Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Så er det nok-blog
Nattog foto
Togfløjten 2021
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
 

 

 

Trafik til og fra Alken

 
6. okt. 2022 * Cykelstier ved skoleveje prioriteres. Byrådet har under budgetforhandlingerne præciseret, at der primært skal gives penge til cykelstier, som har noget med skoleveje at gøre. Og det kunne godt få sådan en som den her (ved Alken) lidt op på listen, siger formand for klima-, plan- og miljøudvalget Claus Leick (SF) til Ugebladet Skanderborg. Han var sammen med Andreas Trang-Brock (S) på cykeltur mellem Bjedstrup Skole og Alken sammen med Feline Schiøtz, Marlies Warming og Aske Drost fra Trafikgruppen i Borgerforeningen. De ville fremme cykelstien - læs Bekymrede forældre: Vi tør ikke lade vore børn cykle i skole.
1. okt. 2022 * Tre fra Alken tog til møde. Sammen med to andre tog Julie Abildgaard til BaneDanmarks møde torsdag i Klank Idrætscenter om planerne om en kommende jernbane mellem Aarhus og Silkeborg. Planerne anslås at blive vedtaget om fire-fem år og ført ud i livet i 2030'rne en gang. Læs Julies noter fra mødet på smalltalken.
28. sept. 2022 * Trafikgruppen: Brug toget - og kom til møde. Trafikgruppen under ABAF opfordrer folk til at tage med til borgermøde i Klank Idrætscenter torsdag 29. september kl. 19 om planerne om en kommende jernbane mellem Aarhus og Silkeborg. Samtidig skriver Trafikgruppen: Vi opfordrer alle, der kan, til at bruge vores elskede stop i Alken, da dette kan have betydning for den fremtidige drift og om vi kan få lov at vende tilbage til to afgange i timen.
27. sept. 2022 * Dobbeltspor ved Silkeborg afgørende. Udvalgsformand for klima, miljø & plan Claus Leick (SF) har en pointe, når det gælder en kommende bane mellem Silkeborg og Aarhus:
- D
et er afgørende for fortsat halvtimesdrift på den eksisterende bane, at der bliver dobbeltspor fra Silkeborg og til det sted, hvor banen skal dele sig i en Aarhus-linje og Skanderborg-linje. På det stræk skal der være plads til fire tog i hver retning, hvis begge baner skal have halvtimesdrift. Det kan et spor ikke klare. Denne vigtige pointe bliver også en del af Skanderborg Kommunes høringssvar.
19. sept. 2022 * For fyldt til at tage flere med. Arriva-toget 8.10 mod Aarhus mandag var for fyldt med passagerer til at stoppe i Alken, blev det annonceret i højttaleren. Så det kørte igennem - og det næste tog, der ellers plejer at køre igennem, stoppede så 8.33 for at tage folk med. Men inden da fandt folk sammen i biler og kørte mod Skanderborg og Aarhus.
8. sep. 2022 * Rugbrød og kædeolie. Christian Møller Nielsen fra Søbjergvej slår et slag for at få cykelsti til Alken i et læserindlæg i Ugebladet Skanderborg: Cykelstiers værdi kan ikke være på et excelark.
17. aug. 2022 * "Jeg beklager, at jeg ikke lige fik standset i Alken". Sådan lød det i højtaleren i toget i går. Læs Signe Viborgs veloplagte beskrivelse af både småskingre og rolige reaktioner, kompensationen og en anekdote om to munke på smalltalken: "En slem, men ikke ubetydelig oplevelse".
1. aug. 2022 * Bom-lyden er på minimum og sænkes ikke. Banedanmark har nu svaret Marianne Damholdt Bergin om de nye lyde ved overskæringen.
Marianne spurgte
I Alken (Jylland) er nye bomme og klokke opsat i sidste uge. Den ny klokke er meget høj. Beboere som ikke før kunne høre klokken i deres huse, vågner nu de fire gange i timen, klokken ringer. De, der opsatte klokken, beskrev at de havde en sensor således at lyden justeres efter omgivelsernes lyde. Vores landsby er meget stille, men klokken er meget høj. Kan den justeres? Vi er en del der har talt om klokken og alle har samme klage. Den er for høj.
En miljømedarbejder i Banedanmark har bl.a. svaret:
Lydstyrken er konstant og reguleres ikke efter det aktuelle støjniveau fra omgivelserne. I forbindelse med ibrugtagning af de nye elektroniske lydgivere, så er disse d. 15. juli blevet indreguleret til tolerancens minimumsniveau for den gældende norm herom. På baggrund af din henvendelse, så er lydniveauet blevet kontrolmålt 29. juli med tilsvarende resultat. Lydniveauet fra bomanlægget ligger således kun lige på det minimumsniveau, der kræves, for at sikre sikkerheden i området. Banedanmark har ikke mulighed for at sænke lydniveauet yderligere fra lydgiveren, idet tolerancens minimumsniveau således ikke vil være opfyldt. Tolerancens minimumsniveau skal være opfyldt for at sikre sikkerheden i området. Banedanmark har således ikke mulighed for at sænke lydniveauet yderligere fra signalanlægget.

26. juli 2022 * Lyd-protester. De nye duttende lyde ved jernbaneoverskæringen har fået flere af beboerne rundt om til at klage til DSB. På Alken Facebook-gruppe er der ønsker om at få de gamle klokker tilbage, eller skruet nogle decibel ned. På smalltalken har Thorbjørn Herrik udfoldet sig oratorisk under overskriften Kimer i Klokker.
 
18. juli 2022 * Tilbage på skinnerne. Fra i dag begyndte Arriva at køre igen. Køreplanen er den gode gamle, men bommene og signalerne i Alken er nye, som tidligere nævnt her på siden. For dem, som ikke straks vil afprøve oplevelsen på vores banegård er der nu lagt en lille film på Alkens facebookgruppe. Synspunkterne på torvet ved købmanden delte sig allerede mandag eftermiddag mellem, at det var fint at få toget på skinner igen, at den gamle klokke var ’hyggelig’, at det nye signal forekommer at være kunstig elektronisk og nok kræver tilvænning, og at man skal være opmærksom på, at de lukkede bomme ikke efterlader en lille åbning i midten som tidligere. Undertegnede lufter her det synspunkt, at den store investering fra Banestyrelsen kan tolkes sådan, at banen gennem Alken skal bevares mange år endnu. (Tekst og foto: Peter Abildgaard)
13. juli 2022 * Vi slipper for (noget) klokkelyd ved overskæringen. Marianne Damholdt har snakket med folkene, der arbejder ved overkørselen ved banen for tiden. Hun fik at vide, at de laver nye bomme og en ny klokke med sensor, så den kun skruer op for lyden, når der er noget larmende i nærheden - som en bus med motoren tændt. Marianne glæder sig over ikke at blive vækket kl. 5.25 og forudser, at det snart er slut for de nærmeste at vente med at gå hjemmefra, til de kan høre, hvornår bommene går ned. Vi på alken.dk følger med i, hvordan det går.

11. juli 2022 * Fortsat togbusser. På grund af sporarbejde er der fortsat togbus mellem Herning og Skanderborg på alle afgange, oplyser Arriva.
12. maj 2022 * 2-minus-1-vej på Emborgvej i spil. På mødet om de bløde trafikanter kom det frem, at forvaltningens forslag er at omdanne Emborgvejs forløb gennem Alken til såkaldt 2-minus-1-vej, fremgår det af Aske Drosts referat. En billig løsning, der kunne gennemføres i 2023 og kombineres med at rykke bumpet i retning Boes tættere på byen. Trafikstyrelsen anbefaler 2-minus-1-veje i mindre landsbyer. Parkering på vejen vil fortsat være lovligt, blot ikke hensigtsmæssigt.
Forslag og bemærkninger kan sendes til Aske Drost og Feline Schiøtz på askedrost@gmail.com og filuns@gmail.com

Se video om 2-1-veje:
 
12. maj 2022 * Cykelsti måske om seks år. På mødet om de bløde trafikanter kom det frem, at en cykelsti fra Alken til Skanderborgvej lige nu ser ud til at   noget om seks år, fremgår det af Aske Drosts referat. Udgangspunktet er at lade den gå fra Sandvejen, som eventuelt så skal asfalteres. En billigere og hurtigere løsning kunne gå fra broen til Skanderborgvej. Trafikgruppen undersøger fortsat den sag. At lade cykelstien gå over broen blev pure afvist af folkene fra forvaltningen.

17. apr. 2022 * To busafgange korsfæstet. I løbet af påsken er yderligere to af vores busafgange blevet korsfæstet: den sidste tur om morgenen og den første om eftermiddagen. Dermed har vi på mindre end et år mistet en tredjedel af turene på linie 420 til og fra Alken. Se den nye, barberede køreplan. Og læs Thomas Tjørnehøjs gennemgang af ændringerne - og kommentar på smalltalken.
 
 (Foto: Marlies Warming)
14. apr. 2022 *  De bløde trafikanter i Alken. Sæt kryds i kalenderen tirsdag 3. maj, hvis du interesserer dig for den trafikale situation i Alken. Det gælder et informationsmøde om sikring af bløde trafikanter på Mejeriet i Alken. To eller tre af forvaltningens medarbejdere vil komme ud og tale med os om muligheder og udfordringer i forbindelse med to forskellige projekter:

  • Sikring af gående og cyklister inde i Alken by, herunder fartdæmpende foranstaltninger.
  • Cykelsti fra Alken til Skanderborgvej.

Dagsorden og præcist klokkeslæt for arrangementet følger senere. Bemærk, at der er tale om et informationsmøde, hvor vi har mulighed for at stille spørgsmål og blive klogere, ikke et debatmøde. Det politiske arbejde vil fortsætte derefter. Ingen af de to projekter er pt. vedtaget af byrådet.

Vi glæder os til at se jer!
Hilsen Hanne Lisbeth Nielsen, Feline Schiøtz, Marlies Warming, Laura og Aske Drost.


3. feb. 2022 * Cykelstien rykket lidt igen. Den kommunale prioritering af, hvilke cykelstier, der skal blive til noget hvornår, rykker løbende på sig. På den nyeste prioriteringsliste fra 18. januar er projektet med dobbeltrettet cykelsti fra Alken langs Emborgvej ud til Skanderborgvej rykket en plads ned fra nummer 12 til 13. Cykelstier er på Klima-, Miljø- og Planudvalgets dagsorden igen, fordi kommunen overvejer at søge en statslig pulje til medfinansiering af cykelstier. Administrationen har i den forbindelse foreslået at prioritere fem cykelstier - og de to ved Alken er ikke med her. Den anden - fra Alken til Svejstrup - er nummer 27.
12. dec. 2021 * Cykelstien fem trin opad på listen. En dobbeltrettet cykelsti langs Emborgvej fra Alken ud til Skanderborgvej er ifølge skanderborg.liv blevet opprioriteret igen. På listen fra september 2021 var projektet røget ned fra plads nummer 14 til17. Men nu  - på en liste fra december 2021 - lidt op igen til plads nummer 12.
11. dec. 2021 * Gammel køreplan ved skolebussen. Skolebussen har fået ny køreplan, hvor de tre morgenafgange siden 25. oktober har været tidligere, oplyser Thomas Tjørnehøj, som først fornylig opdagede det, da han nær var kommet for sent. Køreplanen ved stoppestedet på Emborgvej er nemlig STADIG den gamle...
 
11. dec. 2021 * Onkel Tom er død. I mange år har der om lørdagen - foruden det ofte overfyldte tog mellem Århus og Herning - i "butiksåbningstiden" kørt et Arriva-tog frem og tilbage mellem Aarhus og Skanderborg, skriver Thomas Tjørnehøj. Så måske er det kun de færreste i Alken, der har vidst det. Og måske er det heller ikke blevet bemærket dér hvor toget kørte, for i bedste fald har der kun været ca. 20 passagerer med, og på mange afgange ikke en eneste. Deraf tilnavnet "Onkel Tom", som Arrivas personale selv har fundet på! Nu er dette penge- og ressourcespild omsider forbi. Lørdagstogene forlænges til/fra Silkeborg, men da der trods den længere strækning ikke er bevilget flere tog eller mere personale, er kørslen begrænset til fire afgange i hver retning - to om morgenen/formiddagen og to om eftermiddagen - altså som et supplement til togene mellem Århus og Herning. Alle de nye lørdagstog standser i Alken, og derfor får vi igen to tog i timen - men altså kun i to kortere perioder om lørdagen. På almindelige hverdage har det desværre lange udsigter med flere tog.

Nyskabelsen med de ekstra lørdagstog er klart det største plus ved den nye køreplan, der er gyldig nu fra søndag d. 12. december. Det største minus kunne meget vel være, at der nu mellem de tre første morgentog mod Aarhus bliver 1 t. 20 min. hhv. 1 t. 12 min. Først derefter – når "almindelige" mødetider på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser er passeret - bliver der en time mellem afgangene. Vi skal flere årtier tilbage for at finde en lige så tynd morgenkøreplan! Men det er
værd at minde om, at skylden ikke kun er Arrivas. Det er politisk besluttet, at kun hvert andet tog skal standse i Alken - og det skyldes MANGEL på politisk beslutning, at kapaciteten på vores bane aldrig er udvidet i dens 150½-årige levetid...

De faste minuttal i dagtimer på hverdage undtagen lørdage mod Aarhus bliver 10, og mod Silkeborg 49. Fra Alken betyder det lidt mindre ventetid i Skanderborg, hvis man skal mod Fyn og Sjælland. Forbindelsen mod Esbjerg, der i et år har været rigtig fin, bliver derimod håbløs nu. Om aftenen er tiderne fra Alken anderledes. En lille forbedring, hvis man skal hjem fra biograf eller teater, er at sidste tog fra Aarhus nu kører 13 minutter senere.


 
   
 Her i Alken fejrede vi banens jubilæum på selve dagen, 2. maj. Ry holdt en større byfest.  
15. nov. 2021 * Alken Trinbrædt, holdeplads eller station. Gennem 150 år har det været muligt at komme med tog mod øst og vest herfra, og mange navne har været brugt. Endda uofficielt Alken Hovedbanegård.
Noget kan der være om det. At Alken gennem mange årtier var et jernbane-knudepunkt, tænker ikke ret mange over i dag.

Historien bliver fortalt af jernbanehistorikeren Ole Edvard Mogensen, Ry, i årets udgave af Østjysk Hjemstavn, som udgives af hjemstavnsforeningen. I et fyldigt kapitel beskrives banen og stationerne mellem Skanderborg og Silkeborg, sådan som de har tjent området og endda været forudsætningen for byer som Ry og Alken.
Knudepunktet opstod allerede ved årsskiftet 1873-74, da der blev anlagt en havnemole ved Mossø og trukket et 600 meter langt sidespor frem til den nye jernbane. Fra havnen trak et lille dampskib en pram til og fra Kloster Mølle i søens vestlige ende, en strækning på næsten 10 km. Varerne var træ, træmasse, pap, mel, gryn og andet. Det var en både givtig og nødvendig rute indtil 1932. I Alken blev varerne omlæsset til DSB godstog.
Nu er sidebanen nedlagt, men dens buede forløb kan stadig ses i landskabet omkring fællespladsen i Alken.
I dag er Arriva stort set ene på sporene, omend der med mellemrum buldrer store arbejdstog igennem Alken. Men årbogen beskriver, hvordan der gennem årene har været både lyntog, store og små damplokomotiver og stærke diesellokomotiver.
Under krigen opstod behovet for at udnytte de midt- og vestjyske brunkulslejer. Store og tunge godstog flyttede dette danske kul fra Ejstrupholm og Fasterholt til Århus Havn. Helt til ca. 1970 kom disse tog gennem Alken.
Hele historien kan læses i årbogen, som bl.a. kan købes i Bog og Ide, Skanderborg, pris 130 kr., eller ved at man bruger foreningens hjemmeside www.ostjysk-hjemstavn.dk
Blandt de mange historiske emner i bogen er også en gennemgang af de store musiknavne på Smukfest gennem årene. Den afholdes som bekendt i en stor skov nær Alken hvert år i august. Den har f.eks. haft besøg af både en Beatle og en Rolling Stone. (
Tekst og foto: Peter Abildgaard)


 
1. nov. 2021 * Cykelstien tre trin ned på prioriteringslisten. Plan- og Miljøudvalget har netop bestemt, hvilke cykelstier, der skal projekteres i 2022 og 2023, og her er Alken ikke betænkt. Strækningen på Emborgvej fra Alken til Skanderborg stod som nummer 14 på listen fra december 2020 - og på den seneste liste fra september 2021 som nummer 17. Hvis nogen fra Trafikgruppen finder ud af hvorfor, hører alken.dk gerne nærmere.
 
25. sept. 2021 * Thomas' tog-artikel. 150-års-jubilæet for jernbanen og dermed Alken fik 2. maj en flagende gruppe Alken-borgere til at hilse på dagens tog. Thomas Tjørnehøj skrev om det i bladet Togfløjten, og den historie kan nu ses her.
 
23. aug. 2021 * Togfløjten er et tidsskrift for togdrift, både veterantog og moderne jernbaner. Publikationen har en nyhedsleverandør i Alken, nemlig Thomas Tjørnehøj. Han har begået en side i det seneste nummer om vores fejring af 150-året for banen Aarhus-Silkeborg og dermed også Alken som stationsby 2. maj 2021. Der kan også læses en artikel om festen i Ry stationsby i samme anledning. Bladet udgives af KLK, som er støtteforening for Sydjyllands Veterantog. Togfløjten er nu lagt frem i cafeen ved købmanden.
 
20. aug. 2021 * Sjældne tog. Under byfesten lørdag vil der fire gange være mulighed for et sjældent syn, nemlig et MY-lokomotiv med datidens personvogne. Jernbanemuseets tog kører Aarhus-Silkeborg og retur. Der standes i Skanderborg og Ry, MEN IKKE ALKEN. Passagen på Alken Station vil ske på vej mod Ry cirka kl. 10.42 og kl. 13.42. I Alken på vej fra Ry kl. 11.40 og kl. 14.40. Samme tider søndag.
 
5. juli 2021 * Alken nævnt i trafikaftalen. I den nye infrastrukturplan, der rækker frem mod 2035, er Alken nævnt - se side 17 her. Om ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg hedder det at "Der gennemføres anlæg af en ny enkeltsporet jernbane mellem Aarhus og Silkeborg, som muliggør en hurtig togforbindelse mellem Herning, Silkeborg og Aarhus. Stationerne Alken, Ry og Laven mellem Skanderborg og Silkeborg bliver fortsat betjent." Det fremgår, at den nye bane skal påbegyndes i 2026 og vil koste over 2,1 mia. kr. Udvalgsformand Claus Leick (SF) opfordrer i Ugeavisen alle til at bruge toget endnu mere for at kunne argumentere for at bevare halvtimesdriften - som Alken og Laven jo i dag blot oplever som gennemkørende tog.

 
   
7. maj 2021 * Børns gratis togrejser i gamle dage krævede en del bureaukrati. Vi taler om en ellers fin tankegang hos DSB 1950’erne og lidt ind i de glade tressere. Ole Nielsen, nu Alken men dengang fra Nørrebro, var et af de tusindvis af skolebørn, som søgte en gratis sommerferie-rejse og fik den pertentligt udfyldte billet, der ses her. Systemet må have holdt mange kontorfolk ved DSB og mange skolelærere beskæftiget. Plus de konduktører, som passede på børnene i de særlige ferietog, som på dato spredte børnene ud over landet og tilbage ved sommerferiens afslutning. Det var festligt og snakkende. Lad os sammenligne det med, at i dag kan børn rejse gratis med tog, indtil de fylder 12 år, men vel at bemærke uden bureaukrati. Ole kom til at tænke på barndommens gratis rejser mellem København H og Ry 1954-1960, da han læste om vores jernbanes 150 års jubilæum forleden. Dengang rejste han alene. Bortset fra, at der var DSB-folk som opmærksomt fulgte togskifte i Korsør og Nyborg ved færgerne, Fredericia og – for Oles vedkommende – i Skanderborg. Det var derfor, at hver eneste billet var fyldt med detaljer om rejsen. Sådan en dag rejste han i godt ni timer, inden han nåede frem til moster Alma og onkel Ejnar Braae i Gammel Rye, og han glædede sig stort hver sommer. På alle rejserne passerede han stationen i Alken uden at vide, at der ville han komme til at bo i voksenlivet fra marts 1980. Men den gamle billet gemte han og fandt frem igen. (Tekst: Peter Abildgaard)
 
 
3. maj 2021 * Tilbage til Alken. I udkanten af de fest-fejrende folk fra Alken og omegn i søndags stod en stille iagttager med sit fotoapparat. Bo Lindhardtsen kom hertil fra hjembyen Struer. Men han havde været her i maj 1974 sammen med en anden jernbane-entusiast, Ole Jensen. Ole Jensen havde taget et foto den dag af et tog, der holdt ved Alken Station. Billedet kan ses 29. april på Trafik. Nu ville Lindhardtsen overvære 150 års jubilæet i Alken og Ry, og en time efter jubelen ville han tage et foto af et tog ved stationen fra samme vinkel som i 1974. Han har en stor samling af billeder fra dansk jernbane-historie, og nu skulle dette med. Kort efter gik han ud til det, der var Alkens havnemole ved Mossø, for herfra gik der også en jernbane, som slæbte råmaterialer fra skibsfarten til og fra Klostermølle i den anden ende af Mossø. Havnen er der ikke mere, men den buede banedæmning op mod stationen kan stadig anes i landskabet ved fællespladsen. Det er også en del af Alkens jernbane-historie. På billedet her ses Bo Lindhardtsen på det sted, hvor den gamle stationsbygning havde sin facade-kant ud mod toget. (Foto og tekst Peter Abildgaard)
 
 2. maj 2012 * Perronfest med vræl. Søndag middag oprandt den stund, man kunne kalde jernbanens og dermed Alkens rette fødselsdag, 150 år. Lokomotivførerne fra Arriva var ved ankomsten 11.54 fra Skanderborg og 10 minutter senere fra Ry noget forundrede over, at vi var så mange, som viftede med flag og råbte hurra. Men de fik forklaringen og vinkede glade med. Ved afgang gav togets horn et langvarigt vræl som hilsen. (Tekst og foto Peter Abildgaard)
 
29. apr. 2021 * Togbilleder efterlyses. Igennem Alken-stationens 150 år er der tilsyneladende optaget meget få fotografier. Så her bringer alken.dk en efterlysning til folk i Alken og deres familier. Har ukendte billeder gemt sig i skufferne? Billedet her er en sjældenhed på en anden måde. Det er indtil nu det eneste, vi har fundet med et holdende tog i Alken. Det er fra 4. maj 1974, da tog-entusiasterne Bo Lindhardtsen og Ole Jensen rejste rundt her i området og fotograferede jernbanernes miljøer, heldigvis for det. Her ses en MO-maskine, som i de år (og i mange år forinden) var arbejdshesten for passagerer og gods. De første blev bygget samtidig med de røde lyntog i 1935. Til sidst var der ca. 150 maskiner, som de fleste ældre danskere nok har en erindring om. Motorerne fra Frichs fabrikkerne var de samme som i de første lyntog. Seks MO-tog er stadig bevaret på museet i Odense og i klubber. På dette foto ses en ung mand stige af toget, og en anden venter på gul knallert ved signalet. Måske en eller anden i Alken kender dem og vil ringe til redaktionen? Se allernederst her på hjemmesiden. (Tekst: Peter Abildgaard. Foto rettigheder: Ole Jensen og Bo Lindhardtsen.)
 

 
 
Lyntoget ’Gudenåen’ på Skanderborg Station. Foto: Hans Gerner Christiansen. Ophavsret: Forlaget Holsund v. Jan Forslund og Thomas Tjørnehøj.  
29. apr. 2021 * Lyntog i Alken. Det fine røde lyntog, som de ældste danskere kan huske, kørte også igennem Alken i nogle år 1965 til 1970. Dog uden at standse. Det bar navnet ’Gudenåen’ og var dermed i familie med de andre landsdelsnavne som ’Vendsyssel’, ’Sønderjyden’, ’Hosekræmmeren’ m.fl. På billedet ses lyntoget ’Gudenåen’ på Skanderborg Station en dag i 1969. Det ankommer fra København og vendes nogle minutter senere i retningen mod Alken, Ry og Silkeborg via sporet, der på billedet drejer til højre. Alken-borgere, som kan huske lyntoget hurtige passage, får her den hjælp fra datidens køreplaner, at det skete kl. 13.35 mod Ry og kl. 14.12 mod Skanderborg.
Disse lyntog viste sig hurtigt at blive en populær del af DSB-rejseplanen over hele landet, dog med en lang pause under den tyske besættelse 1940-45. Lyntogene blev bygget og sat i drift i 1935 med åbningen af den første Lillebæltsbro. En del af nytænkningen var, at de kunne køre direkte ind og ud på storebæltsfærgerne. Alt i alt forkortede det rejsetiden betragteligt. Man kunne rejse fra Aalborg til København på 6½ time. Et enkelt togsæt er bevaret på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Her fra
alken.dk vil vi efterlyse, om der ude i skufferne hos vores læsere findes fotografier af lyntog på vej gennem Alken. (Kontakt redaktionen, se nederst på forsiden )

 
Jernbanearbejdere fra kolonnen i Alken 1949-1950.  
28. apr. 2021 * Jernbanen er årsagen til Alken. Når du i dag hører klokkerne ved banens overskæring midt i Alken og få øjeblikke efter ser toget standse, bør du tænke på betydningen for vores fine landsby. For 150 år siden, 2. maj 1871, standsede det første tog på den nyanlagte bane mellem Skanderborg og Silkeborg, også kaldt ’vestbanen’. Der findes ikke fotografier fra den dag, dog omtale i aviserne. Mens Skanderborg havde en stor jernbanestation fra 1868, blev der med vestbanens åbning også opført en bygning i Ry. Alken blev defineret som ’holdeplads’ i DSB-sprog, og den beskedne stationsbygning blev opført, nedrevet i 1979. Banen blev anlagt som enkelt-sporet, og der kom ikke et sidespor i første omgang. Men til og fra Alken kunne man altså komme, dog sådan at toget kun standsede, hvis der var gods og passagerer. Der blev sendt to tog af sted hver dag fra Skanderborg kl. 11.50 og 17.56 og fra Silkeborg kl. 9.45 og 15.30.
Ret hurtigt voksede interessen i Alken. Den lille by var i 1871 blot bondegårdene i Gammel Alken ved landevejen mellem Skanderborg og Ry. Tyngdepunktet blev med årene flyttet til stationen.
Vi holder ikke stor fest i Alken, men måske vil enkelte af os komme og vinke til lokomotivføreren, når togene arriverer søndag 2. maj kl. 11.54 og 12.05. I Ry holder de byjubilæum ud fra den samme kendsgerning, nemlig at de skylder jernbanen deres oprindelse, altså byen ved stationen. Underskrevne forfatter flyttede til Alken i 2017, men jeg har kendt togturen fra Skanderborg til Silkeborg længe inden, og jeg mener, at det må være en af landets smukkeste strækninger, især i de kommende blomstrende og lysegrønne uger. Prøv bare.
En grundig beretning om Alken og jernbanen kan læses i en artikel, skrevet af Ole Edvard Mogensen. Følg dette link. Jeg kan også henvise til bogen ’Skanderborg Jernbanestation og købstaden 1868-1918’, skrevet af lokalhistorikeren Kaj Klostergaard, side 36 ff. (Tekst: Peter Abildgaard)


 
 
11. apr. 2021 * Nej, toget skal ikke dreje til venstre op af Alkenvej. Nye blå skilte med store gule pile på har vakt en vis undren blandt de faste pendlere. Fra Skanderborg-siden er der et tilsvarende skilt, der peger i modsat retning. Lokofører Thomas Tjørnehøj forklarer, at skiltene  ligesom den nye mast er en del af et nyt elektronisk signalsystem, der erstatter det nuværende, der mellem Skanderborg og Herning er fra 1965. Skiltene hjælper med at oplyse lokoførerne, hvor togene på banen befinder sig i forhold til hinanden.
17. jan. 2021Forbedring af forholdene for bløde trafikanter i Alken.

Vi er en lille gruppe under ABAF, som prøver at skubbe udviklingen videre fra borgermødet om trafikken i Alken, som blev holdt i august 2018. Vi er Marlies Warming, Laura og Aske Drost og Hanne Lisbeth Nielsen. Vi har gerne villet holde et borgermøde her i januar, men tiderne er jo ikke til forsamlinger. Vi har overvejet et digitalt møde, men ser lige tiden an, da vi tror vi mister meget og nogle ved at holde mødet i den form. Vi laver dette lille skriv til alken.dk, så I alle er klar over, at noget er i gang. I er desuden velkomne til at kontakte en af os, hvis I har kommentarer eller spørgsmål.

Ang. Sikring af cyklister frem og tilbage til skolen, har vi haft møde (digitalt) med Brian Aagard Nielsen og Jens Peter Langballe Sørensen fra Teknik og Miljø, Skanderborg Kommune. Vi fortsætter kommunikationen med Brian, som er ham, der til daglig sidder med udarbejdelse af cykelstiprojekter og styrer prioriteringslisten. Indtil videre har vi opnået at få cykelstien fra Alken til Skanderborgvej på prioriteringslisten, hvilket den slet ikke var. Vi kunne også orientere dem om, at den tidligere har været projekteret og besluttet etableret. Først i 2005, derefter udskudt til 2007, hvor den druknede i komunesammenlægning. Prioriteringslisten kan ses her. Vi arbejder videre på at få rykket os længere op på listen, da vi mener at nogle af kriterierne ikke er fyldestgørende. Desuden er der mulighed for påvirkning politisk.

Ang. Sikring af bløde trafikanter i Alken by har vi dels haft digitalt møde dels haft besøg af Kirsten Lind Andersen og Jette Schmidt Jensen fra Vej og Miljø, Skanderborg kommune. Vi kigger især på mulighederne for sikring af bløde trafikanter langs Emborgvej og fra Emborgvej til stationen/købmanden. Der er forskellige muligheder, hvor der også kommer et økonomisk aspekt ind, da vores placering på denne prioriteringsliste afhænger af prisen på projektet. Der er også mulighed for trinløsninger. I første omgang vil Kirsten og Jette sørge for opmåling og tegne på et forslag til bedring af forholdene. De er enige i, at der er behov for tiltag. De har desuden lovet at iværksætte en ny trafikmåling. Egentlig var den planlagt i februar, men vi har lige bedt dem udskyde den, da vi vurderer at trafikken er mindre i tiden. Hvis alt går vel, bliver det i maj og oktober.

Det var kort lidt om, hvad trafikgruppen arbejder med, og hvem vi er. Kommunen har som bekendt ondt i økonomien, og midlerne til den slags tiltag er små. Vi tænker, at det ikke skal forhindre os i at skubbe på og sikre os vores plads i køen til forbedringer af forholdene for de bløde trafikanter igennem og til og fra vores by.

De bedste hilsener Trafikgruppen, ABAF.


 
7. jan. 2021 * Mere om cykelstier. På opfordring fra alken.dk uddyber trafikplanlægger Brian Aagaard Nielsen nu angående cykelstien fra Sandvejen til Skanderborgvej, der er rød på kortet og nu er prioriteret som nr. 14: En politiker havde foreslået at lade den følge den gamle skolesti - den blå linie. Men det vil blive længere, dyrere og med så mange højdemeter, at mange vil fravælge den, er vurderingen. En cykelsti fra Svejstrup til Alken ville gavne 25 børn, hed det tidligere, men det var en fejl: Den gavner kun to børn, hvilket skal forstås som dem, der bor mellem landsbyerne, så den er nu prioriteret som nr. 28. Et tidligere forslag om en såkaldt 2-1-vej egner Alkenvej sig ikke til med sine mange sving og stigninger. Så det kan vare længe. Endelig er der målt op til den bevilgede cykelsti fra Svejstrup til Bjedstrup, og den forventes færdig i år, men er blevet forsinket omkring den nøjere opmåling i  Bjedstrup, hvor den først kom for tæt på et hus. Se en række skitser og kommentarer angående den nye vurdering.

 
4. jan. 2021 * Ny kommunal vurdering af cykelstiprojekter. Miljø- og Planudvalget arbejder med en samlet liste over cykelstiønsker, hvor to omkring Alken er med. Efter en revurdering (punkt 6 her) lyder det nu om en fremtidig dobbeltrettet cykelsti Svejstrup-Alken til 5. mio. kr., at "Antallet af børn, der får gavn af projektet, er blevet sænket betragteligt". Højere på listen står en dobbeltrettet cykelsti fra Alkenvej 67A nord for banen frem til Emborgvej og ud til Skanderborgvej. Projektet er sat til 3,43 mio. kr., og her lyder den nyeste vurdering nu: "Det vurderes ikke at være fordelagtigt at have projektet til at forlade Emborgvej gennem det grønne område vest for Emborgvej 167". Der er i hele kommunen 34 ønsker  til ialt 165,1 mio. kr., og et enkelt i Skanderborg - til 1,8 mio. kr. - er på vej i gang.

13. dec. 2020 * Pas på nye togtider fra i dag. Den nye Arriva-køreplan træder i kraft i dag og betyder blandt andet, at minuttallet mod Aarhus ændres fra .11/.12/.14 til .56hverdage undtagen lørdage, og til .05 på lør-, søn- og helligdage. Minuttallet fra Aarhus bliver i dagtimer .19 mod nu .00, og om aftenen .18. Sidste tog til Alken bliver noget tidligere mandag-fredag (23.18), men kun lidt tidligere lørdag-søndag (23.36). Fra Alken mod Ry .42/.41 hhv. .54.
 
27. nov. 2020 * Signal-svigt. Både jernbanebommen og blinklysene i Alken gik i stå fredag eftermiddag, og først kl. 17.30 virkede det hele efter reglerne. I mellemtiden havde Banestyrelsen sendt trafikvagter til overskæringen, foruden at hvert tog inden den forsigtige fremkørsel først standsede helt. Da julemanden på samme tid havde lagt turen omkring Alken for at hygge sig med børnene, fandt han ganske finurligt på at hjælpe trafikvagterne. Det vakte jubel blandt passagererne i toget. (Foto: Peter Abildgaard)
27. nov. 2020 * Lastbiler skal nu udenom Boes. Med skilte på Emborgvej, Boesvej og Skanderborgvej forbydes nu gennemkørsel i Boes for køretøjer over 12 meter. Se på kortet, hvor hvilke skilte skal stå. Og læs hvad Midtjyllands Avis skriver om den sag.
9. nov. 2020 * Tre familier søger en eller to mere til delebil. Line Sanghild Thimmer, Alkenvej 81, skriver om foreløbig tre familier, der søger flere, der er interesseret i at have en (ekstra) bil til rådighed mandag, fredag eller i weekenden. Udgifterne er max. 400 kr. om måneden. Bilen er en ældre Picasso og hører hjemme hos Louise Drengsgaard Jørgensen på Søbjergvej. Kontakt Louise eller Line, 2246 7303.
8. nov. 2020 * Mod Aarhus mister vi den tidligste morgenafgang. Thomas Tjørnehøj har via en østrigsk køreplan spottet, hvordan Arriva-køreplanen bliver efter 13. december. Mod Aarhus mister vi den tidligste morgenafgang. Og midt på aftenen bliver der først ca. halvanden time og derefter tre kvarter mellem to tog, og til sidst over to timer mellem de sidste. Mere væsentligt for de fleste er det nok, at minuttallet ændres fra .11/.12/.14 til .56 på hverdage undtagen lørdage, og til .05 på lør-, søn- og helligdage. Alternativet til den meget benyttede morgenafgang kl. 7.12 bliver derfor 6.56! Eller 7.56. I modsat retning bliver der fem kvarter mod nu ca. en time mellem de to første morgentog. Minuttallet fra Aarhus bliver i dagtimer .19 mod nu .00, og om aftenen .18. Lørdag-søndag er det stort set uændret (.30). Sidste tog til Alken bliver noget tidligere mandag - fredag (23.18), men kun lidt tidligere lørdag-søndag (23.36). Fra Alken mod Ry .42/.41 hhv. .54.

1. nov. 2020 * Anes Høj-beboere ikke taget alvorligt. En gruppe beboere på Anes Høj, Alkenvej og Emborgvej med Torben Nielsen som underskriver har skrevet til Miljø- og Planudvalget og argumenterer for at få adgangsvej til Nye Anes Høj ud østover, undrer sig over manglende dialog og er i gang med en underskriftsindsamling. Se oplægget med beskrivelser af forløb og argumenter for og imod.
Det fremgår her, at udvalget tirsdag 3. november skal besigtige området.

20. okt. 2020 * Bæredygtig trafik i Alken og Svejstrup, eller 130 flere biler dagligt? ”Nye Anes Høj” bør have vejtilslutning fra Emborgvej, ca. 80 meter øst for jernbanebroen, som lovet under kommuneplansvedtagelsen i 2008, lyder det fra en gruppe Alken-borgere i anledning, at, at et nyt kommuneplanstillæg, hvor vejforsyningen i stedet går fra Alkenvej, via Anes Høj ” snart vil komme i høring. Læs hele indlægget på smalltalken
5. aug. 2020 * Mere sikker vej til bussen uden parkerede biler. Marianne Damholdt fra Sandvejen har opdaget, at kommunen frem til 28. august efterlyser gode ideer, der kan forbedre turen hen til bussen. Marianne har selv opfordret til fortove - uden parkerede biler - i Alken samt cykelsti til busstop ved hovedvejen og foreslår andre også at komme med ideer. 

17. juli 2020 * Sporarbejde. Fra 15. juli til 1. august kan der grundet sporarbejde på strækningen mellem Aarhus og Herning i begge retninger være ændrede togtider i forhold til normal køreplan. Der kan samtidig være indsat togbus. Bustiderne kan være ændret i forhold til normal køreplan, oplyser Arriva.
 
25. mar. 2020 * Søndag hele ugen - undtagen lørdag. Fra i mandags og indtil videre kører alle Arrivas tog efter søndagskøreplanen, skriver Thomas Tjørnehøj. For os i Alken betyder det bl.a., at første tog mod Århus bliver kl. 8.11, og at minuttallet i dén retning dagen igennem er 11 i stedet for 14. Om lørdagen køres der dog efter - ja, lørdagskøreplanen, og så er første tog allerede 6.11. Minuttallet er i begge tilfælde 11 helt til næstsidste tog kl 23.11. 
Vi mister også de gratis busser til Skanderborg (fra hjørnet Mossøvej/Vædebrovej) og Ry - i første omgang kun i denne uge (uge 13). Men allerede i sidste uge var der indført begrænsende tiltag. ’Benyt venligst bagdøren’, bekendtgjorde skilte på busserne. Ikke noget man studser videre over, hvis man i flere årtier har været passager i Sporvejsbusserne i Aarhus, men noget nyt når man skulle med en bus fra Alken! Og indenfor var området ved fordøren afskærmet fra resten af bussen med afspærringsbånd. Men da busserne jo først og fremmest transporterer skolebørn, og skolerne har været lukket, har det i sagens natur været særdeles småt med passagerer. Så busserne har muligvis været et af de mest ’virus-sikre’ steder at opholde sig - modsat hvad der ellers er blevet meldt ud om offentlige transportmidler... (Foto: Thomas Tjørnehøj)
 
23. feb. 2020 * Toget sætter farten ned. Banedanmark har for tiden sænket togenes hastighed lige vest for broen over Illerup Å. På en strækning af 400 meter må de kun køre 40 km/t., oplyser Thomas Tjørnehøj. De store vandmængder i Alken Enge er også kommet for tæt på den 149 år gamle jernbanedæmning. Lavere hastighed reducer påvirkningen af skinner og underlag til en brøkdel. Det kan vare fra en uge - eller hvornår vandmængderne vil være reduceret til et mere behersket omfang, og i tilfælde af at sporets ’undergrund’ ikke har taget skade - til i værste fald adskillige måneder. På billedet har toget mod Aarhus lige passeret det trekantede skilt, som er et forvarsel. Fra skiltet er der 800 meter hen til det kritiske sted. (Foto: Thomas Tjørnehøj)
17. dec. 2019 * Ét minut tidligere. Det må vel siges at være den vigtigste ændring i Arrivas nye køreplan, der gælder til 12. december 2020. Det ene minut tidligere kan være vigtigt, hvis man på hverdage i dagtimerne skal med toget fra Alken i retning mod Aarhus, skriver Thomas Tjørnehøj. Minuttallet er nemlig ændret fra 15 til 14. Men eftersom flere Alken-borgere jævnligt gennem de sidste par år har oplevet, at toget faktisk ER kørt i minuttal 14 - altså et minut for tidligt - lader det til, at Arriva bare har tilpasset køreplanen de eksisterende forhold... Morgen og aften er minuttallene lidt anderledes (altså end 14), og lørdage, søn- og helligdage er minuttallet mod Aarhus hele dagen igennem - pånær det allersidste tog - nu 11 i stedet for 10. Dét ligner også en tilpasning, der passer bedre med virkeligheden. Fra Aarhus mod Alken køres der lidt senere både om aftenen på hverdage mandag-fredage, og hele dagen igennem lør-, søn- og helligdage. Desværre har en henvendelse fra ABAF om et par ekstra stop om morgenen ikke båret frugt - måske fordi Arriva har fået den for sent. Derfor er der stadig to morgentog, der først holder tre henholdsvis fire minutter i Skanderborg for at vente på ingenting - heller ikke på modkørende eller andre tog - og derefter drøner gennem Alken... Arriva skal dog have påskønnelse for, som nok den eneste togoperatør i Danmark overhovedet, fortsat at udgive gratis køreplaner i papirform. Hent én på stationerne i fx. Silkeborg, Skanderborg eller Aarhus.

 
28. okt. 2019 * Glemte cykler ved trinbrættet har fået gule strimler på hjulene: Hent dem, eller de bliver fjernet snarligst. Det gælder både en mountainbike, børne- og voksencykler. (Foto: Knud Abildtrup)
 
(Frands Fischer ved stationen i Alken fredag eftermiddag. Foto Peter Abildgaard )

21. september 2019 * Frands og ministeren. Forleden mødtes han med transportminister Benny Engelbrecht og havde i forvejen sendt en dagsorden med tre punkter. Borgmester Frands Fischer havde - om man så må sige - inviteret sig selv, men han havde nogle budskaber, han gerne ville have frem, både fordi en ny finanslov er på vej, og fordi ministeren er forholdsvis ny. Sammenlagt kan disse tre punkter få betydning for Alken, både hvad angår jernbanen og vejene. Her er borgmesterens dagsorden.
Første punkt: - Jeg ser Skanderborg Station som et trafikalt vigtigt sted i Østjylland, fordi vi med både togforbindelser og parkering ikke har noget lignende uden for Aarhus. Du er kun tre lyskryds fra det meste. En del rejsende har allerede gjort den opdagelse og foretrækker Skanderborg Station til rejser i tre retninger.
- Nu handler det om at styrke opmærksomheden for banen mellem Herning, Silkeborg og Skanderborg, for den vil efter min mening blive ved med at være interessant. Det skal også ses i sammenhæng med planerne om timeforbindelsen og debatten om en Kattegat-forbindelse.
- Jeg fik ikke konkrete løfter, men jeg lagde mærke til, at ministerens embedsmænd noterede flittigt, og jeg understregede, at denne vision ikke koster noget.
Andet punkt: - Planen om Stilling som trinbræt er i princippet godkendt af folketinget, men der mangler finansiering. Jeg rejste hjem med at fornemmelse af, at vi skal sende et brev, og det skriver jeg og sender det i næste uge. I Stilling er der forventninger, og vi kan se, at der i det seneste år er sket stor udvikling i centret omkring et nyt supermarked, mejeriet og den gamle station.
Tredje punkt: - Jeg tror personligt, at planen om en direkte jernbane Aarhus-Silkeborg forbliver på tegnebrættet i mange år.
Hvad Alken og jernbanen angår , havde borgmesteren ikke et konkret budskab til ministeren, for det var ikke en del af mødet. Men alle disse punkter lagt sammen vil også få positiv betydning for Alken Station.


4. aug. 2019 * Alken-området slipper nådigt. Så er der kommet nye rutebil- og buskøreplaner. Og man kunne jo frygte det værste, sådan som Midttrafik har været i vælten den seneste månedstid, på grund af de mange rutenedlægninger og indskrænkninger, skriver Thomas Tjørnehøj. Men Alken-området slipper nådigt: ændringerne er få og små! Naturligvis mest fordi to af linierne er skolebusser, men også fordi kørslen på linie 311 allerede for flere år siden er reduceret til stort set ingenting. Så på skoledage kører linie 420 de sædvanlige ni ture gennem Alken. Og ALLE kan fortsat køre GRATIS med - også på linie 413 mellem Vædebro (Mossøvej) og Skanderborg. I forbindelse med festival'en i Skanderborg får 311'eren en kort opblomstring, idet der 7. - 11. august køres fire dagture til Skanderborg, og op til fem aften- og natture i modsat retning. Og som 'i gamle dage' køres der helt til og fra Silkeborg! Se køreplanen her: 311, udvidet kørsel 7. -11/8. Se de nye køreplaner for rutebiler og busser i højre spalte her. 

11. juni 2019. * Alle skifter i Alken. Trafikalt kaos herskede på flere måder tirsdag ved jernbanens overskæring i Alken. Arriva-toget fra Silkeborg humpede for nedsat kraft ind på den lille station og opgav at køre videre. Afgangen mod Aarhus kl. 12.15 blev derefter aflyst, og Arriva åbnede straks nødplanen med togbusser. I Skanderborg blev toget fra Aarhus stadset, og passagererne til Alken og Ry blev bedt om at vente på busserne.

I Alken fik det strandede togsæt assistance af et hjælpetog, som dog skabte ekstra trængsel, fordi det kom fra Aarhus og nødvendigvis skulle holde midt i overskæringen under sammenkoblingen og nogle tekniske omstillinger. Derfor var bommene nede i lidt over en time og biltrafikken gennem Alken blev afbrudt (billedet). Klokken cirka 14.30 kørte de to tog væk, og bommene gik op. I løbet af en time var driften normal i begge retninger.

Arrivas pressetjeneste oplyser om fejlen, at den ene af to motorer brød sammen under turen fra Silkeborg, og togets anden motor blev åbenbart belastet så meget, at det hele gik i stå netop på Alken Station. De to motorer skal nu undersøges, men hændelsen er meget usædvanlig, siger pressetjenesten.

Midt i det hele fik lokomotivføreren i det strandede tog ros for en resolut afgørelse. Hun så, at der var folk inde i Alkens købmandsbutik og hentede en stor forsyning af slik til passagererne. Fra redaktionen må vi understrege, at vi stadig er glade for, at Arriva standser i Alken. Foto: Peter Abildgaard


1. juni 2019 * Direkte fra Alken til Hinnerup... kan man på nogle afgange godt komme med Arriva - hvis man vel og mærke sidder i den rigtige vogn. Det oplevede Lars Christensen forleden, da han på Rejseplanen havde fundet en forbindelse uden togskift og glad steg på i Alken. I Aarhus kørte den forreste vogn under nyt nummer så ganske rigtigt videre mod Hinnerup, mens den bageste - og Lars - blev koblet af og kørte tilbage igen, så han overrasket måtte stå af i Viby. I den forreste vogn var vognens videre kurs mod Hinnerup blevet meddelt i højttaleren, men bare ikke i den bageste. Hvem ved, måske skal dem, der vil med videre, altid finde en plads i den forreste vogn.
  
17. dec. 2018 * Så meget og så hurtigt køres der i Alken. I Alken blev der i sommers afholdt et borgermøde for borgere i Alken, Svejstrup, Illerup, Boes og Bjedstrup. Vi lovede at samle op ovenpå borgermødet – det har vi forsømt men det skyldes desværre travlhed, skriver ingeniør Kirsten Lind Andersen fra Trafiksikkerhedsafdelingen i kommunen: I er ikke glemt og vi vil foreslå at vi samler op med trafikgruppen til foråret. Vi aftalte på borgermødet, at der skulle tælles trafik flere steder blandt andet i Alken. De tællinger er gennemført og er fremrykket, fordi der arbejdes med et nyt boligområde ved Anes Høj i Alken. Trafiktællingerne består i tal for antal køretøjer og målt hastighed. De gennemgås her: På Alkenvej indenfor byzonen er en årsdøgntrafik på 368 køretøjer, en gennemsnitshastighed på 42,7 km/ og en 85 % fraktil på 51,2 km/t. 85 % fraktilen er den hastighed som 85 % holder sig under. Normalt siger man i byzone, at hvis man har en 85 % fraktil på over 56 km/t så har man et hastighedsproblem. På Emborgvej på stykket mellem jernbaneoverskæringen og før man når ind i byen er der en årsdøgntrafik på 923 køretøjer, en gennemsnitshastighed på 52,9 km/t og en 85 % fraktil på 62,3 km/t. På Emborgvej ud for nr. 94 er der talt en årsdøgntrafik på 1053 køretøjer, en gennemsnitshastighed på 38,9 km/t og en 85 % fraktil på 48,2 km/t. Overordnet set er det nogle beskedne trafikmængder og hastigheder. Men vi anerkender selvfølgelig jeres henvendelse og det udbygningen af det nye boligområde har givet grobund til ny bekymring har vi bedt udstykkerne af den nye boligvej om at få udarbejdet en trafiksikkerhedsanalyse. Det har de efterlevet, og den kan ses her via linket til fri læsning.
Med venlig hilsen ingeniør Kirsten Lind Andersen fra Vej og Trafik – Trafiksikkerhedsafdelingen.


24. okt. 2018 * Slut med gratis cykler uden for myldretiden. Arrivas ordning med at tage cykler gratis med uden for de mest myldrende togtider er stoppet, har Hanne Ravn konstateret. Nu koster en cykelbillet 25 kr. og varer hele dagen. Læs mere.
 
20. sep. 2018 * Slut med pendlerrepræsentanter. Arrivas ordning med pendlerrepræsentanter på de forskellige strækninger er blevet afskaffet. På Aarhus-Skjern-banen var det Finn 'Badutski' Bech-Nielsen. Arriva henviser nu som afløsning til et kundepanel, hvis man vil have indflydelse på bl.a. køreplaner og andre togforhold.
17. aug. 2018 * Togfører med promille på 1,95. En lokomotivfører er i byretten i Silkeborg dømt for at føre tog med spiritus i blodet, skriver Midtjyllands Avis. Det foregik i april 2017 i et Arriva-tog fra Aarhus til Silkeborg, hvor kontrolcenteret så, at toget tabte hastighed, kaldte togføreren op og fik mistanke. Han blev anholdt - med en thermokande med vin i førerhuset. Promillen var 1,95. Han forklarede i retten om posttraumatisk stress efter flere gange at have oplevet selvmord eller selvmordsforsøg på sit arbejde - og at han intet husker fra turen. Han fik 30 dages betinget fængsel, skal gå i alkoholbehandling og mistede retten til at føre tog i et år. Han er nu fyret fra Arriva.
 
17. aug. 2018 * Et flot fremmøde til trafikmødet. Tre udsendte fra kommunen og mange deltagere fra Bjedstrup, Alken, Svejstrup, Boes og alle de veje, der binder byerne sammen, skriver Julie Abildgaard. Der er nedsat en trafikgruppe, der kobler sig på Liv i Landsbyernes trafikgruppe. (Foto: Julie Abildgaard)
9. aug. 2018 * Trafikmødets dagsorden. Torsdag 16. august kl. 19-21 på Mejeriet er der borgermøde for alle interesserede fra Alken, Svejstrup, Bjedstrup, Illerup og Boes. Emnet er trafiksikkerhed, og fra kommunen kommer to ingeniører fra Vej og Trafik. Dagsorden:

  • Velkomst ved Kirsten L. Andersen og Julie Abildgaard
  • Præsentationer fra hver by om problemstillinger og ønsker for at forbedre trafiksikkerheden.
  • Kirsten og Jette opsummerer og fortæller om det videre arbejde med problemstillingerne.
  • Til slut nedsættes der et udvalg, med kontaktpersoner fra hver by, til den videre proces.

 

Vi håber at se hver by repræsenteret, med en kort gennemgang af deres ønsker for trafiksikkerheden. ABAF har kontaktet kommunen med henblik på at arbejde med ’Den sikre skolevej’ i landsbyerne. Derfor omhandler mødet ikke de fremtidige problematikker omkring tilkørsel til den nye udstykning.
Venlig hilsen Julie Abildgaard og resten af ABAF-bestyrelsen.


9. juli 2018 * Trafiksikkerhed i området på borgermøde. Julie Lindegaard fra ABAF meddeler, at der torsdag 16. august kl. 19-21 er borgermøde på Mejeriet - med Trafik og Vej i Skanderborg Kommune og ABAF som arrangører. Vejbump, fartzoner, fortove og fodgængerovergange er bl.a. på dagsordenen på mødet, hvor to medarbejdere fra kommunen kommer med.
 
2. juli 2018 * Uheldig udstykning, tankeløse parkeringer og lukket proces. Svejstrup 30. juni 2018. Bente Andersen og Karl Ole Jokumsen fra Svejstrup Østergård har sendt en indsigelse til kommunen i forhold til visionspapiret indsendt fra foreningen Liv i Landsbyerne. De finder en skitseret udstykning i Svejstrup meget uheldig og uacceptabel, de har stigende problemer med at passere igennem Bjedstrup og Alken på grund af parkerede biler, de ønsker styr på spildevandsudledningerne i det åbne land og finder processen med visionspapiret i Liv i Landsbyerne meget lukket. Se hele indsigelsen på smalltalken 2. juli.

16. mar. 2018 * En helt ny tilkørsel til den nye udstykning. Torben Nielsen, Anes Høj 2, argumenterer i et debatindlæg om trafik og udvikling i Alken for, at det med den øgede trafikmængde, som den nye udstykning vil betyde, er en idé med en helt anden tilkørsel til Anes Høj - ud til Alken Vestergård. Læs smalltalken.  
5. feb. 2018 * Ræsende biler ved Vædebro, cyklesti på Emborgvej og fortove indenfor byskiltene. Den slags trafikale lokale spørgsmål debatteres lige nu livligt på Liv i Landsbyens facebook-side - fordi flere fra foreningen tager til et inspirations- og informationsmøde i Alling om 'Trafikken i din landsby' - og efterspørger input.
17. jan. 2018 * Respektér bommene. Denne nyhed - Trodsede bom og blev dræbt - mindede mig om alle de gange, vi har talt om, at folk sniger sig under bommen. Så sent som i torsdags måtte togføreren dytte af en, der sneg sig under i mørket. Man kan frygte, at det er en tendens, alle de små børn, der nu atter er i byen, vil overtage og finde ’smart’, når de skal bruge toget selv. Lad os håbe at alle vil være gode eksempler - både voksne og alle de unge mennesker, der benytter toget til skole... 
Med venlig hilsen Julie Abildgaard

 


12. dec. 2017 * Ny køreplan. En ny køreplan for Skjern-Aarhus-ruten er kommet og gælder frem til 8. december 2018. Se den her - eller i højre kolonne på Trafik. I løbet af dagen er det stadig godt at huske minuttal 15 mod Skanderborg-Aarhus og 24 mod Ry-Silkeborg. Men ikke alle afgange.
17. okt. 2017 * Pendler-anliggender. Pendlerrepræsentant på Skjern-Aarhus-ruten Finn 'Badutski' Bech-Nielsen, Emborgvej, skal til pendler-repræsentantmøde i Arriva onsdag 25. oktober. (Tidligere udmeldt dato var en misforståelse). Har du noget, han bør tage op, så skriv til: fbn@allingconsult.dk.
16. sep. 2017 * Arriva kører normalt igen efter fredag at have aflyst afgangene mellem Ry og Skanderborg på grund af dæmningsskred ved Ry. Thomas Tjørnehøj foreslår bus 413 ved Mossøvej som alternativ transport næste gang det måtte ske - og i det hele taget: Skolebussen ad Mossøvej, linie 413. Bussen kører fra hjørnet Vædebrovej/Mossøvej, ca. en kilometer fra Alken Centrum, alle skoledage kl. 7.35. Er man let til bens og/eller har en cykel i nærheden, er der derfor chance for at kunne nå bussen, i tilfælde af at toget 7.12 mod Aarhus er aflyst eller meget forsinket. Der er ikke noget fysisk stoppested på hjørnet af Vædebrovej og Mossøvej; man skal stille sig og 'flage' for at få bussen til at standse. Den vender på Møllegade 7.42, er ved Skanderborg st. 7.47 og fortsætter til Højvangen med ankomst 7.52. Om morgenen er der kun dén ene tur at vælge mellem, men om eftermiddagen er der flere, der til gengæld ikke kører via Møllegade: fra Højvangen 14.15, 15.25 og 16.25; fra Skanderborg st. 14.20, 15.30 og 16.30; ankomst Mossøvej/Vædebrovej 14.26, 15.36 og 16.36. Ved Skanderborg st. holder bussen 'ude på gaden', dvs. samme sted som bybussen mod Vrold og rutebil 200 fra Århus. Ved påstigning er det vigtigt at sige til chaufføren, at man skal til Mossøvej - ellers kører bussen nemlig ligeud ad Vroldvej! Endelig er der en økonomisk fidus ved at bruge bussen: den er, som alle skolebusser i Skanderborg Kommune, gratis for alle! Hvis man bruger Rejsekort eller køber kontantbillet, skal man derfor betale for en zone mindre. Endnu bedre bliver det, hvis destinationen 'kun' er Skanderborg, og man kan komme til og fra den med skolebussen, for så er turen helt gratis.
 
23. juli 2017 * Trafikoffer. For den flotte musvåge blev det til SIDSTE STOP ALKEN: Lørdag formiddag sad Bruno Nielsen foran købmanden og så en flygtig skygge, da toget standsede. Noget faldt ned fra taget. Lidt senere afsøgte han perronen og fandt den døde fugl. Dens sammenstød med toget kan vi kun gætte om. Men i respekt var vi flere, som plukkede en smuk halefjer, som vi nu har derhjemme til minde om fuglen. Bruno tænkte meget over, hvordan den kunne få en værdig begravelse. (Tekst og foto: Peter Abildgaard)
25. juni 2017 * Afkørsel 53 klar. Nu er det muligt at komme af og på motorvejen ved Vroldvej, da rampen ved Afkørsel 53 er helt færdigbygget og åbnet. Trafik til og fra Alken kan meget vel blive påvirket. Se omtale og kort på TV2 Østjylland.
29. jan. 2017 * Godaw do - skriver Thomas Tjørnehøj som replik til historien herunder fra 27. januar, hvor han bl.a. forholder sig til, hvorvidt svarene fra Midttrafik til alken.dk er fornuftige - og underskriver sig som 'småfrustreret papklippekortmangelramt buspassager'. Læs smalltalken.
 
 27. jan. 2017 * Hvorfor 'Alken' som station ikke er fjernet fra Midttrafiks app. Mette Julbo fra Midttrafik direktion svarer på alken.dk's forslag om rent teknisk at fjerne 'Alken' som station fra app'en: 'Jeg har talt med vores eksperter. De siger, at din idé er god, men at det desværre ikke kan lade sig gøre. App'ens data baserer sig på Rejseplanens data, hvor vi ikke (som trafikselskab) har mulighed for at lave ændringer. Endvidere gør de opmærksom på, at vi har brug for Alken som zone på grund af rute 420.' Så indtil videre: bemærk advarslerne: Billetter købt i Midttrafik app er ikke gyldige til rejser med Arriva tog og DSB tog.
25. jan. 2017 * Også Sivis venner får nu Arrivabøde eftergivet. En rejse fra Aarhus til Alken en januar-søndag endte med en bøde på 1500 kr. for en lille familie, der ellers havde købt klippekort for 380 kr. via Midttrafiks app - og klippet som de skulle. Det var Sivi Svennings gæster, som havde overset, at der med småt i app-teksten står, at man slet ikke kan bruge den til Arrivas strækninger. Det kostede dem en bøde fra Arrivas togpersonale - sådan var politikken. Ligesom Marianne Damholdt havde held med, klagede de til Arriva, som nu har eftergivet bøden, så familien kun skal betale for to seks-zoners ture. På den baggrund har alken.dk netop spurgt Midttrafik om, hvorfor selskabet overhovedet har en app, hvor man kan klikke Alken frem som station, når hverken billet eller klippekort alligevel gælder? 
 
24. jan. 2017 * Motorvejs-opmåling ved Alken. En geodætisk Gps-modtager opstillet over det officielle fikspunkt er, hvad The Granners observerede på Emborgvej forleden. Der er tale om en såkaldt referencestation i forbindelse med, at Vejdirektoratet er ved at opmåle fikspunkterne, der skal benyttes som grundlag for opmålinger og afsætninger til udbygningen af E45 imellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd, oplyser Vejdirektoratet. (Foto: Jan Mikael Granner)

21. jan. 2017 * 58 minutter er jo ikke en time. Når et morgentog er forsinket, og man er nødt til at nå på arbejde eller måske nå et fly, hvad gør man så? Tager en taxa og satser på, at Arriva refunderer. Det gør Arriva også, men kun hvis ikke der går et nyt tog inden for en time. En vintermorgen var Marianne Damholdt i den situation, men Arriva holdt sig efter taxaturen principielt til, at hvis toget 6.14 ikke ankom, så kom der jo et nyt 7.12, og 58 minutter er jo ikke en time... Af en mail fra Arriva fremgår det, at man ikke selv bare skal bestille taxa, men kontakte Arriva først på tlf. 70277482, der er åben fra kl. 6-24. Taxa-refusion pr. konduite forekommer.

15. dec. 2017 * Uberettigede togbøder. Midttrafiks app 'Mobilbillet' er ikke gyldig billet på Arriva-strækning. Det kostede vores venner 1500 kr i bøde, da de skulle besøge os i dag i Alken, skriver Sivi Svenning på Liv i Landsbyens Facebook-side. Samme oplevelse havde Marianne Damholdt Bergin, der klagede med held til Arriva og fik bøden annulleret. Hun skriver: Der burde ikke kunne købes Midttrafikbillet til Alken, da der ikke er muligheder for at rejse med Midttraffik til Alken! På min billet stod Alken-Århus.


12. dec. 2016 * Pas på aften-afgangene. Der er kommet ny køreplan for toget Aarhus-Skjern, og bl.a. er en af morgen-afgangene fra Alken mod Skanderborg ændret fra 7.14 til 7.12, mens andre er uændrede. De største ændringer for Alkens vedkommende er lørdag-søndag samt alle aftner, skriver Thomas Tjørnehøj. Og det man mest skal være opmærksom på er, at afgangstiden mod Ry nu er fem minutter senere, og mod Skanderborg fem minutter tidligere! Derudover er der ændringer på et par minutter i begge retninger på nogle tog på andre tider af døgnet og ugen.
I modsætning til DSB, Midttrafik og andre trafikoperatører er Arriva dejligt gammeldags, hvad angår køreplaner: de udgives stadig på papir - og de er gratis! Hent én i billetsalget på Århus H eller i Silkeborg, eller på Ry Station.
Tjek køreplanen, der gælder indtil 9. december 2017.

 
10. maj 2016 * Traktor-karavane gennem Alken. Det var, hvad en rådsnar Jan Mikael Granner forleden forevigede for alken.dk og siden publicerede via YouTube. Gad vide, hvor mange af de tøffende køretøjer, der er på klippet? Alken.dk modtager gerne kvalificerede optællinger og tilbud om gevinst fra lokal sponsor til den bedst tællende - evt. fundet efter lodtrækning. Giv lyd til knudabildtrup1@gmail.com.
3. mar. 2016 * Møde om landsby-trafik. Landsbysamvirket står for et møde i Borgernes Hus i Veng onsdag 16. marts kl. 19. Medarbejdere fra Vej og Trafik fra kommunen vil gennemgå eksempler på løsninger på trafikproblemer i landsbyerne, skriver Karin Fosdal. 'Få en fornuftig snak ved vej og trafik med forholdene i din landsby', hedder det bl.a. i invitationen til 'Trafikken i din landsby'.

 
13. nov. 2015 * Brug bare lygtepælen, Laura. Laura Gewitz' cykel-dilemma får nu en reaktion fra Arriva. Laura skal ifølge sit forsikringsselskab låse sin cykel fast ved stellet med en speciel kraftig lås, så hun kan ikke nøjes med de almindelige cykelstativer ved Alken Station. Hun bruger så en lygtepæl, men fik at vide af en Arriva-ansat, at det måtte hun ikke. Suk. På Lauras vegne har alken.dk spurgt nærmere til den sag hos Arriva, og herfra svarer Morten Nissum Larsen, der er intet mindre end PR & Communications Officer: 'Jeg har ikke kunne få bekræftet, at en af mine kolleger skulle have håndhævet, at Laura ikke må låse sin cykel fast til lygtepælen. Arriva har som nævnt ikke ejerskab over lygtepælene og kan for så vidt ikke bestemme, om nogen vælger at låse sin cykel fast til en given lygtepæl. Vi vil dog gerne opfordre til, at man benytter sig af de cykelstativer, der er lokaliseret ved stationerne, da man ved at låse sin cykel fast til lygtepæle eller lignende kan komme til at blokere vejen for både passagerer og personale.' Mon ikke det går? Og skal Laura mon ikke bare holde sig til pælen? Det med forsikrings-kravet om at bruge særlige cykellåse gælder hele familien Gewitz efter flere cykeltyverier.
8. nov. 2015 * Togpendlerne skal tidligere afsted. Arrivas nye køreplan på  Aarhus-Skjern-strækningen, der træder i kraft 13. december, er nu klar og kan ses her. Afgangstiderne mod Skanderborg bliver nu minuttal 14 og 15 - og minuttal 25 og 24 mod Ry, dog anderledes om aftenen.
 
 17. aug. 2015 * Ned med alle cykeltyve. Anne Nyboe Laursen og Laura Gewitz er berettiget arrige over tre-fire cykeltyverier bl.a. ved trinbrættet i Alken. Anne venter netop på forsikringen for at få afklaret en erstatning, og Laura må cykle rundt med en megatung lås, som hun låser sin cykel fast til lygtepæle med - bl.a. ved trinbrættet. Noget bøvl, fordi hendes forsikring ikke anerkender, at kun et hjul er fastlåst, mens Arriva ikke vil ha', at hun bruger pælen. Suk. (Foto: Hanne Ravn)
 
2. feb. 2015 * Hjælp fra Thomas til overblik over tog-zoner. For nogen tid siden overværede jeg en Alken-borger opdage, at zonekortet på klippekortautomaten kun viser det gamle Århus Amt - selv om Midttrafik omfatter hele Region Midtjylland. Derfor kan man på oversigtskortet på klippekortautomaten ikke se, hvor mange zoner, der er til fx. Herning, fordi byen ligger i det forhenværende Ringkøbing Amt.
Det kan man derimod på dette kort, som viser alle zoner i Region Midtjylland og - nok så væsentligt - zoneafstanden fra Alken. Ulempen er, at kortet hverken viser veje eller jernbaner, hvilket kan gøre det til noget af et gætteri at finde en lokalitet, der ligger langt fra kysten eller en fjord eller større sø. Lidt hjælp at pejle ud fra: Silkeborg ligger i zone 4330, Herning i 4410, Holstebro i 4420, Viborg i 4250 og Randers i 4380. Med de nye, regions-dækkende zoner er også Midttrafik langt om længe gået over til ringzoneprincippet. Se kortet, hvor Alken ligger i den røde zone, og hvor zoneantallet stiger med afstanden, på samme måde som ringe i vand. Princippet har været anvendt i Hovedstadsområdet siden sidst i 1970'erne, og senere i de fleste andre amtstrafikselskaber. Det er med andre ord en næsten 40 år gammel nyhed, der omsider har fundet vej til os.
'Omsider', fordi ringzoneprincippet betyder en mere retfærdig pris, hvis man bliver sendt ud på en omvej, man ikke selv har bedt om. Før betalte man for det antal zoner, man kørte gennem. Nu betaler man for den zone, der ligger længst væk. Eksempel: en tur til Odder, som ligger i zone 4361. Den er bleggrøn, eller hvad man skal kalde det, og forneden kan man se, at det betyder, at der er fem zoner. Det var der også tidligere - men vel at mærke kun hvis man valgte den korteste vej, dvs. med rutebilen fra Skanderborg. Omvejen med tog via Viby, hvor de fleste forbindelser er, løb op i seks zoner. Sådan er det ikke længere! Viby, zone 4303, er den fjerneste zone. Den er bleggrøn lige som Odders zone, så derfor bliver det ikke dyrere end prisen for fem zoner.
Vil man derimod ind til Aarhus og med rutebil derfra, koster det en zone mere - fordi Aarhus (gul) nu som det fjerneste punkt ligger 6 zoner væk.
Ulempen er, at frem og tilbage ikke altid er lige langt - eller med andre ord, at der ikke nødvendigvis er det samme antal zoner i begge retninger. Årsagen er, at det som nævnt er den fjerneste zone, der afgør prisen, og at startzonen på returrejsen jo i sagens natur er en anden end på udrejsen. Men man vil oftest kun opleve en forskel, hvis ens rejserute ikke nogenlunde følger en lige linie. Hvis du i forholdsvis god tid ved at du skal ud på en rejse, der tager en 'omvej' i Region Midtjylland, så kontakt mig og få et zonekort der gælder for startzonen på din returrejse.
Svært at forstå? I så fald kun fordi det er svært at forklare. Jeg vil hævde at have fattet princippet allerede i 1979, så spørg gerne, når vi mødes hos købmanden eller på perronen.
Mvh. Thomas Tjørnehøj, Emborgvej 109.
PS: Hvis du bruger rejsekort, behøver du ikke bekymre dig om noget. Rejsekortet beregner selv zoner og pris, også hvis zoneantallet er ikke er det samme på ud- og hjemrejsen.

5. jan. 2015 * To fredags-stop sløjfet. I den nye Arriva-køreplan er der ikke længere fredags-stop mod Skanderborg 14.47 og 15.47 - og så er den allertidligste hverdags-afgang mod Skanderborg nu rykket fra 5.36 til 5.44 - og mod Ry fra 5.24 til 5.21. Allersidste afgang hjem fra Aarhus er nu alle dage rykket fra kl. 23.14 til 23.19 med ankomst i Alken 23.45.

13. nov. 2014 * Kære tog-pendlere. Vi får desværre ikke flere stop på Alken St. med den nye Arriva-køreplan, som træder i kraft søndag 14. december. Og det kan da have konsekvenser, når vi snakker så meget i toget, at vi glemmer at trykke stop og herefter må shoppe rundt i Ry en times tid, indtil vi kan tage toget retur til Alken St. Læs Badutskis Blog.
8. dec. 2014 * Der mangler et 'ding'. Thomas Tjørnehøj sendte for et par måneder dette til Arriva, der videresendte til de ansvarlige,, der skal evaluere på behovsstandsningen:
Jeg har tidligere, og gennem 16 år, dagligt benyttet Odderbanen, hvorfra jeg kender begrebet behovsstandsning. Dér fungerede det perfekt og gnidningsløst, så jeg betragter det ikke som noget negativt, at Arriva nu også indfører det på strækningen Århus - Skjern. Imidlertid er der et par ting, Arriva kan gøre bedre:
* Der mangler et 'ding' eller en anden auditiv tilkendegivelse, når der er trykket på STOP-knappen. Som det er nu, skal man vente nogle lange sekunder efter at der er trykket, til der står "Tog standser" i skiltet i loftet - og meget længere, hvis man trykker lige efter afgang fra den foregående station. Det er ikke godt nok; 'kvitteringen' skal komme omgående!
*
Der er for få STOP-knapper i togene - ikke mindst i 'højgulvs-afdelingerne'. Her kunne Arriva undtagelsesvis lære af DSB, i hvis tog åbningsknappen i dørene fungerer som STOP-knap under kørslen (og er nem at nå for mindre børn eller fra en kørestol), og hvor der endvidere er STOP-knapper i bagagehylderne. Dette sidste ville også være en fremragende anledning til at få opsat flere bagagehylder i de nyeste tog, så man kan efterkomme Arrivas egen opfordring (på skærme i togene) om at holde sæderne fri for bagage!
* Behovsstandsning bør, ihvertfald når man melder det ud over for passagererne, indføres på ALLE stationer undervejs. Sådan har det været i mindst 25 år på Odderbanen, og DSB har bibeholdt det ved overtagelsen. Der er ingen fornuftig grund til forlange, at passagererne skal holde rede på hvilke stationer der har behovsstandsning, og hvilke der ikke har. Det bidrager kun til at skabe forvirring og gøre et ellers fornuftigt tiltag unødigt kompliceret, og det 'æder' meget af den fleksibilitet, som behovsstandsningen kunne medføre (ved jeg fra Odderbanen). Det er jo heller ikke sådan, at man skal trykke for stop ved visse busstoppesteder, men ikke ved andre... Behovsstandsning skal være ensartet og enkelt, og det bør det også kunne være i Arrivas tog.
6. dec. 2014 * Toget stoppede ikke. For et par uger siden skete det, som mange nok har frygtet, efter Arriva indførte behovsstandsning: Flere passagerer stod på perronen, da et tog kom fra Ry, men blot fortsatte uden at standse mod Skanderborg. 
- Vi ringede med det samme til Arriva, og de beklagede og sendte straks en taxa, så vi kom til Skanderborg, fortæller Jan Mikael Granner.
Vil du dele erfaringer - enten fra kupeen eller fra perronen - med
behovsstandsningen, så skriv til alken.dk.

21. aug. 2014 * Arriva har udsat behovsstandsningen (det med at stå synligt på perronen eller trykke på knappen i toget) fra 1. august til 1. september, nu hvor vi er kommet på den anden side af sporarbejdet mellem Aarhus og Skanderborg. Opstarten bliver ikke rykket yderligere, skriver kommunikationschef Martin Wex til alken.dk.
 
4. aug. 2014 * Nye tider på de to buslinier.rute 420 gennem Alken køres de fem første eftermiddagsafgange senere, så der nu stort set er afgang klokken lidt over halv hver time. Det er altså en skrivefejl, at bussen kører både 16.36 og 16.38. Og det er navnet 'Dover Kike' forhåbentlig også... Eftermiddagsafgangene på rute 413 fra Skanderborg til Mossøvej er også ændret. De er så at sige lagt en time senere, og der er nu 65 minutter mellem afgangene i stedet for 55, skriver Thomas Tjørnehøj.
30. juni 2014 * Sporarbejde og nye minuttal. Der er sporarbejde indtil 17. august, så Arrivas tog til/fra Skjern og Herning kører kun til Skanderborg. Det betyder bl.a. nye minuttal i den periode - 15 mod Skanderborg og 50 mod Ry - og altså skift i Skanderborg. Se midlertidig køreplan.
 
27. juni 2014 * Husk at stå synlig på perronen. Fra 1. juli vil toget kun stoppe i Alken, hvis en passager har trykket på knappen - eller loko-føreren kan se nogen på perronen, der vil med. Søs Nielsen kan huske, at da hun flyttede til i 1973, var der et flag, man skulle sætte i en holder på perronen for at få toget til at standse. Men det bliver der altså ikke noget af nu. (Foto: Steven Russell)

17. juni 2014 * Fra 1. juli vil toget kun stoppe, hvis der er passagerer på perronen, der skal med, eller nogen i toget, der skal af. De væsentligste nyheder fra pendlerrepræsentantmødet i Arriva-hovedkvarteret i Silkeborg 11. juni er: Rygestop og behovsstandsning. Køreplan og sporarbejde. Læs Badutskis Blog.
 
1. juni 2014 * Forslag om tog kl. 7. Efter at have talt med Vibeke og andre gode Alken St. borgere om deres ønske om, at der kommer en kl. 7 afgang fra Alken St., så vi kan nå på job eller i skole i Aarhus og Silkeborg, vil jeg blive taknemmelig for en tilbagemelding også fra dig, om du også vil have interesse i at  stige på et tog kl. 7 på Alken St. Tal og brugeradfærd er vigtige, når vi skal lave lobby i forhold til udviklingen, som går mod de store/større byer. Lige nu farer REX-togene igennem Alken St., så folk kan bo i Aarhus og arbejde i Herning. Det er de glade for i Herning. Men vi er ikke så glade ved de syv små stationer på strækningen. Døgntallet er lige nu 150 passagerer på Alken St. Det er det samme som med købmanden siger By-,Bolig og Landdistriktsminister Carsten Hansen til mig på P1: 'Hvis I ikke handler hos købmanden lukker den' ... og det samme vil ske med toget, hvis vi ikke står på toget på Alken St. Jeg har til hensigt at præsentere vores ønske på Arriva-pendlerrepræsentantmødet 11. juni. Kontakt venligst 
Arriva-Pendlerrepræsentanten Aarhus-Herning Finn Badutski-Bech-Nielsen, tlf. 23201833
18. maj 2014 * Frem med pendler-ideer og -ønsker. Kære Arriva tog-pendler. Mandag 26. maj er sidste frist, hvis du har punkter, gode eller ideer fra dit tog-liv i eller omkring Alken S.t og vores kære Arriva-tog i denne tid, hvor togfondens 28 milliarder begynder at flyde ud til letbanerne og en ny jernbane Vejle-Jelling. Kontakt venligst pendlerrepræsentanten Århus-Alken St.-Herning Finn Badutski Bech-Nielsen, tlf. 23201833.
19. apr. 2014 * Landdistriktsminister Carsten Hansen inviteret på besøg i Alken St. og Pave Franz'  Rom velsigner igen Alken St. med kæmpepåskeægget på 8 kg. for andet år i træk. Alken St. tiltrækker sig særlig opmærksomhed for tiden, lyder det på Badutskis Blog.
13. apr. 2014 * Ny køreplan - og ønsker vi halvtimesdrift i fremtiden, må vi være flittige til at lade vore biler stå. Pendlerrepræsentant Finn 'Badutski' Bech-Nielsen skriver på Badutskis Blog om ny køreplan, et snarligt møde - og om sin holdning til, hvad der skal til for at bevare  jernbanen: At vi lader bilerne mere stå!
 
5. feb. 2014 * Fra 120  til 140 km/t. Strækningen Skanderborg-Skjern og en række andre regionalbaner skal hastigheds-opgraderes som et led i Timemodellen, oplyser Transportministeriet. Det betyder bl.a. opgradering fra 120 til 140 km/t mellem Skanderborg og Silkeborg. Det skal koste 180 mio. kr. og forkorte rejsetiden mellem Skanderborg og Herning med 20 minutter. Se side 7 på Faktaark.
2. feb. 2014 * Lokoføreren deltog. Da halvtimestoget fredag 15.47 ankom til Alken St., fik vi overraskende deltagelse af en meget glad loko-fører til den lille surprise-fest for vinderen af Alken tog-jule-nytårsquizzen 2013. Læs mere på Badutskis Blog.
18. jan. 2014 * En Moderne Jernbane - og et sidespor. Med den nye køreplan fik vi 2 x halvtimesdrift fredag eftermiddag. Det har vi valgt at fejre ved at invitere vinderen af Alken-tog-jule-quizzen 2013, Anne Grete Viborg, Ledvogterhuset, til præmieoverrækkelse i Presselogen på Alken St.: Fredag 31. januar kl. 15.47. Vi håber at få en god dialog om, hvad vi kan gøre for at sikre og udvikle driften af vores lille lokale bane. Læs Badutskis Blog denne gang om de nye togplaner og lokal lobbyisme for ikke at ende på et totalt sidespor.

 
11. jan. 2014 * Tillykke. Anne Grete Viborg fra 'Ledvogterhuset' ved Alken St. er blevet den heldige vinder af Tog-jule-nytårs-quizzen 2013 med det originale og unikke svar: 'Jeg synes,det er dejligt at du gør så meget for at tale vores togsag som pendlerrepræsentant'. For at understrege vores hovedfokus: Halvtimesdriften tilbage til Alken St.  vil Arriva-gaven blive overrakt til Anne Grete på Alken St. en fredag:  med halvtimesdrift kl. 14.47 eller 15.47. I hører nærmere. Tak for jeres deltagelse i quizzen. Mange gode toghilsener pendlerrepræsentant Aarhus-Herning, Finn Badutski-Bech-Nielsen.

29. dec. 2013 * Nytårs-status og quiz-nyt. For at deltage i tog-jule-nytårs-quizzen skal du læse de fire quiz-låger her i december og sende de tre forslag fra lågerne, som er sande, til fbn@allingconsult.dk senest fredag 10. januar kl. 20. Vinderen bliver offentliggjort 12. januar. Læs nytårs-status og den fjerde quiz-låge på Badutskis Blog.


22. dec. 2013 * Vi har fået en lillebitte flig af halvtimesdriften tilbage. Kun fredag, og kun mod Aarhus, skriver Thomas Tjørnehøj på smalltalken.
 
22. dec. 2013 * Låge 22 i Alken jule-tog-quiz. Arriva har ved flere lejligheder fået øje på vores lille landsby. Tidligere har Arriva skænket en gave til købmandsbutikken. Og nu har Arriva i TV-Østjylland her i onsdag fået øje på konkurrencen om at blive årets landsby. Læs  Badutskis Blog.
14. dec. 2013 * To ny eftermiddagsafgange. Der er forbedringer i den nye køreplan, som træder i kraft netop i dag søndag 15. december med to ekstra afgange om eftermiddagen til Silkeborg, oplyser Finn Badutski Bech-Nielsen.
14. dec. 2013 * Låge 15 i Alken jule-tog-quiz. Hvad tror du planlæggerne i Arriva arbejder med i øjeblikket? Læs pendlerrepræsentant Aarhus-Herning, Finn Badutski Bech-Nielsens blog - Badutskis Blog.
 7. dec. 2013 * Låge 8 i Alken jule-tog-quiz. Hvad tror du planlæggerne i Arriva arbejder med i øjeblikket? Læs pendlerrepræsentant Aarhus-Herning, Finn Badutski Bech-Nielsens blog - Badutskis Blog.
1. dec. 2013 * Nisser og tog-quiz. Pendlerrepræsentant Finn Bech-Badutski-Nielsen er kommet optimistisk tilbage fra pendlermøde og skriver om bl.a. nisser, togquiz og politik på Badutskis Blog.
22. nov. 2013 * Alk, ørn og én til. I denne uge tog den nedskårne kastanjestamme ved banen form, da skulptør Tage Pedersen og søn fra Tempa Håndværk tog fat. DSB betalte, og fuglene skulle efter sigende lede tankerne hen på en alk, en ørn og én til. Siden blev de malet rødbrune med svampemiddel. (Fotos: Eva Nikolajsen)

 


9. nov. 2013 * Kommunen: Bevar Ry-banen. Hurra for et enigt Miljø- og Plan-udvalg i Skanderborg Kommune, der nu anbefaler byrådet at satse på nærbanetog i kommunen frem for at anlægge en ny letbane mellem Aarhus og Skanderborg. Læs Badutskis Blog bl.a.  om Midttrafiks udspil til fremtidig togtrafik, Samspil 2025.
15. sep. 2013 * Kære Alken St.-tog-pendler. Hvis du har forslag til den nye køreplan for 2014, er du velkommen til at kontakte din lokale pendlerrepræsentant. Gerne snart. Jeg har netop sendt de første forslag ind fra vores lokale loko-fører Thomas Tjørnehøj. Ingen  tvivl: Transport er den vigtigste forudsætning for udvikling og liv i  vores lille landsby. Vi vil altid skulle rejse til og fra vore jobs, da vi ikkevil kunne skabe nok betalt arbejde i landsbyen. Hvis vi også fremover vil have vækst og bosætning, må vi selv gøre noget, som vores borgmester Jørgen Gaarde siger det til TV2 Østjylland.
NB. Jeg kan også tage dine forslag og ideer med til Pendlerrepræsentantmøde 29. oktober 2013.  På forhånd tak og de bedste tog-hilsener
Pendlerrepræsentanten Aarhus-Herning, Finn Bech-Nielsen, Alken St., tlf. 23201833.
5. sep. 2013 * Midttrafik ændrer kurs. Ifølge Midtjyllands Avis stiller Midttrafik planer om letbane Aarhus-Skanderborg i bero og vil satse på at få en regional togforbindelse Silkeborg-Galten-Aarhus. Borgmester Jørgen Gaarde (S) ser store muligheder, men har den 'faste holdning, at det ikke må betyde en nedprioritering af den eksisterende bane Skanderborg-Silkeborg-Herning.'

15. aug. 2013 * Illeruppere må ringe først. Alkens to gratis buslinier i det nye skoleår har fået nye køreplaner, skriver Thomas Tjørnehøj – se i højre spalte. Thomas fortsætter: Ændringerne ser ud til at være få og små - for eksempel passerer bussen på tredje år stadig lokaliteten Dover Kike. Den største ’nyhed’, jeg har fundet, er at eftermiddagsturene kun kører via Illerup, hvis der er nogen der vil af dér. Så ifølge køreplanen kan det ikke længere lade sig gøre at tage bussen fra Illerup til Alken om eftermiddagen - men mon ikke man kan aftale en opsamling medchaufføren eller med busselskabet...? 


21. maj 2013* Finn er ny pendler-repræsentant. Finn ’Badutski’ Bech-Nielsen, Emborgvej, er ny repræsentant for pendlerne på Arrivas Aarhus-Herning-Skjern-rute. Han lægger op til nyt fokus på de små stationer som vores – og opfordrer pendlere til at komme frem med ideer og forslag. Læs Badutskis Blog.


14. apr. 2013 * Worst case vil være, at vi bliver en støvet sidebane med en tre-fire afgange om dagen, når letbanen Aarhus-Silkeborg bliver bygget. Læs Badutskis Blog.
4. mar. 2013 * Kampen for trinbrættet i 2000-2001. Blomster til passagererne, boogie-woogie på perronen og kompetent græsrodsarbejde. Med en sej arbejdsgruppe i spidsen lykkedes det i 2000-01 at sikre Alken som trinbræt trods Banestyrelsens påtænkte lukning efter en renovering. TV2 Østjylland beskrev det hele i to indslag: Først ministerbesøget i 2000 med bl.a. Erik Overgaard og Lilo Heine og på billedet: Lene Boisen, Emil Ravn og Siv Werner Hansen.  Og hattefesten i 2001, da toget ankom igen m. bl.a. Olga Keis, Karin Fosdal, Birgit Pohle, Ole Nielsen og en femårig Emil Belinson. 

11. dec. 2012 * Stadig bus til Mossøvej. Hjørnet Vædebrovej-Mossøvej er stadig betjent af en bus, selv om 502'eren Skanderborg - Brædstrup nu på alle ture kører direkte mellem Vrold og Fuldbro Mølle, oplyser Thomas Tjørnehøj. Nu hedder bussen ad Mossøvej 413, og den er en del af Skanderborgs skolebusnet. Derfor kører den kun på skoledage, og derfor er den gratis lige som vores 'egen' bus gennem Alken. Til gengæld kører den ikke længere til/fra Møllegade, og der er heller ikke så mange afgange, som der var med Brædstrup-rutebilen: kun én mod Skanderborg om morgenen, og tre retur om eftermiddagen. Se køreplanen. Men med lidt god vilje og tålmodighed er der faktisk to forbindelser pr. time Aarhus/Horsens - Skanderborg - Alken om eftermiddagen, der ankommer ved Mossøvej kl. 13.16, 14.11 og 15.06

Horsens afg.                       12.43          13.43             14.43

Skanderborg ank.               12.57          13.57             14.57

 

Århus H afg.                       12.28¤        13.28             14.37*

Skanderborg ank.               12.41¤        13.41             14.51*

 

Skanderborg afg.               13.10          14.05             15.00

Mossøvej ank.                    13.16          14.11             15.06

 

¤ For de hurtige: Århus H afg. 12.49; Skanderborg ank. 13.08

 

* Kan ændres til 14.28 hhv. 14.41, når der bliver sat flere IC4-tog i drift


12. aug. 2012 * Nu, juhu ... nu kommer toget igen. Efter en pause tilbage fra 23. juni skulle toget igen køre normalt fra mandag morgen. Læs Finn Badutskis indlæg i den anledning på smalltalken.

9. juli 2012 * Bedre forbindelse end man skulle tro. Trainspotter Thomas Tjørnehøj har fundet to tog:  Morgen-togbusforbindelserne fra Alken 7.40 og 8.40 ser i Arrivas togbuskøreplan kun ud, som om de ikke har nogen (hurtig) forbindelse mod Aarhus. Men det har de! Otte minutter efter ankomst i Skanderborg - dvs. kl. 7.58 og 8.58 - kører der IC-tog mod Århus. Læs hans overvejelser og hilsen på smalltallken.


20. juni 2012 * Syv uger med Arriva-bus -  og ikke specielt smarte morgen-forbindelser. Sporarbejdet  fra lørdag 23. juni til 12. august betyder Arriva-bus i stedet for tog. Pendlere  skal se godt efter - tiderne er ganz anders og ikke for hensigtsmæssige, når det f.eks. gælder morgenkørsel mod Aarhus. Tjek Særkøreplanen.

9. juni 2012 * 11 pct. flere efter REX-toget. Eksprestoget, der bl.a. ikke stopper i Alken, har åbenbart betydet 11 pct. flere passagerer, skriver Finn Bech-Nielsen. Læs hele hans indlæg på smalltalken om bl.a. snak med transportministeren og et  pendlermøde.
14. apr. 2012 * Bus erstatter tog til sommer. Fra 23. juni til 12. august betyder Banedanmarks renovering af jernbanen mellem Skanderborg og Herning, at toget erstattes af bus. Spor og skinner fornyes, sporarealerne ved stationerne optimeres, og 33 overkørsler mellem Skanderborg og Herning ombygges. Gamle træsveller udskiftes med nye betonsveller, der lægges nye skinner på dele af strækningen, eksisterende skærver renses, og der tilføres 66.000 ton nye skærver. Desuden genetableres dræn og afvanding langs det nye spor. Den omfattende sporrenovering vil koste 280 mio. kr.
19. mar. 2012 * Alken og Ry uden tog i 2020? Trafikstyrelsen har udgivet en rapport, Ny bane Århus - Galten - SilkeborgThomas Tjørnehøj har i første omgang skimmet den og fundet ud af, at Alken risikerer at få togbetjeningen erstattet af busser, idet et af de tre forslag indebærer nedlægning af jernbanen Svejbæk - Skanderborg. Dermed mister 'storbyen' Ry også sin togforbindelse! Der kalkuleres ikke med mere en én afgang pr. time til/fra Alken, uanset om det bliver med tog eller bus.  Selv om forslaget er offentliggjort i februar 2012, tages der udgangspunkt i køreplanen for den 'gamle' linie 311; rutebilen mellem Skanderborg og Silkeborg - altså før den i juni 2011 blev amputeret til en skolebus i Skanderborg-enden og en telebus syd for Silkeborg. Husk,  at der stadig kun er tale om et forslag, understreger Thomas. Læs selv rapporten - der er 59 sider med strategisk analyse.
11. dec. 2011 * Ministerplan.Finn 'Badutski' Bech-Nielsen vil invitere to ministre, borgmesteren m.fl. til Alken for bl.a. at sætte fokus på timedriften på banen. Se smalltalken 3. december.

4. dec. 2011 * Køreplan klar.Arrivas køreplan 2012 fortsætter med minuttal 26 mod Aarhus og 36 mod Silkeborg. Lars Christensen har - efter et års protest mod timedriften - igen lavet køreplanen i et format, der passer i Birgittes von Holcks holdere. Find denher.

3. dec. 2011 * Låste bomme. I de seneste uger har bommene på Alkenvej flere gange været låst, mens de var nede. Bane-nabo Kurt Viborg har set utålmodige bilister zig-zagge sig forbi bommene og advarer mod den trafik - ikke mindst at børn lærer af det. (Foto: Steven Russell)

26. nov. 2011 * Nattog til Skjern.Fotografen - Steven Russell - har haft den lange lukketid fremme og fanget en både varm og kold stations-stemning.(Foto: Steven Russell) Større format
25. okt. 2011 * Rejsekort-automat på vej.Der står efterhånden mange automater ved trinbrættet, og flere af dem virker for tiden. I dag blev der gravet, installeret og stampet, for vi skal have en ny automat til det nye rejsekort, når det kommer så vidt.


4. okt. 2011 * Natte-slibning på banen.Folk, der bor tættest på jernbanen, kan se frem til natligt uro. Banedanmark sliber skinnerne mellem Skanderborg og Ry om natten 11.-13. oktober med et fræsetog, oplyser Midtjyllands Avis.

30. jun. 2011 * Inge med til at skaffe togsæt. Inge Nørgaard, Emborgvej, var træt af trængsel i morgentoget, skrev til Arriva og fik et svar:'Du efterlyser et ekstra togsæt fra Alken mod Viby J. om morgenen – tog 5310. Vi har

konstateret, at det er for tidligt, at vi på grund af den almindelige rejseafmatning i forbindelse med den forestående sommerferie har reduceret tog 5310 med et togsæt. Derfor vil omhandlede tog igen køre med to togsæt (...)Godt gået, Inge og alle andre, der reagerede.


 


16. maj 2011 * Flere tager toget, men ikke i ministerens målestok.Efter de nye hurtigtog, der bl.a. ikke stopper i Alken, blev sat ind, har 8.500 flere end ellers kørt på strækningen Aarhus-Herning i de første fire måneder.

Fra januar-april 2010 var der 76.458 rejser på strækningen Aarhus-Herning. I samme periode i 2011 har der været 85.042, oplyser Arriva til alken.dk. Altså 8.584 flere. Ganger man de fire måneder med tre, kommer man over 25.000 på et år, men ikke de 50.000, som trafikminister Hans Chr. Schmidt (V) brugte som beregning - og argument - for at droppe de små stationer. Se hans brev til Helle Petersen. Men det var altså ministeren, og Arriva understreger, at de ikke har haft nogenmålsætning om et specifikt antal ekstra passagerer som følge af det regionale lyntog.


 

 

15. maj 2011 * Sporarbejde i horisonten i 2012. Helle Petersen, Emborgvej, har spurgt Arriva, om der mon er udsigt til flere afgange ved 7-tiden, og fik dette svar fra Kundeservice: 'Der er umiddelbart ikke udsigt til, at standsningsmønstret for Alken bliver ændret.

Den nuværende køreplan gælder til og med d. 10 december 2011. Og det foreløbige udkast til næste års køreplaner, viser ingen ændringer på strækningen. Dertil skal dog siges, at vi forventer meget omfattende sporarbejder, som muligvis allerede påbegyndes i løbet af 2012. Dette afhænger især af ejeren af strækningen, som er Banedanmark. Hvorvidt der efter disse arbejder vil dukke ændringer op, er det for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt. Sandsynligvis vil stationen forsat blive betjent med eet tog pr. time i hver retning. Vort nye REX tog vil efter planen også fremover køre med få stop for at nedbringe køretiden. Standsningsstederne er valgt ud fra den kundetilstrøming, der er på disse stationer, således at vi rammer flest mulige brugere til netop dette produkt.'


 

311
23. mar. 2011 * Kun morgenturen i 311'ren bevares.Ikke alle, men de fleste afgange nedlægges på busrute 311, skriver Midtjyllands Avis. Ruten, der har stoppested ved Emborgvej/Skanderborgvej, bevarer en enkelt morgentur.

1. mar. 2011* Banedanmark: Ingen grund til helbomme.Sikkerheden er tilstrækkelig ved overskæringen i Alken, vurderer Banedanmark ifølge Midtjyllands Avis. Dog skal der sættes hegn op i vejsiderne, så man ikke kan gå udenom dér. Udvalgsformand Claus Leick (SF) anbefalede helbomme, men det blev der ikke noget af nu.


29. jan. 2011* Skifter gymnasium nu efter timedriften.Sara Malling Olsen, Alkenvej, skifter nu gymnasium fra Risskov til Skanderborg - hovedsagelig på grund af togets skift til timedrift, der har betydet, at hun skulle med toget 6.11 for at være i skole kl. 8:
- Jeg har ikke haft noget overskud eller fritid de seneste par måneder - står op kl. 5 og er hjemme kl. 17. Har haft svært ved at finde tid til arbejde, lektier, fodbold og venner, fordi jeg bruger så meget tid på transport.

17. jan. 2011* Så' der billetter igen. En ny mega-billetautomat er nu klar ved trinbrættet. Den kan endnu ikke printe klippekort ud.
11. jan. 2011*Halvbomme-henvendelse.FraPlan- og Miljøudvalgets møde mandag fremgår det af et orienteringspunkt:'Halvbomme ved bane-overkørsel i Alken: Skanderborg Kommune retter henvendelse til Banedanmark.'
10. jan. 2011*Automat fjernet.Arrivas folk har i morges fjernet billetautomaten ved banen i den hensigt at stille en ny én op inden for seks til ti dage.
5. jan. 2011*Alken bliver til grin.Finn Bech-Nielsen har, utvivlsomt i den bedste mening, begået en populistisk smøre med løse ender og ubegrundede spørgsmål. Velegnet til at gøre os til grin på Trafikstyrelsens, Banedanmarks og Arrivas kontorer– hvor vi ellers blev taget nogenlunde alvorligt, skriver Thomas Tjørnehøj i tog-debatten.Smalltalken.

24. dec. 2010*30 overskæringsfejl i 2010.Midtjyllands Avis skriver, at der i følge sektionschef i Banedanmark, Helle Bøhl Møller i 2010 har været registreret omkring 30 fejl ved jernbaneoverskæringen her i Alken, men at de ikke har været sikkerhedstruende. Samtidig har transportminister Hans Chr. Schmidt (V) besluttet, at alle overskæringer hurtigst muligt skal gennemgåes af en såkaldt Taskforce.Se ministerens pressemeddelelse

13. dec. 2010*Forældre følger nu skolebørn til bussen.Flere forældre har valgt at følge børnene til skolebussens stoppested, fordi de er bekymrede for lyntoget, der 7.58 drøner forbi med 120 km/tskriver Finn Bech-Nielsen bl.a. i endnu et brev til ministeren og Trafikstyrelsen. Han har bl.a. fundet ud af, at toget i Laven sænker farten til 40 km/t - men ikke i Alken?Se smalltalken.


 

12. dec. 2010*Finn advarer mod hurtige tog.I en skrivelse til transportministeren, Trafikstyrelsen, Arriva m.fl. slår Finn Bech-Nielsen alarm i forhold til de hurtige gennemkørende tog, der ikke tager farten af ved de små stationer. Ikke mindst efter en tragisk dødsulykke ved en fynsk overskæring med halvbomme.Se brev


23. nov. 2010*502'eren igen i farezonen.Ligesom i 2007 er bus 502, der kører viaVædebrovej- Mossøvej med to morgenture og fire ture om eftermiddagen, udset til ændringer. Et forslag vil fra nytår lade den droppe Vædebrovej – Mossøvej.

14. okt. 2010*Tog-fotos på flickr.Togkender Thomas Tjørnehøj har en privat samling tog-fotos fra Alken gennem årene. Og alken.dk efterlyser hermed en frivillig, der har lyst til og forstand på at uploade dem til flickr - et online fotoalbum - hvor bl.a. ogsåChinenke-fotosfindes. Hvem har lyst?Kontaktknudabildtrup@macalken.dk


 

 

11. okt. 2010*Så er det NOK-blog.Eva Michaelsen blogger på en opsparet vrede over Trafikstyrelsens beslutning om færre togafgange. Hun vil fyre op under, inspirere og forsyne andre med argumenter.Så er det NOK-blog.
3. okt. 2010*Arriva holder med os.Det nytter ikke at klage til Arriva, for de holder med os, siger Inge Schøler efter en samtale med en kontrollør. Og helt meningsløst er, at lyntoget ved 7-tiden, som ikke stopper i Alken, ikke kommer hurtigere frem, da det er nødt til at vente på forskellige stationer for krydsende forbindelser. Så kom i gang med at klage til Trafikministeriet!Se smalltalken 3. okt.
29. sep. 2010*Så kom den - køreplanen.Arriva har sendt udkastet til 2011-køreplanen til alken.dk. Timedrift morgen og eftermiddag som forventet. Den er foreløbig, så mindre ændringer kan forventes.Køreplan fra 12. december 2010


19. sep. 2010*Alt at vinde.Eva Michaelsen minder om kampen for at bevare trinbrædtet i 1999/2000 og igen i 2004 - og opfordrer til en sidste indsats.smalltalken.

31. juli 2010*Slut med gratis togture.Billetautomaten er nu kommet op igen, så slut med at komme gratis med toget af den grund.
11. maj 2010*Hærværk igen.Billetautomaten er pillet ned på grund af hærværk, men man kan stadig stemple.
11. maj 2010*311'eren i farezonen.311-bussen er i fare for at blive sparet væk af regionen, skriver Midtjyllands Avis, der citerer udvalgsformand Claus Leick (SF) for, at kommunen ikke vil lade den kollektive trafik blive forringet.


8. maj 2010*De nye minuttider.En piratudgave af Arrivas køreplan fra 12. december er kommet i alken.dk's besiddelse og viser:Afgang hverdage mod Århus:5:46 (måske ikke afklaret) 6:12 7:26 8:26 9.26 ... 20:26 20:58 21:58 22:58 00:06
Afgang hverdage mod Skjern:5:25 6:26 7:36 8:36.... 22:36 23:41

15. feb. 2010*Endnu en automat væk.Nu er klippe-automaten væk ved banen. Altså man kan købe billetter, men ikke stemple.
17. jan. 2010*Lars' køreplan også klar.Nu er Lars Christensen også klar med sin2010-køreplantil BB von Holcks (Birgitte Borchs) holdere. Incl. de ændrede tider.

9. jan. 2010*00 og 25 mod Århus - 10 og 38 mod Ry.De to sidste tog kører endnu senere end ifølge Arrivas foldekøreplan. Dermed har også sidste tog mod Silkeborg forbindelse i Skanderborg med IC-toget sydfra. Det - altså IC-toget - ankommer nemlig på et lidt senere minuttal end de øvrige tog. Det er ændret i Rejseplanen og også i Thomas Tjørnehøjs nyekøreplan- lige til at printe ud.
5. jan. 2010*Automaten væk.Billetautomaten ved trinbrættet er væk for tiden - nok til reparation, efter der blev skåret hul i siden. Men altså ikke muligt at købe billet!

14. dec. 2009*Ændrede togtider.Så er der nykøreplanfor Arrivas tog mellem Skjern og Århus. Ændrede tider - pas på.


 

6. nov. 2009*Sidste år med to tog i timen.Arrivasnye køreplan– gyldig fra 13. december – er nu på nettet. Og det bliver SIDSTE år med to tog i timen, hvis ikke 'nogen' foretager sig noget – og gerne meget snart, da proceduren med planlægning af tog og personale er et langvarigt puslespil, skriver Thomas Tjørnehøj.


16. okt. 2009*Barfoed ser ikke noget behov for møde.Sidst vi havde jernbanekrise, kom trafikminister Sonja Mikkelsen (S) til møde i Alken om driften. Men den nuværende minister, Lars Barfoed (K), synes ikke, der er behov for et møde.

IEngesvang har folk gjort et stykke arbejde med at få ministeren i tale vedrørende køreplansforringelserne fra næste år, hvor vi går fra halvtimedrift til timedrift på de små stationer, oplyser Eva Michaelsen, der skriver: 'Det ser ikke godt ud. Er toget kørt? Man skulle næsten tro det.'Se slutningen af et længere ministersvar.


 

26. sep. 2009*Styrt på Alkenvej.I lørdags måtte tre ambulancer assistere ved et større cykel-styrt på Alkenvej ved søen. 'Team Asmussen' fra Århus var på deres faste lørdagstur, og ved Mossø styrtede omkring seks cyklister, da én kom i rabatten og brat ville rette op, fortæller Hanne Nielsen. Tre kom slemt til skade med bl.a. brud på kraveben og ribben.
7. juli 2009*Slangen i paradiset.I morges blev Tenna Fogeds kat - der havde fem killinger - kørt over af en bilist på Alkenvej. Læs påsmalltalkenhendes appel: Gi' livet en chance.


26 maj 2009*Isoleret set en ulempe...LæsTrafikstyrelsens afslagpå at ændre beslutningen om timedrift. Samlet set styrkes den kollektive trafik, lyder det.

22. mar. 2009*Kære Alken-folk. *Hvem vil være med til at kæmpe for vores halvtimes-drift af toget? * Hvem vil høre lidt om, hvad der er sat i gang? * Hvem vil evt. være primus motor i dette arbejde? * Mød op, og lad os få en snak deromsøndag 29. marts kl. 15hos Karin Fosdal, Alkenvej 67c,8657 7237 / 6131 7237.


 

17. mar. 2009*Kommunikationsmedarbejder/tovholdersøgestil vores fælles togsag.Kan du lide at arbejdefor en god sag? Brænder du for at bevare vores gode togforbindelse, appellerer Eva Michaelsen,læs mere på smalltalken 17. marts.

16. mar. 2009*Mik appellerer til boykot af toget. Mik Sybrandt foreslår boykot af alle afgange en måned, fælleskørsel til Skanderborg og at presse Arriva på økonomien, når de indfører timedrift.Læs hele appellen på smalltalken.
13. mar. 2009*Eva og Estrid ryddede forsidenpå Midtjyllands Avis i dag, hvor Arriva vandt trafikken, Alken protesterede, og hvor trafikchefen citeres for, at Arriva p.t. selv har valgt at lave halvtimesdrift uden at være tvunget til det, og at 19 tog dagligt også vil være en relativt god betjening - bedre end på flere vestjyske stationer.Se pressemeddelelsen.

7. mar. 2009*Møde i dag 7. marts kl. 16hos Knud Erik og Eva (max. 1 time).Vær med til at lægge strategi for, hvordan Alken skal handlefor at forhindre Trafikstyrelsens beslutning om timedrift -se smalltalken.

6. mar. 2009*Gør borgerforeningen noget?Hvem er pendlertalsmand/kvinde fra Alken? Vil borgerforeningen udtale sig eller komme med et initiativ? Jeg tror, det er vigtig at handle NU og skabe en god dynamik med de andre små stationer, så vi sammen kan påvirke politikerne, spørger og siger Eva Michaelsen.Se smalltalken.
6. mar. 2009*Bare for at spare syv-otte minutter.- Den køber jeg ikke, sagde Eva Michaelsen, da hun sammen med Knud Erik Jørgensen forsvarede Alkens interesser i et interview til DR Østjylland om Trafikstyrelsens plan om den bebudede timedrift. Hørindslaget- med indlagt hanegal - og læs ogsåsmalltalken.
4. mar. 2009*Til kamp for halvtimedriften.Eva Michaelsen, der sammen med Lars Christensen var frontløber i 2004, hvor det lykkedes at bevare myldretidsafgangene, har listet en lang række argumenter op mod Trafikstyrelsens nye planer - og lægger op til rådslagning blandt aktive pendlere.Læs mere.
3. mar. 2009*Timedrift fra december 2010.Trafikstyrelsen prioriterer nu åbenbart lyntog hver time mellem Århus og Herning fra december 2010, så der kun skal stoppe tog i Alken hver time. Eva Michaelsen skriver påsmalltalkenom bombning tilbage til stenalderen.
15. feb. 2009*En dæmper på de genemkørende tog.Med et før- og under-foto forklarer Finn og Ulla Amsinck en helt ny idé til at få samtlige tog til at stoppe i Alken.Se smalltalken.


5. feb. 2009* Åh nej, ikke igen.Arriva lancerer et lyntog mellem Herning og Århus, som kun stopper indtil Skanderborg i Ikast, Silkeborg og Ry. Godt nok. Men hvad så med de små stationer?
Eva Michaelsen skriver påsmalltalken.
9. jan. 2009*Lars' køreplan klar.Også Lars Christensens køreplan, der passer i BB von Holcks (Birgitte Borchs) holdere, er nuklar til udprint.

2. jan. 2009*Lidt forbedret køreplan.Så er der en friskAlken-køreplantil folket, kundgør Thomas Tjørnehøj. Planen gælder fra11. januarog er overordnet set en forbedring. De faste minuttal er ændret lidt og nu de samme hele dagen: 08 (40) mod Ry, og (29) 54 mod Århus. Endnu et tog mod Århus søndag morgen betyder, at der ikke længere er et 'hul' på to timer mellem de to første afgange. Og på hverdage undtagen lørdage er minuttallene mod Århus faste allerede fra og med 7.54. Altså ikke længere en 'skæv' afgang (kl. 8.32 i 2008-køreplanen).
Som hidtil viser køreplanen alle tog Århus – Silkeborg og omvendt. Alle disse tog standser også i Viby, Hørning, Laven og Svejbæk. Mellem Skanderborg og Århus kører der flere tog, men ingen af disse er vist i denne køreplan.

På given foranledning skal det understreges, at hverdage betyder 'hverdage' – ikke 'hver dag'! – og at lørdage også er hverdage, selv om hverken Danmarks Radio eller supermarkederne lader til at være klar over det. Overordnet skelnes der kun mellem hverdage og søn- & helligdage. Tog uden anmærk­ning over tiderne kører dagligt = alle dage = hver dag…

I forbindelse med skæve helligdage kan det anbefales at kigge på DSBs og Arrivas internetsider. For de to selskaber kører ikke altid efter samme 'køreplansdage' på samme helligdag (eller dag i forbindelse med en sådan)! Bemærk, at Arriva på Grundlovsdag d. 5. juni kører efter lørdagskøreplanen, selv om det er fredag.

Alken-køreplanen er ægte gammeldags Windows 95-håndværk, og altså aldrig direkte kopier af Arrivas officielle køreplan. Så trods omhyggelig gennemgang af det færdige resultat kan både fjel og mnagler forekomme. Giv lyd hvis du alligevel opdager nogle, så de kan blive rettet! Skriv til 30-82 29 81 ellerthtjo@postkasse.net.

Mvh.Thomas, Emborgvej 109


 

15. nov. 2008*2009-køreplanen er nu klar.Thomas Tjørnehøj har opdaget, at Arrivas køreplan, der gælder fra11. januar 2009, nu kan hentesher.

20. juli 2008*Normal køreplan uden dikkedarer.Thomas Tjørnehøj har lavet denkøreplan, som gerne skulle holde resten af året. Uden busser og andre dikkedarer. Den gælder fratirsdag 22. juli.

11. juli 2008*Særkøreplan til folket!Efter tre måneders togtrængsler er køreplanen stadig ikke helt, som den burde være. Det er dog bedre end det har været de sidste tre måneder. Her ersærkøreplanen:

 

·Mellem Århus og Laven er der kun ændret ved ét eneste tog: det sidste fra Århus om aftenen mandag – fredag. Arriva-toget er aflyst, og DSBs IC3-tog,der kører fra Århus 12 minutter senere, standser i Viby og Hørning. I Skanderborg skal man skifte til togbus til Silkeborg. Den kører naturligvis via Alken.

·Der er kun ændringer om aftenen (lørdag fra ved 20-tiden, øvrige dage fra ved 22-tiden).

·Togene kører Århus – Laven og Silkeborg – Herning (– Skjern).

·Trods togbuskørsel er det kun rejser til og fra Svejbæk, der kan tage betydeligt længere tid.

·Skal man til Silkeborg eller længere vestpå, skifter man til togbus i Ry, og igen evt. til et andet tog i Silkeborg – og omvendt ved rejse i modsat retning.

·Skal man til Svejbæk, skifter man til minibus i Laven – og omvendt ved rejse i modsat retning.

 

Og allerbedst: det hele er overstået allerede mandag d. 21.!

S

ommerhilsner fraThomas,Emborgvej 109

 

5. juli 2008*Slut med trafikale trængsler - næsten!I dag er det slut med at skifte i Skanderborg, hver gang man skal til eller fra Århus. Slut med togbus til Hørning og Viby. Og på mandag får vi igen to tog i dagtimerne og slipper for "togtaxa" til Skanderborg om morgenen, skriver Thomas Tjørnehøj.Men ikke alle Alkens hårdt prøvede togpassagerer kan ånde lettet op, for ikke alt bliver som før. Nu er det mod Silkeborg, turen bliver spændende: Toget kører kun til/fra Laven, hvorfra der er minibus til Svejbæk. Men hvis turen går til Silkeborg eller længere vestpå, skal man allerede i Ry skifte til en "almindelig" bus. Den kører direkte til Silkeborg, hvor man så kan fortsætte med tog mod Herning. Se mere på Arrivas internetside. Og rolig! Denne gang varer det kun en ugestid...


 

 

13. juni 2008* Vi har mistet to afgange:Afgang 19.44 mod Ry hverdage undtagen lørdage, og 7.58 mod Skanderborg på søndage. Det betyder et togfrit interval på 1½ henholdsvis 2 timer. Mindre væsentligt er det nok, at toget 0.11 nat efter søndage nu kun kører til Silkeborg. Tidligere kørte det til Herning, og det gør det stadig på de øvrige ugedage, oplyser Thomas Tjørnehøj, der har sendt enrettet sær-køreplan.
3. juni 2008*Fremtidssnak om letbane.Nu vil Venstre godt investere i Århus-letbane - måske helt til Silkeborg.Læs hvad JP skriver.

29. maj 2008* Internet i Arriva-tog. I ni ud af ti Arriva-tog er der nu internetforbindelse, hvis man ellers kan komme til med skærmen for sidemanden.Læs mere.
12. maj 2008* Arriva-strejken slut.Loko-førernes aktion, hvor de bl.a. selv mødte op og tog skraldet med utilfredse passagerer (respekt for det), er afsluttet, alle tog kører mandag. Men hold hellere øje påArrivas hjemmesidetirsdag morgen.
8. maj 2008* Arriva er ustabil. Mens loko-førerne strejker, skulle en sms-service fra Arriva advare mod uregelmæssig drift. Det virker nu ikke, siger Erik Overgaard, der gik glip af en morgenafgang onsdag. Og der havde ikke været nogen sms.Se Arrivas hjemmeside.

4. maj 2008*Thomas fandt en fejl.Det er ikke fordi, han er medieliderlig, bedyrer Thomas Tjørnehøj, der igen har fundet fejl i sin sær-køreplan og ikke vil risikere, at folk står og glor efter et tog, der ikke kommer. Så her er den nyeste, og så er der kun to måneder tilbage.
10. apr. 2008*Rettet sær-køreplan.Thomas Tjørnehøj har rettet enkelte fejl i sin udgave af særkøreplanen. Så her eren ny. Og så foreslår han på nogle tidspunkter - under sporarbejdet - at tage fra Skanderborg via Ry til Alken, såmænd.Læs mere på smalltalken.
23. mar. 2008*Særkøreplan bare for os.Thomas Tjørnehøj har begået ensær-køreplanfor de 13 uger med sporarbejde - med udgangspunkt i Alken. Og bl.a. fundet nogle hurtige afgange med togbussen.Læs smalltalken.

11. mar. 2008* Tre måneder med særtog.Arrivassærkøreplan for perioden 30. marts til 4. julibør nærstuderes, skriver Eva Michaelsen. Pga. sporombygning i døgndrift mellem Århus og Skanderborg ser det ikke godt ud for Alken.
·Vi har i den periode kun timedrift.
·
Nogle morgenafgange med taxa til Skanderborg.
·
Altid DSB-tog mellem Århus og Skanderborg og omvendt. Dvs. SKIFT i Skanderborg undtagen kl. 4.48 fra Århus og 23.30 fra Skjern…(.dem bruger vi ligesom også enormt meget, ikk?)
·
Beregn altid en halv time til togturen mellem Skanderborg og Århus på hjemvejen (når man ikke lige gider at bruge tid på den slags….)
·
Helt galt ser det ud, når man skal hjem om aftenen fra Århus: fra kl. 20.02 og de næste fire aftenafgange skal man altid vente 35 min. på Skanderborg St. for at kunne komme videre. Dvs. det tager 1 time og 9 min. at komme hjem! Godt man bor i Alken, så man kan cykle, det er værre hvis man skal til Herning….)
·Der er sikkert flere ubehagelige overraskelser, men jeg bliver i dårligt humør af at lede efter flere, SÅ lad os fokusere på det positive: Alting har en ende! Og det bliver godt igen den 4. juli. JUBIIIIHHHHH
JJJ
Dario synes også det er træls, han er ikke til smalltalk, men til URBRØL: ØV!
Mvh. Eva


 

 

3. feb. 2008* 2008-køreplanerne klar.Thomas Tjørnehøjskøreplantil at hænge på køleskabet er allerede kommet - og nu også Lars Christensens plan, der passer til Birgitte Borchs holdere.
6. jan. 2008*Lørdag er en hverdag.Det fortæller Thomas Tjørnehøj bl.a. sammen med den nyeAlken-køreplan 2008. Den er gyldig fra søndag 6. januar til og med lørdag 10. januar 2009. Ingen har henvendt sig til mig med rettelser, men jeg har selv fundet og rettet to fejl. Giv lyd hvis du alligevel opdager fejl, så det kan blive rettet!
Køreplanen viseralletog Århus - Silkeborg og omvendt. Alle disse tog standser også i Viby, Hørning, Laven og Svejbæk - altid. Mellem Skanderborg og Århus er der flere tog. Ingen af disse er vist i Alken-køreplanen.
På given foranledning skal det understreges, at hverdage betyder "hverdage" - ikke "hver dag"! Overordnet skelnes der kun mellem hverdage og søn- & helligdage.Lørdage er altsåogsåhverdage, selv om hverken Danmarks Radio eller supermarkederne lader til at være klar over det... Tog uden anmærkning over tiderne kører dagligt = alle dage = hver dag...
I forbindelse med skæve helligdage kan det anbefales atkigge på DSBs og Arrivas internetsider. Bemærk at de to selskaber ikke altid kører efter samme "køreplansdage" på samme helligdag!
22. dec. 2007 * Arrivas køreplan for 2008.Thomas Tjørnehøj har forberedt et udkast til køreplanen til alken.dk og beder folk om at tjekke, om han har overset noget, og i givet fald sige til på 86 57 79 80,SMS 27-42 86 22 eller e-post thtjo@postkasse.net. Så kommer der en ny og forhåbentlig fejlfri udgave efter nytår.
6. nov. 2007 * 501 og 502'eren i farezonen.  Busruten fra Skanderborg, over Voerladegård til Brædstrup nedlægges måske. Horsens Folkeblad skriver, at Midttrafik er på vej til at spare 1,6 mio. kr. Bussen snitter Vædebrovej ved Mossøvej.


31. okt. 2007 * Det seneste hverdagstog står til at ryge.Arriva har offentliggjort et udkast til denkøreplan, der skal gælde fra nytår. Thomas Tjørnehøj vurderer: Det ser ud til, at vi mister en togafgang:
Afgangen til Århus lidt i kl. 1 natten efter hverdage undt. lørdage. Dette ser umiddelbart ud til at være den største ændring, og det er nok også til at overkomme. Trods en natteravn har jeg aldrig selv benyttet dét tog. Nat efter lørdag og søndag kører toget stadig. Andre ændringer er, at faste minuttal for de tog, der kører hele ugen, bliver forskellige afhængigt af om der kører ét eller to tog i timen. Eller med andre ord: der bliver ét minuttal hverdage undt. lørdage i dagtimer, og et andet alle aftener samt hele dagen lør-, søn- og helligdage.

6. sep.* Cyklende børn, der sjusker.Eva Nikolajsen appellerer til forældre med børn, der cykler til skole: -Jeg har set en del børn sjuske, når de skal fra Emborgvej ud på cykelstien langs Skanderborgvej. De ser sig ikke ordentligt for og bringer sig selv (og i nogle tilfælde også mindre søskende) i fare.

Min far lavede ”overraskelsesopsyn” på mig ved de farlige steder på min skolevej, og det lærte jeg meget af!! Og det er bare én måde at lære sit barn at passe bedre på sig selv og andre.

Venlig hilsen Eva, en forhenværende cykelsjuske.


 

 

12. aug.* Rettet Arriva-køreplan.Thomas Tjørnehøj har fundet og rettet en fejl i sin Arriva-køreplan, så passagerer, der har den gamle hængende, kan printe en ny udher.

8. juli * Ny Arriva-afgang fra Århus til Alken - kl. 18.17 på hverdage.Efter et ihærdigt benarbejde er det lykkedes de to Alken-passagerer Eva Nikolajsen og Thomas Tjørnehøj at få en ekstra togafgang ind i køreplanen. Toget kørte faktisk i forvejen - bare uden passagerer mellem Skanderborg og Herning.


Eva opdagede det en dag i april, hvor hun tog hjem fra Århus kl. 18.17, og der kun var ca. 20 med toget. Alle blev vippet ud i Skanderborg, og toget fortsatte tomt til Herning! Efter at have konstateret, at det virkelig var det, der skete - bl.a. ved at studere Banedanmarks tjenestekøreplaner - har et undrende brev til Arriva nu ført til en revideret køreplan med virkning fra 4. juli. Og nu kan man roligt stå på toget fra Århus 18.17 og havne i Alken 18.44. Sekøreplanen. Flot arbejde fra Eva og Thomas, der i brevet til Arriva også sørgede for at nævne, at Århus-Herning-ruten aldrig har haft en bedre køreplan, men at en beskeden indsats kunne gøre den endnu bedre.
311
4. juli * Ny køreplan for 311'eren.  Connex er nu afløst af Veolia. Tiderne fra Alken Smedie er de samme på nær en halvotte-bus om morgenen, der er rykket fem minutter.Se køreplan.
Arrivas køreplan for togforbindelsen mellem Skjern og Aarhus - 12. december 2021 til  indtil 10. dec. 2022.

Skolebussen er gratis for alle og kører mange runder over bl.a. Bjedstrup Skole og Ry på alle skoledage. Tjek køreplan for rute 420. Gælder fra 19. april 2022.

311'eren mellem Silkeborg, Ry og Skanderborg kører hverdage oppe på Skanderborgvej. Tjek køreplan.

 
Skolebussen Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg Station - Højvangen - nr. 413, en del af Skanderborgs skolebusnet. Se køreplanen. Gyldig fra 19. april 2022.
 .
 
 
Uge 32 2018 * Ikke længere kun skratterat i højttalerne. Efter en månedlang proces, hvor kabler, en grusbunke, fliser og en pæl efterhånden har udviklet sig, kan trinbrættet i Alken nu præsentere en elektronisk tavle, hvor eventuelle forsinkelser på togafgange kan følges nøje - ligesom på de store stationer. Her to togpendlere fra Anes Høj: Leif Grundahl og Erik Overgaard. (Foto:Knud Abildtrup)
 
Uge 22 2018  * Pas på grøfterne. Kombinationen af skarp sol og den aktuelle høje vækst af græsgrønt i grøften, der gjorde det svært at skelne, hvor grøften begynder, lå bag et solo-biluheld uden tilskadekomne på Alkenvej. Edel Laursen kom med sin traktor og fik trukket bilen op på vejen igen. For få uger siden skete noget tilsvarende 50 meter længere oppe ad vejen. (Foto: Vibeke Sandberg)
 
Arrivas tidligere pendlerrepræsentant på vores rute: Finn 'Badutski' Bech-Nielsen, Læs Badutskis Blog. Ordningen med pendlerrepræsentanter er siden afskaffet - i 2018.

 

 

 
Tv-indslag fra kampen for trinbrættet i 2000-2001. Med en sej arbejdsgruppe i spidsen lykkedes det i 2000-01 at sikre Alken som trinbræt trods Banestyrelsens påtænkte lukning efter en renovering.
TV2 Østjylland beskrev det hele i to indslag: Først ministerbesøget i 2000  og hattefesten i 2001, da toget ankom igen.  

Eva Michaelsens
Så er det NOK-blog
** Hvor ensporet har man lov til at være? **En kollektiv trafik-frustration, udsat for vrede og indignation **

Fra oktober 2010 *

Efter den seneste renovering af trinbrættet. (Foto: Pernille Benzon)


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

.