på baggrund .af dialoger med Skanderborg Kommune vores anbefaling om ikke at drikke vandet til at koge vandet, før man drikker det. Det vurderes fra myndighedsside, at der ikke er risiko for kemisk forurening, men en bakteriologisk forurening skal udelukkes ved kontrol. Der er kontakt med et analysefirma, som hurtigst muligt undersøger vores vand, og I vil høre nærmere.  
Vh Bo Kokholm, formand for Alken Vandværk.

Læs mere om kogepåbud.


4. juni 2018 * Advarsel. Kære forbrugere. Der har været indbrud i Alken Vandværk, og vi kan desværre ikke udelukke, at rentvands-tanken har været åbnet. Derfor vil bestyrelsen for vandværket advare alle forbrugere om, at vi ikke kan vide, om der evt. kan være problemer med vandkvaliteten. Rentvands-tanken er en del af et normalt helt lukket system. Vi har straks taget initiativ til at få lavet ny vandanalyser, men der vil gå nogle dage, før resultatet kan foreligge. Som ansvarlig bestyrelse vil vi opfordre til, at man ikke drikker vandet, før vi igen kan garantere, at vandet er helt rent. Der vil løbende – og så hurtigt som muligt - blive lagt oplysninger på www.alken.dk, når der er nyt at berette. Vi haster med at runddele denne skrivelse til alle forbrugere. Men gentager, at vi alene lader denne advarsel gå ud til Jer, fordi vi ikke kan garantere, at vandet er i orden. Vi håber, at det er meget kort tid, vi skal holde forbrugerne i uvished. 

Venlig hilsen Bo Kokholm, formand for Alken Vandværk.


22. apr. 2018 * Nu mangler bare kommunen. Ernst Jensen, som er ny formand i Ry Vandværk, har oplyst at sammenlægningen mellem Ry og Alken Vandværk også blev enstemmigt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Ry. Det eneste, som derfor mangler, for at sammenlæningen bliver en realitet fra 1. juli 2018 er, at Skanderborg Kommune giver grønt lys – men det forventes at være en formalitet, skriver Bo Kokholm Pedersen. 
24. mar. 2018 * Vandfusion med Ry går planmæsigt. Jeg har været i kontakt med Ry Vandværk og kan oplyse, at generalforsamlingen i Ry 22. marts forløb planmæssig, idet der var fremmødt 15 stemmeberettigede som alle stemte for sammenlægningen mellem Ry og Alken Vandværk, skriver den allersidste formand for Alken Vandværk, Bo Kokholm Pedersen. Da processen er som i Alken, var det fremmødte antal ikke tilstrækkeligt til at vedtage sammenlægningen på den ordinære generalforsamling hvorfor der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 19. april 2018. Det går derfor planmæssigt og helt som forventet.

14. mar. 2018 * Klar til vandfusion. Nu er det besluttet, at Alken Vandværk er klar til en fusion med Ry Vandværk, skriver Bendt Nielsen. Alken Vandværk har på den ordinære generalforsamling 22. februar og på den ekstraordinære generalforsamling 12. marts  med alle stemmer for bestyrelsens forslag, sagt ja til fusion. Se referat. Ry Vandværk afholder ordinær generalforsamling torsdag  22. marts kl. 19.30 på Hotel Ry. På dagsordenen er forslag om fusion mellem Ry Vandværk og Alken Vandværk.

24. feb. 2018 * Alle var med på vandværks-fusion. 24 fremmødte til generalforsamling i vandværket - højeste antal i mands minde - drøftede forslaget om fusion med Ry Vandværk og roste bestyrelsen for et gennemarbejdet forslag. Der var genvalg på alle poster og indkaldelse til ny generalforsamling mandag 12. marts kl. 19.30 i mødelokalet ved Købmanden i Alken. Eneste punkt er sammenlægningen. Se Lars Christensens referat og formand Bo Kokholm Pedersens beretning for 2017.
31. jan. 2018 * Så kom forslaget om vand-fusion. Bestyrelsen for Alken Vandværk lægger nu op til fusion med Ry Vandværk, som så skal overtage ansvaret for driften. Det har rumlet længe og kan nu blive - delvist - afgjort på generalforsamlingen torsdag 22. februar k. 19.30 på Alken Mejeri. Og hvis ikke der møder tilstrækkeligt mange af de p.t. 130 medlemmer frem, så på en følgende generalforsamling. Læs indkaldelse med mere om bl.a. reglerne om fusion og om muligt lavere vandpriser her. 
Tjek de seneste analyseresultater for vandkvaliteten her - under den gule bjælke 'Rentvandsprøver'.

 

16. jan. 2018* Vandværket i et vadested. Bestyrelsen for Alken Vandværk drøfter løbende, hvordan vi kan professionalisere vores drift af vandværket for fortsat at sikre rent drikkevand til medlemmerne. Kigger vi på analyserne af vandet, så har vi en rigtig fin drikkevandskvalitet i Alken, og det skulle vi gerne blive ved med at have. Vores driftsfolk har ydet en stor og stabil indsats de seneste år. Men vi står nu i et vadested, for vi skal inden næste generalforsamling torsdag 22. februar 2018 finde andre, der kan stå for driften. Bestyrelsen for Alken Vandværk er i dialog med Ry Vandværk om muligheden for en sammenlægning for at opnå: 

  • En sikker vandforsyning – inklusiv nødforsyningsledning
  • En kontinuerlig og professionel drift – herunder opfyldelse af forpligtigelser i forhold til vandanalyser og grundvandsbeskyttelse

En sammenlægning vil formentlig også give billigere priser på vand – mindre m3-afgift og mindre faste årlige bidrag. Skanderborg Kommune har vedtaget en vandforsyningsplan og en rammeplan for grundvandsbeskyttelse. Heri varsles nye og store opgaver for bestyrelsen i de enkelte vandværker, så vi kigger i bestyrelsen nu lidt længere ud end blot til vores eget vandværk. Vi er bl.a. blevet pålagt at lave nødforsyningsledninger til et andet vandværk, hvis der skulle ske noget uforudset. I vandforsyningsplanen er der afgrænset en række hovedforsyningsområder med 4-9 almene vandværker i hvert. Målet er bl.a. at understøtte samarbejdet mellem vandværkerne inden for hovedforsyningsområdet.

Alken Vandværk hører til hovedforsyningsområde Ry sammen med Alling-Tørring, Boes, Jaungyde, Ry, Skovsrod, Svejstrup og Søvejens Vandværker. Bestyrelsen for Alken Vandværk er derfor i dialog med andre vandværker inden for hovedforsyningsområdet. Og vi håber til den kommende generalforsamling at have et mere langsigtet forslag klar til medlemmernes beslutning. Der kommer yderligere oplysninger herom på alken.dk inden generalforsamlingen.

22. juli 2017 * Vandværket kom et stykke ad vejen og indkredsede torsdag lækagen til et sted mellem værket og byen, oplyser Bendt Nielsen fra bestyrelsen, der ikke kom helt i mål - bl.a. pga. regn.
19. juli 2017 * Vandværket lukker for vandet i hele byen torsdag 20. juli fra kl. 20 for at opspore en lækage, oplyser Bendt Nielsen fra bestyrelsen, der opfordrer til at tappe vand af til aftenkaffen m.m. i god tid.
 
30. mar. 2017 * Forstyrret vand. Torsdag 4. maj mellem kl. 10 og 12 kan der forekomme driftforstyrelser, da der skal skiftes måler på selve vandværket. Vi håber det ikke giver alt for store gener for brugerne. Med venlig hilsen Jens Krag, Alken Vandværk.

23. mar. 2017 * Anne Mette nu i vandværks-bestyrelsen. Lars Christensen stoppede 17 år, og ny i bestyrelsen i Alken Vandværk blev Anne Mette Lykke, der blev valgt sammen med Jens Ladefoged og Jens Kragh med akklamation, fremgår det af Bendt Nielsens referat. Flere medlemmer nævnte, at fremtidigt samarbejde med Ry vandværk er en god idé.
 
11. feb. 2017 * Alken Vandværks fremtid alvorligt på spil. Vi vil gerne, og mere end nogensinde, opfordre medlemmerne til at deltage i en generalforsamling, der er endnu vigtigere end tidligere! Ja, vandværket dyrker stadig bær og frugter. Men vi vil specielt diskutere vandværkets fremtid. Vi overvejer alvorligt at overdrage/udlicitere vandværkets daglige drift, uden vi kender prisen endnu. Alternativerne er nye medlemmer i bestyrelsen, der kan tage en vigtig tørn eller, i en ikke fjern fremtid, sammenlægning med et større og mindre 'sårbart' vandværk, skriver Lars Christensen, der i år træder ud af bestyrelsen efter mere end 17 år. Til næste år er der også brug for nye kræfter. Det er tirsdag 21. marts kl.19 i mødelokalet bag købmandsbutikken (indgang gennem Mejeriet).

8. feb. 2017 * Seks timer uden vand i hanerne. Alken Vandværk bliver desværre nødt til at lukke for vandet torsdag 16. februar fra kl. 9-15. Vi skal have fornyet alle rørerne i vandværket. Så sørg for at få fyldt lidt vand i spande, dunke og kander inden da. Vi beklager ulejligheden, skriver Lars Christensen.
 
4. feb. 2017 * Vandværket dyrker bær og frugt. Indbydelse til Alken Vandværks generalforsamling tirsdag 21. marts kl. 19. Vil du være med til at: deltage i dyrkning af frugt og bær på vores jord, at sikre vores rene drikkevand i hanerne og til at være med til at udforme vores nye tilbygning til oplysning og formidling? Så er du velkommen til generalforsamlingen. Vi har brug for nye kræfter i bestyrelsen, da een træder ud. Alle kan gøre en forskel, måske til formidlingsopgaver, måske til dyrkning og pasning af vores stadigt voksende frugthave, måske til at pille ved teknikken, eller noget helt andet. Mvh bestyrelsen.
 
18. dec. 2016 * Thomas og Jens knokler. Thomas Berthelsen og Jens Ladefoged fra Alken Vandværk er søndag morgen i gang med at sikre vand til husstandene ned langs Mossø. Der er brud på vandledningen ud for Alkenvej 141, og høj grundvandsstand gør arbejdet med at finde bruddet vanskeligt. Om eftermiddagen var bruddet lappet, med assistance fra Galten VVS og reservedele fra Ry Vandværk. (Foto: Knud Abildtrup)

12. nov. 2016 * Det er en god idé at holde øje med dit vandforbrug på vandmåleren. Det kan forhindre ubehagelige overraskelser, hvis et utæt rør eller toilet sender vandforbruget i vejret, lyder det fra Alken Vandværk. Tjek gerne din måler en gang om ugen eller måneden og noter forbruget. Så har du mulighed for at opdage, hvis forbruget bliver unormalt højt. Selvom vi har skiftet til digitale, fjernaflæste målere, så du ikke selv skal aflæse og indberette forbrug, er det stadig dit ansvar, at rør og installationer er tætte. Alken Vandværk ejer målerne, men resten hører til huset. Det er også en god idé én gang om året lige at lukke og åbne de to håndtag, der sidder på hver side af vandmåleren, så de ikke kalker til.
 
12. nov. 2016 * Vedtægter, regulativ og vandanalyser. Nu er vandværkets vedtægter, der blev vedtaget i 1949 og ændret i 1993, tilgængelige sammen med regulativet. Og så kan man finde listen over vandanalyser under 'Rentvandsprøver' - de nyeste ligger øverst. Disse links kan altid findes på siden Vandværk - øverst til højre.
25. apr. 2016 * Nu er Bo vandværksformand. Efter vandværkets konstituerende bestyrelsesmøde bytter Jens Ladefoged og Bo Kokholm plads, så Bo er formand og Jens medlem, skriver Lars Christensen. Bendt Nielsen er ud over 1. suppleant også sekretær.
7. apr. 2016 * Nye pumper er bestilt. Slidte pumper var problemet onsdag morgen, da Alken Vandværk ikke kunne levere nok vand rundt til medlemmerne, fortæller Lars Christensen. Problemet er løst midlertidigt, og der er bestilt nye pumper, som bestyrelsen godt vidste ville 'stå af' på et tidspunkt.
6. apr. 2016 kl. 8.07 * Intet vand. Desværre har vi i øjeblikket driftsforstyrrelser, så der er intet eller meget lidt vand i hanerne. Vi arbejder på højtryk med at få det ordnet. Hvor længe det varer ved, ved vi ikke endnu, skriver Lars Christensen fra Alken Vandværk. Der er således ingen grund til at ringe, mail eller sms'e til værket om det problem lige nu.

16. mar.  2016 * Vandværket køber jord af Højlund for at sikre grundvand mod sprøjtning. Det kan man bl.a. læse i formand Jens Ladefogeds beretning fra generalforsamlingen. Det gælder jord inden for 25 meters radius af boringerne. Købsprisen er 40.000 kr., og jordkøbet giver mulighed for et lille skur/kontor på det tilkøbte. Man kan også læse, hvorfor en nødforsyning mellem Alken og Boes ikke er blevet til noget. Læs også referatet og resultatopgørelsen/budgettet.


11. feb.  2016 * Vand, penge, jord og indflydelse.
Så er der mulighed for at få svar på spørgsmålene:
  • Føljetonen: skal Alken Vandværk sælges?
  • Bygger Alken Vandværk nyt?
  • Stiger prisen på vand?
  • Er der nogen, der holder i bestyrelsen?
  • Køber vi mere jord?
Der er Generalforsamling i Alken Vandværk tirsdag 8. marts kl. 19 på Alken Mejeri, i mødelokalet bag Købmanden. Mød op og få en snak og vis, at I støtter rent vand i jeres haner.
2. apr.  2015 * Hvad koster vandet? Alken Vandværks nye takstblade er nu godkendt af kommunen. Se dem i venstremenuen under 'Vandværk'. 

 
21. mar.  2015 * Ros og støtte til - og nye folk i - vandværksbestyrelsen. Alken Vandværks generalforsamling var et tilløbsstykke i forhold til tidligere år, skriver Lars Christensen. Ikke mindre end 11 medlemmer ud over bestyrelsen var mødt op, repræsenterende 10 pct. Måske var det truslen om salg eller den ekstra reklame, der skabte nysgerrighed. Bestyrelsen siger tak for støtten og rosen for arbejdet. Samtidigt var det vigtigste resultat, at der var stor opbakning til arbejdet, og at eventuelt salg ikke skal på tale. Og sidst, men ikke mindst, træder der nye meget kvalificerede medlemmer ind i bestyrelsen. Gary skal have tak for sin indsats, og så byder vi Bo Kokholm Pedersen, Bendt Nielsen og Bruno Nielsen velkommen. Med sådan en generalforsamling kan man kun blive positivt engageret. Læs beretningreferat og resultatopgørelse.

 

6. feb.  2015 * Måske den vigtigste generalforsamling nogensinde for medlemmerne af Alken Vandværk! Alken Vandværk indkalder til generalforsamling torsdag 19. marts kl. 19 på Mejeriet (i Købmandens mødelokale). Vi opfordrer endnu engang medlemmerne til at tænke på, om det ikke kunne være noget at være en del af Bestyrelsen. Der skal vælges ét nyt medlem og to nye suppleanter. Hvis ikke det lykkes at finde de tre nye personer i år, skal vi på generalforsamlingen diskutere, hvilke muligheder vi har for at kunne levere vand i Alken. Da fire aktive bestyrelsesmedlemmer ikke er nok til at drive det, kan vi vælge forskellige muligheder:

A.  Udbyde driften til enten Skanderborg Forsyning eller Ry Vandværk mod en pris, vi endnu ikke kender. Den omkostning skal selvfølgelig dækkes af forbrugsbetalingen fra medlemmerne. – Vandprisen vil reguleres efter den årlige omkostning for denne service.

B.  Sælge Alken Vandværk til Skanderborg Forsyning eller Ry Vandværk for en pris, der fastsættes af en uafhængig vurderingsmyndighed. Salgsprisen afhænger af vandværkets og vandledningernes stand, vandkilderne og kvaliteten af vandet. Vandafgiften eller fortjenesten for hvert medlem udregnes derefter ud fra, hvad købers pris pr. forbruger er blandt alle deres medlemmer. Dvs. at Alken Vandværks medlemmer enten skal betale en ekstra tilslutningsafgift på ?? eller måske får noget tilbage. – Vandprisen bliver så sat af køber i flg. deres takstblad.

Det er ikke sikkert, at det er dårligere at være en del af et større forsyningsselskab, det er bare en vigtig diskussion og beslutning at få taget. Uanset hvilken mulighed, vi vælger, skal de først undersøges, så man har et ordentligt beslutningsgrundlag. Det bliver selvfølgelig en generalforsamlingsbeslutning, og der bliver et meget stort forarbejde. Klart, rent og velsmagende vand vil stadig være en selvfølge i Alken!


 
28. jan.  2015 * Højlund kommer på vandværket.
Hvad sker der på vejen til Boes? Flere har spurgt os, hvad der graves til på vejen op til Boes. Alken Vandværk er ved at grave en vandledning ned langs vejen til gården Højlund og boligen lige overfor, forklarer Lars Christensen fra Alken Vandværk. Højlund har indtil nu haft egen vandforsyning, men har bedt os om at blive koblet på, da der ikke er nok vand længere.  Det er ikke mindre end næsten 1 km rørledning, der bliver gravet ned i sne, slud, regn og blæst. Jens Ladefoged står for arbejdet, da han kunne levere på det tidspunkt, Højlund skulle bruge det. (Foto: Lars Christensen)

25. dec. 2014 * Gør en forskel og få det til at glide. Bestyrelsen i vandværket opfordrer alle medlemmer til at overveje at blive en del af bestyrelsen - måske allerede fra marts. Lars Christensen skriver om, hvordan arbejdet er spændende, fordi bestyrelsen er ved at få tingene til at glide uden for meget bøvl, og at det giver mening at sikre alle rent drikkevand. Bestyrelsen har også tid til sladder og hyggeligt samvær.  Læs mere i vandværkets julehilsen på Alken Vandværk. 
 
 
 
 
16. dec. 2014 * To skumle mænd i bil. Kære alle medlemmer af vandværket. For første gang bliver jeres vandmålere aflæst digitalt, så I behøver ikke gøre noget selv, medmindre I gerne vil have lidt styr på jeres vandforbrug. Samtidigt kan I jo kontrollere :-) vores aflæsning. Der vil køre en bil rundt i Alken, nok med to skummelt udseende personer i (det er bare Thomas Berthelsen og Jens Krag!), i løbet af den sidste uge af året og aflæse.
God Jul og Godt Nytår fra Alken Vandværk

3. dec. 2014 * Temmeligt hårdt vand. Til Alken Vandværks medlemmer kan vi oplyse, at ifølge den seneste måling er vandets hårdhed 15,5° - 'temmelig hårdt', hvilket svarer til middel i diverse skemaer. Det kan være, at nogen oplever, at vandet svinger lidt i hårdhed i øjeblikket, så maskinerne kalker hurtigere til, eller der skal bruges mere afspændingsmiddel. Vi er ved at finde en mere økonomisk måde at tilsætte kalk i vandet på. Vi har altid tilsat kalk, men vi har måske forbrugt mere end nødvendigt. Mange hilsner Lars Christensen.

26. juni. 2014 * Ny administration i vandværket. Efter mange års lang og tro tjeneste har kasserer Evald Jensen valgt at træde ud af Alken Vandværks bestyrelse, oplyser Lars Christensen fra bestyrelsen, der samtidig har valgt at lægge regnskabsopgaven ud til Kontorhjælpen's Vandværksadministration, der har til huse i Glyngøre og har meget erfaring med at drive vandværkers regnskab og indberetninger til myndighederne.  Suppleant Jens Krag er ny i bestyrelsen.

18. mar. 2014 * Tumult i vandværket. Hele otte mødte op til generalforsamling i Alken Vandværk, hvor der nær var optræk til tumultagtige scener, skriver Lars Christensen. Genvalg til Thomas Bertelsen og Gary Craig. Jens Krag er ny suppleant. Se referat, formandsberetning, takstblad 2014 og regnskab/budget. Det tyder på højere bidrag fremover for at sikre, at der ikke sprøjtes rundt om boringen.

7. mar. 2014 * Lige til at nyde. Så er de årlige vandanalyser (se højre spalte nederst) på plads. Og det uden overskridelser af nogen art, ingen nitrat og ingen pesticidrester. Og de overskridelser, der tidligere har været på pH-værdien, er der heller ikke, så vandet fra Alken Vandværk er lige til at nyde, skriver formand Jens Ladefoged.

20. feb. 2014 * Vandforsamling. Tirsdag 11. marts kl. 19 er der generalforsamling i Alken Vandværk på Alken Mejeri.
 
26. jan. 2014 * Vandværksbestyrelsen får styr på arkiver og ledningsnet. Under den lidt forsinkede, men meget hyggelige julefrokost i Alken Vandværk blev vi inspireret af hinanden til at forsøge at blive endnu bedre til at fortælle, hvad der sker i vandværket, skriver Lars Christensen: Gennem det seneste års tid har vi været travlt optaget bl.a. af at rydde op i arkivet, så vi kun har papirer, kort og dokumenter, der ikke er forældede. Nu er vi færdige med at digitalisere ledningsnettet, så nu er alle hovedledninger på kort i digital form. Fantastisk, så skal vi ikke ud og spørge folk, der måske stadig kan huske, hvor den og den vandledning er gravet ned. Samtidigt er vi ved at udarbejde manualer og vejledninger til alle de opgaver, vi har. Derfor skal vi alle se og forstå de forskellige installationer som her ved en af brøndene, og der skal tages billeder af opgaverne, så de kan sættes ind i manualerne. Mange hilsner Bestyrelsen for Vandværket.

12. jan. 2014 * Nye poster i vandværket. Bestyrelsen i Alken Vandværk har ny-fordelt sig. Jens Ladefoged er nu formand og Thomas Berthelsen vandværksbestyrer - se resten her.
7. dec. 2013 * Præciseringer fra vandværket. Medlemmer af Alken Vandværk har indenfor de seneste dage modtaget forskelligt fra Alken Vandværk. For at svare på spørgsmålene, der er opstået undervejs, er her svarene (forhåbentligt):

1. Betalingsfristen for girokortet, der er vedlagt, er 20. december 2013.

2. Den ene faktura/regning, der er vedlagt, udgør betaling eller retur, for det vand, der er brugt i 2011 (hvis a'conto betalingen i løbet af 2011 har været for høj, får man penge retur, hvis den har været for lav, skal man betale forskellen);

3. Den anden faktura/regning er det samme, bare for 2012;

4. Og den sidste er en a'conto betaling for 4. kvartal 2013 (problemer med PBS og vores bank). A'conto er udregnet som forbruget for 2012 delt op i fire kvartaler, hvoraf denne så er den sidste for året.

5. Girokortet er det samlede beløb for de tre regninger.

6. Dem, der ikke har fået et nyt, elektronisk vandur endnu, har også fået et selvaflæsningskort, som det sædvanlige. Det skal aflæses og afleveres på Emborgvej 94 (ikke 135) senest den 20. december.

7. Kun de, der har fået et nyt elektronisk vandur, får dette aflæst automatisk i uge 51.  

Vi beklager, hvis det har været lidt uklart, men vi er ved at skifte forskellige systemer, så derfor!  

                           Mange hilsner Lars Christensen, Alken Vandværk


 

2. dec. 2013 * Girokort og aflæsning. Der var bøvl med Betalingsservice, da Alken Vandværks opkrævning for oktober kvartal skulle ud, fortæller Evald Jensen. Så i stedet deler han girokort rundt. Og i uge 51 bliver alle vandure aflæst elektronisk, så kan man også selv tjekke, hvad det står på, hvis man vil. 

24. jun. 2013 * Kæmpe slæb med vandet. Mange mennesker hér i Alken gør et stort arbejde for byen og lokalsamfundet. Dét skal de have tak for! Noget af arbejdet er ikke så synligt, som andet, men det er til gengæld livsvigtigt, nemlig sikringen af rent drikkevand, skriver Lars Christensen. Både Verner Damholdt og Jan Andresen gik ud af Alken Vandværks bestyrelse i foråret. Verner har været med i rigtigt mange år og har taget et kæmpe slæb som formand i omkring 20 år! Også Jan har været med i mange år og har taget sin tørn. Så da bestyrelsen sagde farvel til de to, var det et farvel til mange års fantastisk indsats for vores rene vand. Sidste år trådte Sander Jensen ud efter lang tid som medlem. Alle skal have en kæmpe tak for det måske mindre synlige arbejde, der får Alken til at leve.


26. feb. 2013 * Verner og Jan stoppet i Vandværket. Alken Vandværk har afholdt generalforsamling. Fremmødet var mildest talt meget sløjt, kun fem inklusive bestyrelsen var mødt op! Ikke desto mindre er der sket meget. Både Verner Damholdt og Jan Andresen genopstillede ikke, så det var et farvel til mange års ihærdig indsats for, at vi alle har kunnet få rent vand. Tak for det. Vandværket tager senere en 'ordentlig' afsked med Verner og Jan. Jens Ladefoged og Lars Christensen er trådt ind i stedet. Gary Craig afløser Lars som suppleant, og Jan Malling og Poul Egebjerg er valgt som revisorer.
15. feb. 2013 * To analyser fra vandværket kan studeres her i højre spalte. Grænseværdien for aggressiv CO2 var overskredet i oktober, men ikke i januar. Det skulle ikke have nogen sundhedsmæssig betydning, oplyste bestyrelsen, da det samme var tilfældet i 2011.
28. nov. 2012 * Ikke alle skal aflæse vand. I år er det udelukkende folk, der endnu ikke har fået udskiftet vandur, der selv skal læse måleren af, oplyser Evald Jensen fra Alken Vandværk. De nye målere kan han nemlig aflæse automatisk i ét hug med en scanner og en biltur rundt på vejene.
29. sept. 2012 * Ryd om vandurene. Kære medlem af Alken Vandværk. Som vi fortalte om i juli, skal vi have skiftet vandurene her i efteråret. Vi kommer i disse uger rundt med en seddel, hvor der står en dato, hvor vi tænker at komme forbi hos jer. Tanken er, at I rydder frit omkring det gamle vandur, så vi nemmere kan komme til at skifte det. Tak for hjælpen. Med venlig hilsen Alken Vandværk.

8. juli. 2012 * Vandurene skal skiftes. I løbet af efteråret og den tidlige vinter vil der blive skiftet vandure ud hos alle medlemmer. Så hvis I ikke er hjemme, og vi skal ind for at kunne skifte vanduret, vil vi tage kontakt med jer, oplyser  
Alken Vandværk med mange hilsner.

20. apr. 2012 * To kom for sent i år. Kasserer Evald Jensen oplyser, at  der i år var to, der kom for sent med selvaflæsningskortet. Den sag er en del af Alken-quiz 2012, og flere fra vandværksbestyrelsen havde gættet på, at alle i år ville nå det til tiden.
28. mar. 2012 * Thomas ny i vandværksbestyrelsen. Vi har fået en ny mand i vandværkets bestyrelse, det er Thomas Berthelsen, der træder ind i stedet for Sander Jensen. Vi takker selvfølgelig Sander for hans mangeårige arbejde, og for Thomas' velvilje til at træde ind ;-) - skriver suppleant Lars Christensen.
Vi var i alt ni til generalforsamlingen, der selvfølgelig blev færdig inden Champions League-kampene startede!
Se 
generalforsamlingsreferatformandens beretning, regnskab 2011 og budget 2012forslag til takstblad 2012 (skal godkendes i kommunen).
28. mar. 2012 * Fejl i vandværksopkrævningen. Ved en beklagelig fejl i momsberegningen er april-opkrævningen fra vandværket blevet for lille, oplyser kasserer Evald Jensen. PBS ville ikke stoppe udsendelsen, så der kommer ekstra-regninger ud sidst i april for at rette op på den sag.

5. mar. 2012 * Sander stopper i vandværket. Der er generalforsamling i Alken Vandværk tirsdag 27. marts kl. 19 på Mejeriet. Læg mærke til tidspunktet, en halv time før normalt, da der er Champions League fodbold senere på aftenen på Mejeriet.
Sander Jensen i bestyrelsen er på valg og genopstiller ikke, så vil du have indflydelse på vandet, så er det nu, du har chancen!

25. nov. 2011 * Aflæs vand senest den 7. Alken Vandværk har sendt kort ud til selvaflæsning - der skal afleveres på Emborgvej 94 eller 133 senest 7. december. Sidste år måtte to medlemmer af med komme-for-sent-gebyr.

30. okt. 2011 * Problemer med vandtrykket. Som flere allerede har mærket, er der med mellemrum problemer med at levere nok vandtryk i rørerne. Vandværket arbejder på højtryk dag og nat på at løse problemet. Det sker selvfølgeligt sidst på fredagen, så det er svært at få fat i folk i weekenden, øv! - Vi har fundet ud af, at det enten er trykpumperne, der endelig har nået deres grænse efter mange års tro tjeneste. Eller også er det en ventil, der har fået noget galt i halsen. - Hvad det er, kan vi desværre først finde ud af fra mandag, når det meste af landet igen er på arbejde. Vi be'r om forståelse og tålmodighed, mange tak.                                                           Venligst Alken Vandværk
25. sep. 2011 * Alken Vandværk lukker for vandet mandag 26. september fra kl. 9 til ca. 13. Vi har et mindre ledningsbrud ved banen, så vandet bliver lukket fra banen og ud ad Alkenvej mod Svejstrup, Aneshøj og Sandvejen. Tap vand efter behov inden. 
Undskyld ulejligheden, mange hilsner Alken Vandværk, skriver 
Lars Christensen.

17. sep. 2011 * Alkens vand fri for gift. Hvert tredje vandværk i Skanderborg Kommune indeholder pesticidrester. Men Alken Vandværk gør ikke, oplyser Lars Christensen. Godt at vide.
7. aug. 2011 * Én tog en kop vand. Det blev en stor succes for Alken Vandværk at holde åbent hus. Ikke mindre end 26 folk slog et slag forbi vandværket i skoven til en hyggelig stund. Der var stor interesse og positiv stemning, noget vi ikke kan mønstre ved vores årlige, måske nok lidt kedelige generalforsamlinger, skriver Lars Christensen. Der blev også delt mange roser ud til vandværkets folk, der gør et meget vigtigt arbejde, der ikke altid er lige synligt. Tiden blev fyldt med rundvisninger, forklaringer, lidt øl, sodavand, kaffe og én tog sågar en kop vand! Sandwich og fyldte chokolader lagde bunden. Et stort tak fra Alken Vandværks bestyrelse til dem, der mødte op. 
Der var dog ikke mange indleverede tegninger til vores konkurrencer, men dem, der var, var til gengæld meget fine. Tobias Herrik og Carl Martinsen var de helt suveræne vindere i tegnekonkurrencen. Vi blev beriget med ikke mindre end to Coli-bakterier, tak for det, Carl og Tobias. Vi håber præmien smagte godt? 

Anne Mette Lykke leverede to næsten professionelle forslag til vandværkets logo. På intet tidspunkt var vi i tvivl om, at eet af dem skulle vinde, men det var meget svært at bestemme hvilket. Hér er begge, og det blev det med bladene på træet, der vandt.
Dét kommer nu til at pryde vandværkets hjemmeside på alken.dk og så bliver det sat op på lågen ind til vandværket og på kassen ved Mejeriet. Måske vi endda bruger det på breve, hvis vi skal skrive sådan nogle. Også Anne Mette vandt noget godt til ganen.
 

17. juli 2011
 
* 
Tegn en bakterie og et logo.
Alken Vandværk har to konkurrencer indtil 6. august: For børn: Lav en sjov tegning af en coli-bakterie :-). Spørg din mor eller far, hvad det er. For børn og voksne: Lav et forslag til Alken Vandværks logo til alken.dk. Tegningerne skal indleveres til vandværkets åbent hus lørdag 6. august mellem 12 og 13.30 oppe på vandværket.

Se indbydelsen nedenfor. Fra 13.30-16 kan der stemmes på de bedste forslag. Vinderne af de to konkurrencer får noget lækkert.

17. juli 2011 * Hvorfor er der vand i hanen? Alken Vandværk holder åbent hus på vandværket i skoven mod Boes på Emborgvej lørdag 6. august kl. 12-16 (og ikke som tidligere annonceret 14-18).
 I anledning af, at vandværket i foråret har fået nyt anlæg, og gennem efterhånden mange år har haft en sund og stabil drift, vil vi gerne invitere alle Alkens beboere, også ikke-medlemmer til åbent hus. Vi vil gerne give jer mulighed for med egne øjne at se værket og måske endda forstå lidt af det arbejde, der for mange måske bare er selvfølgeligt. 'Det, der sker af sig selv!' 'Der er jo vand i hanen!' - Der vil være lidt til ganen og til den tørstige. - Kl. 16 findes vinderne af tegnekonkurrencerne! 
Mange hilsner bestyrelsen i Alken Vandværk

28. maj 2011 * Peter måtte vaske sig i dansk vand. Torsdag morgen betød et brud på vandledningen nede ved søen nogle timer uden vand i de yderste huse. Peter Gregersen fortæller, at han vaskede sig i dansk vand den morgen. Kl. 11 var bruddet ordnet igen.
15. maj 2011 * Åbent og nyinstalleret vandværk. Sæt kryds i kalenderen! På linje med andre store arrangementer som Alken Byfest og Skanderborg Festival og lige før dem, nemlig lørdag 6. august fra 14 til 18, holder Alken Vandværk åben hus for alle oppe ved vandværket, oplyser Lars Christensen. Så har alle de stolte ejere (det er os!!) mulighed for at se deres andel af det nye anlæg, der er blevet installeret i løbet af foråret/forsommeren. - Der vil helt sikkert være noget til ganen og svælget, og hvem ved, måske en overraskelse :-) I vil høre nærmere tættere på.
30. mar. 2011 To aflæste måler for sent og måtte af med gebyr. Det kan man bl.a. læse i vandværkets beretning og referat fra generalforsamlingen. Find også regnskab og takstblad i menuen til venstre under Vandværk. Formand Verner Damholdt, Jan Andresen og Evald Jensen blev genvalgt. Jan Malling afløser Bent Kilhardt som revisorsuppleant.   
26. mar. 2011 Vandprisen blev ikke hævet. Og det vurderede 26 af de 57 deltagere i Alken-quiz 2011 også. 15 af dem havde også ret i det med skøjteføret og fører nu med to rigtige. Deriblandt quiz-debutant Hans Hansen.

27. feb. 2011Vandværkets vandanalyse kan studeres her. Grænseværdien for aggressiv CO2 er overskredet, men det har ingen sundhedsmæssig betydning, oplyser Jan Andresen fra bestyrelsen. Generalforsamling torsdag 17. marts kl. 19.30 på Mejeriet.

9. jan. 2011Lækken fundet ved Vædebro. Lækken i vandsystemet er nu fundet - i et af sommerhusene ved Vædebro.  

- Det var held i uheld, fortæller Evald Jensen, der selv er kasserer i værket. Jeg havde konstateret, at der ikke var vandspild i huset, men efter en udlejning i nytåret ville jeg lukke af for vandet, og da jeg drejede stophanen, gav det et ryk i rørene, og vandet vældede frem. Vandspildet har været i stikledningen, der åbenbart har været læk uden det har været synligt over jorden. Herudover har der været et sprængt vandrør ved Dakbjerg Sejlcenter.  3. jan. 2011Vandsystemet er læk et sted - men hvor? Der er stadig vandspild et sted i byen - i nat 200 liter på 8 minutter, oplyser Lars Christensen og Jan 'Murer' Pedersen fra Vandværket.
De har fundet den første læk, undersøger stadig sagen ogvil også opfordre alle brugere: Tjek jeres vandrør og tjek alle tænkelige og utænkelige steder, om der skulle være et vandrør, der er sprunget på grund af den strenge frost. Når vi når tø-grader, vælter vandet så ud af de sprængte vandrør. Husk på, rørerne kan ligge under gulvet, i skunken, og alle mulige andre steder. Hvis man er i tvivl, kan man prøve flg.: luk alt vand, vær sikker på, at ingenting bruger vand, f.eks. vaske- eller opvaskemaskine. Se så på vanduret (dér hvor I læser vandforbrug af). Hvis et eller flere af de små 'tandhjul' eller visere (ikke tallene) stadig drejer rundt (tydeligt) er der en læk.

27. nov. 2010Selv-aflæsning i denne tid. Mellem sne og reklamer er skemaet til selv-aflæsning af ens vandforbrug blevet uddelt. Brug trygt vandet, og husk at sedlen skal afleveres senest lørdag 11. december enten hos Lars Christensen, Emborgvej 94, eller Jan 'Murer' Pedersen, Emborgvej 133. Du kan også bruge et frimærke!

27. juni 2010Nyt filteranlæg på vandværket. Nu er det tid at få skiftet filteranlægget ud på vandværket. Det gamle anlæg har sikret os rent vand i over 20 år, men nu kan det ikke mere. I august får vi installeret et helt nyt anlæg, en ret stor investering. Men økonomien i vandværket er sund, så det kommer ikke til at koste ekstra for os brugere.  Vi har også stor nok kapacitet i rentvandstanken til, at vi ikke kommer til at mangle vand i de fire dage, det vil tage at udskifte det. Men alligevel kan vi risikere, at der måske kommer små uregelmæssigheder i forsyningen. Mere oplysning, når vi nærmer os tidspunktet.
                         
Varme sommerhilsner fra Alken Vandværk


13. mar. 2010Sammenlægning på tale. Formandens beretning er spændende læsning, skriver Lars Christensen efter generalforsamlingen i vandværket, hvor sammenlægninger af vandværker og nedsættelse af tilslutningsafgift var på tale. Og så var der stigende interesse for vandværkets arbejde. Én udenfor bestyrelsen og revisorer mødte op, det var én mere end sidste år.
28. feb. 2010Alle genopstiller. Der er bl.a. et flot regnskab, en justering af anlægsbidraget og en eventuel fremtidsudsigt som a/s på dagsordenen, når der er generalforsamling i vandværket torsdag 11. marts kl. 19.30, oplyser Lars Christensen. Alle på valg genopstiller.
18. feb. 2010Tre kom for sent. Langt de fleste af de 125 tilsluttede aflæste deres vandforbrug for 2009 til tiden, oplyser kasserer Evald Jensen. Tre kom for sent, og det koster dem nu 300 kr. Sidste år var det seks - andre.  
2. dec. 2009Vi skal aflæse vand. Alken Vandværk har sendt kort ud til selvaflæsning - der skal sendes retur eller afleveres på Emborgvej 94 eller Emborgvej 133 inden 11. december.


24. maj 2009Uregelmæssigt vand. Alken Vandværk beder om forståelse for uregelmæssig vandforsyning under kloakarbejdet. Se opslag.
24. maj 2009Vandrør sprang læk. Søndag tabte kloakarbejderne noget ned på en blotlagt vandledning på Emborgvej, så alle fra købmanden ud til Westend står uden vand, oplyser Jan 'Murer' Pedersen, der forventer, de får vand igen i løbet af dagen.
21. mar. 2009Alle fortsætter. Hvad skulle vi gøre uden? Både Verner Damholdt, Evald Jensen, Jan Andresen og Lars Christensen fortsætter i vandværkets bestyrelse. Bent Kilhardt og Gary Craig er revisor og revisorsuppleant. Se referat, beretning og regnskab. Otte kom til generalforsamlingen.
19. mar. 2009Seks kom for sent. Ud af de 123 tilsluttede i vandværket nåede langt de fleste at aflæse og indberette vandforbruget for 2008 til tiden, oplyser kasserer Evald Jensen. Seks kom for sent - det koster dem 300 kr. - og så var han faktisk langmodig.
4. mar. 2009Generalforsamling i vandværket. På Alken Mejeri holder Alken Vandværk sin årlige generalforsamling torsdag 19. marts kl. 19.30.
15. mar. 2008Øl i rørene. Generalforsamlingen besluttede at nedlægge Alken Vandværk og overdrage alle aktiver til Fredagsbaren :-) Vi regner med, at de så får en aftale med Ceres eller en anden om tilslutning til rørsystemet, så man kan få varm eller kold øl :-), oplyser sekretær Lars Christensen. Se beretning, referat, regnskab og budget. Til bestyrelsen var der genvalg til Jan Pedersen, Sander Jensen og Lars Christensen. Bent Kilhardt og Gary Craig blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.
1. mar. 2008Generalforsamling i vandværket. I år er det fredag 14. marts kl. 19.30 på Alken Mejeri.

19. nov. 2007 Vandværksfolk på besøg. Den årlige aflæsning af vandure: Denne gang vil én fra vandværkets bestyrelse komme og læse vandmåleren af lørdag 1. eller søndag 2. december. De vil kontrollere, at måleren fungerer og forsøge at få et skøn over det totale vandforbrug, oplyser Lars Christensen.

 17. maj  * Så er vandtaksterne godkendt. På vandværkets generalforsamling i marts blev det besluttet, at storforbrugere af vand får rabat. Nu er takstbladet godkendt i kommunen. De første 1000 kbm. koster 7,50 kr./kbm. - de næste koster 5,63 kr./kbm. Taksterne er vedtaget med stemmerne syv-en. Endnu er der ingen i byen, der bruger så meget, men der er sonderinger fra én, der gerne vil med i vandværket. 
8. apr. * Gratis vandtilslutning for foreninger. Vandværket har nu besluttet, at foreninger uden beregning kan blive sluttet på systemet, hvis de selv står for arbejdet. For private koster det godt 20.000 kr. Ordningen vil gælde borgerforeningen, der gerne vil have en vandhane på legepladsen. Og f.eks. rideklubben, hvis det bliver aktuelt. Selve vandforbruget skal foreningerne betale ligesom alle andre. 
24. mar. * Genvalg i vandværksbestyrelsen til Verner Damholdt, Jan Andresen og Evald Jensen samt Lars Christensen som suppleant. Der var otte til generalforsamling 22. marts. Mere om rabat-diskussion og nyt takstblad følger. Læs referatet.

 

Vandanalyser - find liste over vandanalyser under 'Rentvandsprøver' - de nyeste ligger øverst.
 
Der skal måles, hvor meget kalk, der løbende skal tilsættes vandet, der lukkes ud til medlemmerne.

Alken Vandværk i Boes Skov. (Foto: Knud Abildtrup)


 Alken Vandværks bestyrelse


 

Hvad koster vandet?