Forside
Borgerforening
Mejeri
Liv i Landsbyerne
Skoleprognose
Regnskab 2019
Vedtægter fra 2020
Bestyrelse
2020 Liv i Landsbyerne
2019 Liv i Landsbyerne
2018 Liv i Landsbyerne
Liv i Landsbyerne
Foreningen Liv i Landsbyen
Købmanden i Alken
Kultur
Alken-koret
Alken Bryghus
Natur
Alken Saftklub
Alken Have
Trafik
Vandværk
Teknik og anlæg
Dover GF
Alken Minimarked
Historie
Liv i byen
Folk i Alken
Lokale links
Alken-Chinenke
Arkiv
Video-vitser
alken.dk
smalltalken
Opslagstavle
Svejstrup
Bolig i og omkring Alken
Shelters i Alken
 

 

 

Liv i Landsbyerne

 
 
26. juli 2022 * De første 44 har meldt sig til oprydning på SmukFest. Vi har pt. 44 tilmeldte til at rydde efter festivalen, så det er rigtig dejligt, at der er opbakning til arrangementet, skriver Lauge Vithner Jensen fra Liv i Landsbyerne. Herudover kommer der et antal forældre og børn fra den kommende 5.-6. klasse, som samler pant om mandagen. Nogle af dem bliver og hjælper dagen ud.
Det foregår 
mandag 8. august fra kl. 12-20 eller tirsdag 9. august 2022 fra kl. 14-20. Meld dig til nu - eller helt frem til det foregår! Her: https://livlandsbyerne.nemtilmeld.dk/12/
11. juni 2022 * Kære naboer. I husker sikkert skole-kampagnen? Vores fælles indsats, der mod alle odds sikrede overlevelsen af Bjedstrup Skole? Ud over mange timers frivilligt arbejde fra alle jer, krævede aktionen en ikke uvæsentlig sum og tømte praktisk talt Liv i Landsbyernes konto. En fælles pulje, der var blevet samlet sammen gennem mange års oprydning efter Smukfest.

Vi ved ikke, hvornår vi næste gang får brug for at kæmpe for skolen, trinbrættet, eller noget helt tredje. Men et er sikkert: Når tiden kommer, får vi igen brug for penge i kassen. Derfor behøver vi din hjælp.

Vi håber du eller en anden fra din husstand har lyst til at melde jer til vores oprydning på Smukfest enten mandag 8. august fra kl. 12-20 eller tirsdag 9. august 2022 fra kl. 14-20.

Pengene fra oprydningen går dels til Liv i Landsbyerne. Men som noget nyt vil landsbyernes borgerforeninger modtage en andel beregnet ud fra antallet af opryddere fra den enkelte landsby. Penge som kan investeres i gyngestativer, el-cykler, eller hvad I finder på.

Ud over opryddere har vi begge dage brug for tre biler med chauffør og trailer. Kan det være dig, må du gerne give besked når du tilmelder dig.

Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at du bakker op. Ud over at vi sikrer vores landsbyer, er de to dage en rigtig god mulighed for at få hilst på hinanden, spist pizza og få sikret sommerens campingudstyr for ikke at forglemme drikkevarerne til landsbyernes sommerfester.
Vi sender yderligere information ud til de tilmeldte, når vi nærmer os. Meld dig til nu! Her:
https://livlandsbyerne.nemtilmeld.dk/12/


De bedste hilsner Lauge Vithner Jensen og Ditte Jensen


 
 (Foto fra oprydningen i 2016: Søren Slebo)
27. mar. 2022 *  Liv i Landsbyerne søger Smukfest-tovholder. Endelig! Verden er åben igen, og det betyder, at Liv i Landsbyerne er ved at forberede årets oprydning på Smukfest, hvor vi  8. og 9. august rydder op på et afgrænset campingområde. Det er to hyggelige dage, hvor vi, udover at rydde op, giver børnene mulighed for at gå på jagt efter familiens nye telt, sovepose og liggeunderlag, og hvor de voksne kan sikre drikkevarerne til årets sommerfester i landsbyerne. Størstedelen af pengene fra oprydningen vil i år blive fordelt mellem landsbyernes borgerforeningers pengekasser på baggrund af, hvor mange der hjælper fra den enkelte landsby. Samtidig er pengene fra oprydningen dem, der redder skolen, stationen eller noget helt tredje næste gang det bliver nødvendigt. Så her har du altså mulighed for at gøre en kæmpe forskel for dit lokalområde. Tovholderfunktionen består primært i: 
· at være kontaktperson til Smukfest (du vil blive introduceret til de relevante personer). 
· at stå for den praktiske forberedelse af de to oprydningsdage (det er vigtigt, at du kan deltage begge dage). 
· at rekruttere opryddere i samarbejde med Liv i Landsbyernes bestyrelse og områdets borgerforeninger. Lyder det som noget for dig, så henvend dig til Ditte Jensen på mail: info@booklab.dk eller telefon: 61100866.
Venlig hilsen Liv i Landsbyerne

27. feb. 2022 * Tag børnene med. Liv i Landsbyerne inviterer til generalforsamling søndag 27. marts kl. 10-12 på Bjedstrup Skole i biblioteket. Vi åbner salen, så man kan tage børnene med, og vi sørger for lidt at spise, skriver Mikkel Schwab. Tilmeld dig gerne til mikkelschwab@gmail.com eller bare kom.
13. feb. 2022 * Landsbymøde i Hylke. Det nyetablerede Landsbyforum (hvor Ditte Jensen fra Liv i Landsbyerne sidder i repræsentantskabet) fusionerer med det ældre Landsbysamvirket og skal nu hedde LandsbyFællesskabet i Skanderborg Kommune, som bliver kommunens nye dialogpartner. Det foregår lørdag 26. februar kl. 10 i Hylke Forsamlingshus, hvor højskoleforstander og fremtidsforsker Tyge Mortensen holder et foredrag til inspiration, oplyser Helene Simoni Thorup. Læs mere om arrangementet og tilmelding.
 
7. nov. 2021 * Klima som førsteprioritet. Intens talelyst prægede Liv i Landsbyernes vælgermøde på mejeriet søndag, hvor klimapolitik ikke var tema, men som mange tilhørere tydeligt ønskede som overordnet kommunal prioritet - og fik ja fra alle 11 kandidater på Lise Kirketerps direkte spørgsmål. Skolestrukturen lød - efter sidste års besejrede lukketrussel - til nu at være fredet. Den p.t. lavt prioriterede cykelsti fra Alken til Skanderborgvej blev varmt emne. Der var klapsalver til indlæg om bedre borgerinddragelse, generelt demokratiske forbedringer og byrådsflertallets arbejde for større kompetence i plansager om svinebrug.
Brød og Ost fra Ry sponserede bagværk, og Kvickly resten af morgenmaden.
(Foto: Rasmus Arentsen)
1. nov. 2021 * 11 kandidater klar til vælgermøde. Liv i Landsbyerne har nu tilsagn fra 11 kandidater til vælgermødet på mejeriet søndag 7. november kl. 10-12: Jens Szabo (V), Claus Leick (SF), Thomas Cordtz (K), Tage Nielsen (R), Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen (ALT), Ole Kjærulff Davidsen (EL), Frands Fischer (S), Martin Frausing (DF), Karina Kirk (NB), Hanne Stender (Liste H) og Carsten Bach (LA). Temaer bliver "Mere velfærd eller skattelettelser", "Har landsbyskolerne en fremtid i Skanderborg Kommune?" og "Hvordan styrker og udvikler vi landsbyerne i kommunen?"
Bemærk ny paneldeltager fra ALT i stedet for Mira Issa Bloch.

 
5. okt. 2021 * Vælgermøde på Mejeriet. Ligesom i 2017 er der i år vælgermøde på Mejeriet, hvor alle partier, der stiller op til kommunalvalget inviteres, fortæller Mikkel Schwab fra Liv i Landsbyernes bestyrelse: Søndag 7. november kl. 10-12.
12. juni 2021 * Bankskifte, Landsbyforum og fuldmagten fra Alken. Bestyrelsen i Liv i Landsbyerne vil nu have konto i Arbejdernes Landsbank - og opstiller Ditte Jensen som kandidat til repræsentantskabet i det nye Landsbyforum. Og så fremgår det, at Alken Borger- og Aktivitetsforening nu afgiver fuldmagt til Liv i Landsbyerne, men ønsker en revideret fuldmagt, der indebærer, at Liv i Landsbyerne medbringer Alkens stemme. Derefter skal der en fast og god proces inden beslutningspunkter på Landsbyforum. Formålet er at gøre fuldmagten bæredygtig og personuafhængig ift. nye medlemmer i ABAF og Liv i Landsbyerne. Læs Christina Kjær Andersens referat.

14. maj 2021 * Ingen indtægter, banketik og værdigrundlag. Bestyrelsen i Liv i Landsbyerne har holdt møde og konstateret, at Smukfest er aflyst og dermed de 30.000 kr. fra oprydning. Værdipapirer betyder i LiL-sammenhæng noget lidt andet end økonomi, men det er også på dagsordenen ligesom medlemsstrategi og en ekstraordinær generalforsamling, der skal være en "fed, inddragende dag". Læs Ditte Jensens referat.
30. apr. 2021 * Skolen er reddet, og kassen er tom. Undrede du dig også over, hvor pengene til bannere, skilte, mundbind, demonstrationer og flyers kom fra, da vi reddede Bjedstrup Skole? De kom fra Liv i Landsbyernes opsparing. Penge der normalt går til fælles formål i vores landsbyer så som naturstier, banen i Boes, grillpladsen i Bjedstrup, dammen i Svejstrup eller shelters i Alken. Penge som frivillige fra primært den ældre generation de seneste syv år har knoklet for at spare sammen ved at rydde op på Skanderborg Festival. Nu er skolen reddet, og kassen er tom. Derfor har vi brug for, at alle os, der har børn på skolen og i børnehuset, også giver en hånd og bidrager til, at vi får fyldt fælleskassen igen. Ikke mindst så vi har midler næste gang, det bliver nødvendigt. Så, tilmeld dig oprydningen på Skanderborg Festival mandag 9. og/eller tirsdag 10. august 2021. Mandag rydder vi op fra kl.12-20 og tirsdag fra 16-20. Begge dage vil der være aftensmad til de frivillige. Vi har brug for 30 personer hver dag. Vel mødt. Tilmelding her.

På vegne af Liv i Landsbyerne Kristian Dalsgaard (Svejstrup), Christina Kjær Andersen (Svejstrup), Nicolai Lander (Boes), Lauge Jensen (Alken), Mikkel Schwab (Bjedstrup), Eva Nikolaisen (Alken), Ditte Jensen (Svejstrup) og Jane Mondrup (Bjedstrup)


 
28. mar. 2021 * Fortsat nul kroner i kontingent - og fortsat Smukfest-oprydning. Generalforsamlingen i Liv i Landsbyerne har besluttet at holde fast i nul kroner i kontingent men vil samtidig satse på de nødvendige 300 mandetimer til at tjene de sædvanlige 30.000 kr. på at rydde op efter Smukfest. Otte fortsætter i bestyrelsen, hvor Mads Winther, Svejstrup Enge, er trådt ud. Læs referatet.
11. mar. 2021 * Friskole-depositum fylder i regnskabet. Under kampen for at bevare Bjedstrup Skole, som jo lykkedes, indbetalte Liv i Landsbyerne det lovpligtige depositum på 20.000 kr. til ministeriet for i givet fald at kunne oprette en friskole, hvis skolen med kort frist blev lukket. Det blev ikke offentliggjort for ikke at give politikerne indtryk af, at en friskole skulle være ønsket, fremgår det af det seneste mødereferat fra bestyrelsen. Læs referatet, der udover drøftelse af den udgiftspost blandt andet også handler om Landsbyforum, Miljøforeningen og Facebookdebat.
23. feb. 2021 * Invitation til generalforsamling i Liv i Landsbyerne søndag 21. marts kl. 13. Generalforsamlingen afholdes online pga. restriktionerne omkring corona. Tilmelding er derfor nødvendig på mail: mikkelschwab@gmail.com.
Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Godkendelse af kollektive medlemmer. 4. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning om foreningens virksomhed. 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag for det indeværende regnskabsår. 8. Indkomne forslag. 9. Valg. 10. Eventuelt.
15. feb. 2021 * Online møde om landdistriktspolitik i kommunen. Torsdag 25. februar kl. 19-21.30 står kommunen for et online borgermøde via Teams om landdistriktspolitik - med oplæg og dialog. Tilmelding kan ske frem til mandag 22. februar kl. 12. Ved tilmeldingen skal man vælge ét af fire temaer: Dialog. Mobilitet. Klima og Bæredygtighed. Udvikling og bosætning.
31. jan. 2021 * Landsbydebat og kontingent var nogle af punkterne på det seneste bestyrelsesmøde i Liv i Landsbyerne. Se referatet her. Også kassererposten og deltagelse fra Illerup var oppe. Find de øvrige referater i spalten til højre på Liv i Landsbyernes side.
 
21. jan. 2021 * Referat fra Liv i Landsbyernes bestyrelsesmøde, kan nu læses her. Det var ekstraordinært, talte nye medlemmer og handlede om Landsbyforum, rollefordeling med borgerforeningerne og en henvendelse fra Bendt Nielsen.  
 
13. jan. 2021 * Landsbyforum inviterer til digitalt stormøde torsdag 14. januar kl. 20, oplyser Ditte Jensen, der er med i den arbejdsgruppe, der skal danne et Landsbyforum. Det skal udvikle sig til en paraplyorganisation for landsbyerne egne foreninger, der taler ind i de overordnede politiske dagsordener på vegne af alle kommunens landsbyer. Arbejdsgruppen vil gerne have mange med på stormødet til at komme med input - og man opfordres til at komme på ti minutter før mødet, der foregår på Zoom. Deltag via dette link.
23. dec. 2020 * Politisk fordeling: Landsbyråd - Liv i Landsbyerne - Borgerforeningen. Julie Abildgaard fra ABAF har sendt en gennemgang af de tre råd, foreninger og andre paraplyer, der for tiden er på banen - blandt andet det helt nye Landsbyråd - og hvordan tanken er, at de lokale fra bestyrelserne samarbejder i de forskellige fora. Se politisk fordelingsoversoversigt.
17. dec. 2020 * Medlemsstrategi, kommunikation og Landsbyråd. Det var blandt emnerne på seneste møde i bestyrelsen for Liv i Landsbyerne. Se referatet.
6. dec. 2020 * Mere dialog om samarbejdet mellem ABAF og LiL. I det seneste mødereferat fra Borgerforeningen kan man læse om fortsat dialog om forholdet mellem borgerforeninger og Liv i Landsbyerne (LiL). Bestyrelsen i ABAF har rådet LiL til at huske forankringen i de lokale borgerforeninger og anerkender samtidig LiL's berettigelse og behov for et vist mandat. Der arbejdes i kommunen på at etablere et landsbyråd, hvor Ditte Jensen fra LiL er med, og Julie Abildgaard fra ABAF derfor nu trækker sig.
5. nov. 2020 * Liv i Liv i Landsbyerne. Den nye bestyrelse har mødtes og taget hul på, hvad der har trængt sig på, når ikke lige der var en skole, der skulle reddes. Se deres arbejdsplan, forretningsorden såmænd, dagsorden til og referat fra deres konstituerende møde. Læs med - om brobygning, visioner, kommunal landsbypolitik og generationsmøde. Om økonomi, opgavefordeling, legitimitet og møde med de andre foreninger i området.
 
 
Lars Søgaard Andersen – gør klar til en fest for børnene. 
2. nov. 2020 * Op med flaget – skolen er reddet. Flaget i skolegården var hejst allerede klokken 9 i morges. Men det var, fordi en gruppe børn fra børnehaven skulle flyttes og have første skoledag. Altid en festdag. Først klokken halv ti fik skolens leder, Lars Søgaard Andersen, en besked, som pludselig gjorde dagen MEGET festlig. Fra rådhuset på Fælleden meddelte direktør Frederik Gammelgaard, at et flertal i byrådet havde indgået et skoleforlig, som reddede landsbyskolerne fra lukning. Der ville komme et pressemøde en time senere med alle detaljerne. Det ventede Lars ikke på. Han skyndte sig at tage en runde i hver enkelt klasse, i børnehaven og lærerværelset. Overalt blev nyheden modtaget med jubel, lettelse og lidt rørelse.
- Men der var også enkelte, der udtrykte skuffelse over, at jeg ikke havde forberedt en fest, siger Lars. Men helt ærligt, så havde jeg ikke regnet med, at byrådet havde indgået en aftale så hurtigt. Du må gerne skrive, at de tog fusen på os. Men det er helt OK for mig. Jeg vil gerne holde en stor fest for børn, forældre og personale og for den sags skyld hele lokalområdet, men det kan vi jo ikke i disse tider. Lige nu er min tanke, at vi begynder med noget for børnene, måske på fredag.
31. okt. 2020 * Bevar Bjedstrup skole - Udbyg Bjedstrup skole, f.eks. med en special afdeling - Gør Bjedstrup skole til et eksperiment for Skanderborg kommune/Danmark. En fremtids orienteret skole, i forhold til at være en grøn, udeorienteret naturskole. Bjedstrup skole er allerede meget godt på vej. Sådan lyder det i et høringssvar fra Peter Gregersen - se smalltalken. #BevarBjedstrupSkole
26. okt. 2020 * Selvforstærkende effekt. Et høringssvar begynder sådan her: I bofællesskabet Kirstinelund, som ligger i landsbyen Bjedstrup, bor vi 45 mennesker i alt, børn og voksne. Man kunne måske tro at det var nok for os – at vi har nok i vores eget, lille fællesskab og ikke behøver at interessere os for omverdenen, men sådan er det på ingen måde. Læs det hele - underskrevet af Jane Mondrup - på smalltalken#BevarBjedstrupSkole
22. okt. 2020 * Femten huse. Ja, det lyder måske ikke af så mange. Særligt ikke hvis man bor i en by som Skanderborg. Men her i Svejstrup er 15 huse mange. Det er over en fjerdedel af hele den samlede landsby. Femten huse og grunde er blevet handlet på de sidste fire år i Svejstrup. Og der har været tale om et regulært generationsskifte, hvor det primært er pensionister, som har taget afsked med landsbyen, mens børnefamilier er kommet til. Vores landsby er blevet beriget med 32 børn i skole- og førskolealderen svarende til mere end en fordobling af børnetallet.
Sådan lyder indledningen på et skole-hørings-svar fra Svejstrup Borgerforening. Se hele indlægget på smalltalken.

 
13. okt. 2020 * "Jeg kan også tælle til 14 og 15", siger udvalgsformand Trine Frengler (S) til TV2 Østjylland i et nyhedsindslag om landsbyskolerne, der ser ud til at være reddet i denne omgang. Ditte Jensen (fotoet), Tage Nielsen (R) og Claus Leick (SF) udtaler sig også. Se indslaget - det er det første.
 
13. okt. 2020 * "Landsbyfolket har været vildt dygtige". "Den åbne proces er endt i politisk skuddermudder nu, da vi nærmer os målstregen. Jeg tænker, at det skyldes flere ting og især, at landsbyfolket har været vildt dygtige til at gøre opmærksom på alle de argumenter, der vejer imod skolelukninger. De har været særdeles velorganiserede, argumenteret voldsomt og lagt et voldsomt pres på byrådsmedlemmerne og deres politiske bagland. Det har gjort indtryk", siger udvalgsformand Trine Frengler (S) i Midtjyllands Avis i en historie med overskriften "Flertal vil alligevel ikke lukke skoler". og hvor avisens leder har overskriften "En god dag for de små skoler" . Enhedslisten (1), SF (2), Alternativet (1), Venstre (8), DF (3) - altså 15 ud af de 29 i byrådet - taler nu for ikke at lukke landsbyskoler. Høringsperioden er ikke ovre - og intet er dermed besluttet - f.eks. ikke under hvilke betingelser og med hvilke distrikts-afgrænsninger en ny skolestruktur skal se ud. #BevarBjedstrupSkole
(Foto: Peter Abildgaard)

 
11. okt. 2020 * Skolelukninger er gift for fællesskabet og det lokale erhvervsliv, lyder overskriften på en artikel i Ugebladet Skanderborg, hvor Lars Brunsø, Alken, og Peter Dalsgaard, Svejstrup, udtaler sig. Og så har Johan Harding og Jane Mondrup fra Kirstinelund skrevet et høringssvar med fokus på rollespilsforeningen Fafner, at få børn mere væk fra computeren, og skole og foreningsliv, der befrugter hinanden. Læs smalltalken, hvor man også kan læse Nikolai Landers indstilling af Anne Marie "Mie" Hansen til Politikens Pædagogpris 2020. En indstilling, der på Facebook har fået bred opbakning blandt forældre, kolleger m.fl.
7. okt. 2020 * SF nu imod at lukke landsbyskoler. "Vi lytter gerne til flere gode høringssvar, men for SF er det allerede nu klart, at vi vil arbejde for en løsning, hvor landsbyskolerne kan overleve. En løsning, hvor vi også vil arbejde for at flest mulige af byrådets partier er med i en endelig aftale." Sådan skriver byrådsmedlemmerne Claus Leick og Søs Elmstrøm nu på FacebookEn husmands-optælling af stemmer siger Enhedslisten (1), SF (2), Alternativet (1), Venstre (8), DF (3) - altså 15 ud af de 29 - i byrådet taler nu for ikke at lukke landsbyskoler. Men høringsperioden er ikke ovre - og intet er dermed besluttet.  Læs smalltalken.
5. okt. 2020 * Nye folk i bestyrelsen i Liv i Landsbyerne. Generalforsamlingen i Liv i Landsbyerne bød blandt andet på debat om legitimitet og samarbejde - og det fremgik, at foreningen har indbetalt 20.000 kr. for at kunne oprette friskole - et beløb, bestyrelsen dog håber på blot vil være tabt. Ud af bestyrelsen gik Jacob Gewitz, Svejstrup Enge, og Alice Køppen, Boes. Den nye bestyrelse er hermed: Kristian Dalsgaard (Svejstrup), Christina Kjær Andersen (Svejstrup), Nicolai Lander (Boes), Lauge Jensen (Alken), Mikkel Schwab (Bjedstrup), Eva Nikolaisen (Alken), Ditte Jensen (Svejstrup), Jane Mondrup (Bjedstrup) og Mads Winther (Svejstrup Enge). Suppleant Jens Thor (Alken). Læs Jane Mondrups grundige referatet, der også rummer uddrag af Ditte Jensens beretning, og se regnskab for 2019. Endelig er der vedtægterne, som fik nogle ændringer. Se i den forbindelse bestyrelsens indstilling til ændringsforslag fra Karin Fosdal. Og så er der også lige et indlæg fra Anne Mette Lykke.
 
27. sep. 2020 * Klassestørrelser 15 år frem i tiden. Nikolai Lander har sammenlignet skolens elevtal og gennemsnitlige klassestørrelser med lærerforeningens anbefaling om klassestørrelser frem til 2036-2037. Se prognosen i stor størrelse. #BevarBjedstrupSkole
26. sep. 2020 * Karin ønsker samarbejde styrket og vedtægter udvidet. Karin Fosdal har sendt en række forslag til ændringer i Liv i Landsbyerne op til generalforsamlingen søndag 4. oktober kl. 13-15. Hun ønsker et gennemskueligt system, som fortæller hvem der gør hvad, og hvordan kan dette gøres så demokratisk som muligt, så flest mulige får en stemme i vores landsby klynge: LiL, som er et nyere samlende organ, kontra alle foreningerne i vores område i de enkelte landsbyer. Se smalltalken.
26. sep. 2020 * Skolen er som en bundprop på et skib. I sit høringssvar til skolestrukturen bruger bestyrelsen i ABAF et bilede med, at en skolelukning vil være som at hive bundproppen op på et skib. Skolen lukker, vandet bobler ind, og sådan begynder fem velfungerende landsbyer at synke. Se smalltalken.

 
 
24. sep. 2020 * Det nytter og det lysner. Torsdag 8. oktober er der borgermøde på Fælleden om den nye skolestruktur. Forhåbentlig er det sidste gang, vi skal troppe op. Alle politikerne er til stede, skriver Ditte Jensen fra aktivistgruppen #BevarBjedstrupSkole. Derfor er det også helt afgørende, at vi kommer så mange som muligt til mødet, der på grund af corona finder sted á tre omgange fra 15.00, 16.30 og 18.00. Pladserne er begrænsede, så tilmeld jer nu via linket. Det nytter!
Efter en intro fra børne- og undervisningsudvalget bliver der en time, hvor man kan sige sin mening og stille spørgsmål. De forventer lige nu 150 deltagere pr. møde. Tilmelding sker via nem-id med først til mølle princip. Der er også et møde for bestyrelsesformænd og kontraktholdere onsdag 7. oktober, hvor udvalgsmedlemmerne deltager i diskussionen. På mødet 8. oktober lytter de kun. Og så lige en sidste info. Det lysner! Derfor er der endnu mere grund til at skubbe på det sidste i høringsfasen. (Foto: Tor Birk Trads)

 
24. sep. 2020 * En ommer. Det er overskriften på et læserbrev fra Thomas Skovbo i Ugebladet Skanderborg. I Politiken har Ditte Jensen skrevet et indlæg om SF's skolepolitik.
 
22. sep. 2020 * En friskole er ikke for alle. Det er overskriften på et læserindlæg i Ugebladet Skanderborg, fra Anja Buddes hånd. Og samme ugeblad skriver under overskriften "Bjedstrup-forældre har lavet sin egen folketælling: Langt flere børn end kommunen hævder". Faktisk 26 pct. #BevarBjedstrupSkole
20. sep. 2020 * Marlies Warming skriver i et debatindlæg i Ugebladet Skanderborg en række argumenter for #BevarBjedstrupSkole og håber, at politikerne bruger høringsfase til blandt andet at genoverveje de effekter, en skolelukning vi have.
 
17. sep. 2020 * Hans Alexandersen, Svejstrup, foreslår polemisk i Ugebladet Skanderborg at tage Dover Kirke med i lukkeplanerne, og Christina Kjær Andersen, Svejstrup, skriver i samme ugeblad under overskriften Det generelle kvalitetsløft for skolerne udebliver i det nyeste budget.
 
 
16. sep. 2020 * Budgetforlig, der ikke forudsætter lukning af landsbyskoler. Et flertal bestående af S, SF, R, EL, V og DF er nu enige om et budgetforlig, hvor skatten sættes gradvist op, og hvor den besparelse på årligt 11 mio. kr., som lukningen af Hylke og Bjedstrup Skole skulle bidrage til, ikke er talt med. Det kan først blive til noget, hvis skolestrukturen, der er i høring, bliver vedtaget efter de otte uger.
Læs mere om budgetforliget her. (Foto: Thor Birk Trads)

Marianne Damholt Bergin, Alken, skriver i Ugebladet Skanderborg om En folkeskole i naturen, der er åben for alle. Kristian Dalsgaard, Svejstrup, skriver i samme ugeblad om, at landsbyskoler som Bjedstrup og Hylke ikke er dyre skoler, men de store skoler, der er for billige. Eva Boysen Fynboe Ebert, Svejstrup, skriver på smalltalken henvendt til SF om at være opdraget med, at de stærke hjælper dem, som er knap så stærke. Peter Gregersen, Alken, skriver samme sted om, hvordan tilflytning af børnefamilier forlængst har vendt nedgangen i elevtallet. #BevarBjedstrupSkole.

15. sep. 2020 * Cigarkasser - skoledistriktet som stærkt erhvervsområde - og Gunnar Sørensens lange skridt. Om Undervisnings- og børneudvalget lever i deres egen cigarkasseverden, spørger Jesper Damtoft, Svejstrup, i Ugebladet Skanderborg. Peter Dalsgaard, Svejstrup, har talt solovirksomheder - hele 200 cvr-numre i skoledistriktet - læs smalltalken - hvor også Signe Viborg, Alken, causerer over at være stolt over sin skole - hun gik der i 1980'erne. Og som hun skriver: Vær dem, der tør tro på det, der syner småt, men er stort. #BevarBjedstrupSkole.
 
14. sep. 2020 * Konsulentbureauet siger 12 børn - vores virkelighed siger 20 børn. Opslaget er kreeret af Lærke Lilholt, Aske Drost og Nikolai Lander. #BevarBjedstrupSkole.
12. sep. 2020 * EL er nu tydeligere om ikke at ville lukke landsbyskoler. Enhedslisten melder nu ud, at 'der skal være økonomi til en skolestruktur med både små og store skoler' - se Enhedslistens side
Se også Sivi Svennings appel til SF Skanderborg om
at give os 'troen tilbage på, at jeres hjerte fortsat banker for den stærke og inkluderende folkeskole – og at I om nogen er børnene -og familiernes parti!' Læs smalltalken.
Hvor også tidligere byrådsmedlem for SF Ole Juhl Jeppesen skriver om skolen som et smørhul i kommunen og kalder den eksemplarisk.
I Midtjyllands Avis har Nikolai Lander et indlæg henvendt til SF med titlen Dansevidenskab og tandhjulsskoler.

V og K er ude af budgetforhandlingerne. Og torsdag har borgmester Frands Fischer sat sit navn under følgende (slået op på #BevarBjedstrupSkole af Mira Issa Bloch (ALT): )
Status på budgetforhandlingerne: Her til aften har Konservative Folkeparti og Venstre valgt at forlade forhandlingerne. På vej ud ad døren har Venstre på de sociale medier sået tvivl om, hvorvidt den igangværende høring af forslag til ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet annulleres i budgetforhandlingerne.
Set i det lys har de tilbageværende forhandlingsparter; Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet følt det nødvendigt at give følgende status på budgetforhandlingerne. Det sker for at sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt byrådet tager den igangværende høring seriøst, og at forhandlingsparterne vil forholde sig konstruktivt til de indkomne høringssvar, når høringen er gennemført.
De tilbageværende partier er enige om, at det er en forudsætning for den videre budgetlægning, at ingen på forhånd har taget stilling til det forslag om ændret dagtilbud- og skolestruktur, som byrådet netop har sendt i høring, herunder også spørgsmålet om skolelukninger. Partierne afventer den igangværende høring af strukturforslaget, inden der træffes endelige beslutninger om strukturforslagene. Partierne er også enige om, at de står frit ved den endelige behandling af strukturforslaget.
I forhold til den igangværende høring er der stadig mange mulige udfald. Ét udfald er, at høringen ikke giver anledning til ændringer, således at forslaget kan vedtages i sin helhed. Et andet udfald er, at høringen giver ny viden på alle fronter, og at alle dele af forslaget forkastes efter høringsperioden. Her imellem er der mange mulige kombinationer af udfald, idet Byrådet kan vælge at fastholde nogle dele af forslaget og forkaste andre. Partierne er enige om, at der i den videre budgetlægning skal tages højde for, at udfaldsrummene kan variere afhængig af, hvad høringssvarene giver af input.
Budgetforhandlingerne forsætter mandag 14. september og forventes afsluttet i dagene efter.
8. sep. 2020 * Aktionsgruppen mødes onsdag 9. september kl. 20-22 om høringsprocessen - på Alken Mejeri. Der er tale om et informations- og koordineringsmøde ifht. høringssvar-processen, og alle med mulighed for at deltage, opfordres til at komme. #BevarBjedstrupSkole.
 
5. sep. 2020 * Skoledebat. Se byrådsmedlem Peter Kjærs (EL) svar til Ditte Jensen i Ugebladet Skanderborg og Mikkel Mørk Hegnhøjs tale fra landsbyskole-demoen på smalltalken 5. september under overskriften En tale for fællesskabet.
 
 
2. sep. 2020 * Vi er på den, hvis det sker. Onsdag-torsdags skoledebat og dækning rummer et indlæg fra Ditte Jensen i Ugebladet Skanderborg, hvor hun spørger om EL nu fører socialdemokratisk politik? Se også Ugebladets byrådsreportage. TV2 Østjylland har et indslag, hvor Ronja Bek Craig fortæller om sin families situation ved en skolelukning - og se også tv-indslag fra demonstrationen. DR Østjylland havde i morgenprogrammet et indslag (00:40:50) med Mikkel Mørk Hegnhøj, der stillede borgerforslaget, og Frands Fischer (S).


 
2. sep. 2020 * Spraglet landsby-demo imponerede. Skolestrukturforslag blev sendt i høring. Borgerforslaget blev skubbet. Sang, musik, gøgl, taler og sammenhold fra Hylke og Bjedstrup fyldte onsdagens livlige og venlige demonstration garneret med får, traktorer og halmballer. På byrådsmødet gentog flertallet fra S, R, SF, EL og K argumenter om den nødvendige 'driftsoptimering' - bl.a. de to skolelukninger - for at kunne tilføre hele skoleområdet 11 mio. kr. årligt til bedre kvalitet i skolerne. V og DF stemte sammen med ALT imod at sende forslaget i høring og ville bevare landsbyskolerne. Peter Kjær (EL) gav en åbning om at ville se velvilligt på en redning, hvis 'elevtallet suser op', og også Tage Nielsen (R) antydede, at flere penge måske kunne redde skolerne, mens Jørgen Naut (S) forsikrede, at den kommende høringsproces ikke er en skinmanøvre. Mens Anders Laugesen (V) efter skole-striden var sikker på nu at blive koblet af budgetforhandlingerne, rystede borgmester Frands Fischer (S) på hovedet. At Jens Szabo (V) sagde undskyld for ikke at kunne stå ved sin underskrift blev anerkendt af flere fra skole-flertallet. Borgerforslaget om ikke at lukke landsbyskoler, der fik støtte fra hele 2.484, fik på Fischers forslag hverken et ja eller nej, men blev skubbet videre ind i den kommende struktur-proces. Mira Issa Bloch (ALT) stemte dog ja. Nærmere fra to en halv times debat om løftebrud, aftalebrud, mistet tillid, skuffelser, udelukkelser, rå tone, revolverpolitik, penge, der 'fosser ind i kommunekassen' og flødeskumning kan opleves her i den kommunale tv-optagelse fra mødet. (Foto: Peter Abildgaard)
 
 
 
 
 
 
 
29. aug 2020 * Lørdags skoledebat og -dækning. 'Vi ønsker ikke en friskole' er overskriften fra et indlæg i Ugebladet Skanderborg fra tidligere skolebestyrelssformand Mads Bentzen, Bjedstrup, og 'Jeg undres såre' er overskriften på en klumme fra Anne-Marie Rytter Pedersens hånd i Midtjyllands Avis.
 
29. aug 2020 * Enhedslisten er nu 'åbne for nye perspektiver'. Enhedslisten, som har stemt for det aktuelle forslag til skolestruktur, der lukker Bjedstrup Skole, har nu gjort rede for sin baggrund: Enhedslistens indspark i skolestrukturdebatten'. Nu vil partiet gerne 'se nærmere på en model, der er afhængig af Bjedstrup Skoles udvikling de næste år' - l lyset af stigende elevtal. Og EL er åbne for, at 'høringsperiodens inddragelse af skoler og lokalsamfund kan give nye perspektiver for at fortsætte driften af de to små skoler'. På EL's facebook-side er der mange måbende og hvasse lokale kommentarer - bl.a. fra Asmund Bertelsen, der kalder forslaget om at 'overleve på nåde' en pistol for panden.
 
29. aug 2020 * Politikerne præsenteres ikke for flere elever fra Anes Høj 2 og fra skovbørnehaven. De elevtal og -prognoser, politikerne præsenteres for, er mangelfulde. Den kritik kom også frem på stormødet i Bjedstrup 18. august, og for at lytte til den kritik har skolechef Torben Steen udarbejdet endnu et notat om elevudviklingen til økonomiudvalget i denne uge og byrådet på onsdag 2. september. 
På opfordring har Morten Birch Larsen fra den forældregruppe, der har arbejdet med at gå de officielle tal efter i sømmene, også set nærmere på det notat, og han skriver: 
 
Torben Steens notat omkring udvikling i elev- og klassetal for Bjedstrup Skole (21. august 2020), forholder sig til COWIs prognose, og en tilslutningsprocent til skolen på 73%, som er brugt i prognosen. I 2020 er tilslutningen til skolen på 89%, som det også nævnes i notatet, hvilket betyder at elevtallet er 6 højere, end der forudsiges i prognosen. Dette vurderes at være acceptabelt. 

Hvad notatet desværre ikke forholder sig til, er en række faktorer som over de næste år, vil få en afgørende indflydelse på elevtallet på Bjedstrup Skole. Notatet forholder sig eksempelvis ikke til, hvordan elevtallet vil udvikle sig, hvis der fremover kan fastholdes en tilslutningsprocent på 89%.
Ligeledes forholder notatet sig ikke til, at der indenfor et år vil være 19 boligenheder med plads til 29 familier/seniorer på Anes Høj i Alken. Det vurderes af bygherren, at denne tilflytning vil bidrage med gennemsnitligt 4 børn om året til skolen. Den etablerede skovbørnehave ved Bjedstrup skole kommenteres heller ikke i notatet. På nuværende tidspunkt er der 11 børn i skovbørnehaven som ikke kommer fra skolens distrikt. Det er meget sandsynligt, at disse børn vil fortsætte på skolen, hvilket vil bidrage med yderligere 4 børn om året.

I nedenstående figur, er optegnet udviklingen i elevtallet, ved en tilslutning på 89% (blå) og ved en tilslutning på 89%, hvis der også medregnes bidrag fra Anes Høj og skovbørnehave (grøn). Begge prognoser giver over de næste år et markant højere elevtal for skolen end COWIs prognose (rød). I 2026 har COWI beregnet et elevtal på 93, mens en tilslutning på 89% giver et elevtal på 108. Når bidraget fra Anes Høj og skovbørnehave og medregnes, så vil elevtallet være 144 hvis der regnes med en tilslutning på 89% og 121, hvis der regnes med en tilslutning på 73%.
Elevtal som er markant højere end COWIs prognose, og som vil medføre en markant lavere omkostning pr elev. Torben Steen beregner en omkostning pr. elev på 76.885 kr/år ved 83 elever. Ved et elevtal på 121 vil den tilsvarende omkostning pr. elev være ca. 67.300 kr/år, mens den vil være ca. 63.600 kr/år ved et elevtal på 144. Omkostningerne til Bjedstrup Skole vil derved være på niveau med eller lavere end en række af de øvrige landsbyskoler.


 
  
 
 
28. aug 2020 * Fredags skoledebat og -dækning. 'Et opråb fra den gamle pedel' er overskriften på et indlæg fra Kalle Nielsen i Midtjyllands Avis. Og i samme avis minder skolebestyrelsesformand Lærke Lilholt Hansen byrådsmedlem Peter Kjær (EL) om hans partis program om obligatorisk folkeafstemning i et område med varslet skolelukning. Ditte Jensen skriver på smalltalken til MF Jacob Mark (SF) om partiets politik, der strider mod SF's praksis i Skanderborg. Og også på smalltalken forsøger Asmund Bertelsen at få Peter Kjær ud af busken - for 'uret tikker, men det er ikke for sent'.

 
 
28. aug 2020 * Så er det tid til generalforsamling i Liv i Landsbyerne søndag 20. september kl. 10-12 på Bjedstrup Skole. Brug meget gerne tilmeldingsknapperne på Facebook-begivenheden, så vi har en fornemmelse af, hvor meget kage der skal bages. Vi har brug for al den energi, kamp- og virkelyst vi kan få ind i bestyrelsen, så hvis du har lyst til at sidde med i maskinrummet på landsbyklyngen Boes, Bjedstrup, Illerup, Svejstrup og Alkens samlende organisation, et dette chancen, skriver Jens Thor. Dagsorden: Valg af dirigent og referent •Eventuelle optag af foreninger eller grupper som medlemmer • Bestyrelsens årsberetning • Regnskab. • Kontingent. • Beretning fra Dover GF • Beretning fra Fafner • Beretning fra #BevarBjedstrupSkole • Indkomne forslag • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af revisor • Eventuelt Vel mødt :-) (Foto: Tor Birk Trads)

 27.6. aug 2020 * Torsdags skoledebat og -dækning. Sammenhæng i et landsbymiljø og i politiske prioriteringer er hovedpointen i et indlæg fra Inge Nørgårdsmalltalken.
Tidligere dagplejer Jeanet Zacho fra Overmarken fremhæver samarbejdet mellem dagpleje, børnehus og skole i Midtjyllands Avis. Lars Thyregod fra Bjedstrup skriver om meget mere på spil end en skole i samme avis. Feline Schiøtz fra Alken skriver om skolelukning set fra en klimavinkel i samme avis. Thomas Skovbo fra Svejstrup skriver i samme avis under overskriften Vis nu politisk format. Fhv MF Carsten Bach (LA) spørger i sit indlæg, hvem der ønsker lukning.
Ugebladet Skanderborg beskriver, hvordan nu hverken DF eller V vil lukke landsbyskoler. Johanne Glavind fra Niels Ebbesen Skolen roser strukturforslaget i samme ugeblad. Og Martin Ipsen Pedersen fra Morten Børup Skolen peger på, hvordan mange penge brugt på små skoler rammer store skoler - i et indlæg. Tidligere skoleleder Kirstin Thomsen spørger i sit indlæg til, hvilke kvalitetsmarkører, der redder de andre skoler, men ikke Bjedstrup. Og i et tidligere indlæg om hjerteblod. Lise Lotte Langston spørger blandt andet, om politikerne er dygtige nok - i Ugebladet.

På facebook-gruppen Bevar Bjedstrup Skole konstaterer Peder Porse, at skolen har 12 venner - 8 fra V, 3 fra DF og 1 fra ALT - og Thomas Skovbo opfordrer de røde politikere til at holde op 'med at gemme jer bag borgmesteren og et udvalg, der ikke har regnet den ud'.
 
26. aug 2020 * Onsdags skoledebat og -dækning. Mens aktive i Bevar Bjedstrup Skole har samlet underskrifter i Ry og Skanderborg på borgerforslaget om at bevare landsbyskolerne, er antallet støt steget op-op-op. Kl. 18.31 har 2.329 borgere over 18 år bosiddende i kommunen skrevet under. (Foto: Tor Birk Trads)
Se artiklen 'Et skoleeksempel i den professionaliserede modstand' i Midtjyllands Avis.
Læs Lars Ole Kamps indlæg 'Hvor er politikerne med en vision?' i Midtjyllands Avis. Han imødegår argumenter fra Anne Heager (R).
Og i samme avis kalder borgmester Frands Fischer (S) det 'vildt uanstændigt', at DF er løbet fra en aftale. Og i Ugebladet Skanderborg er han 'forundret og forvirret' over DF og V.
Fra Alken skriver Lauge Vithner Jensen i Midtjyllands Avis under overskriften 'Dårligt politisk håndværk' om flere kommuner, hvor man i 2019 har måttet genetablere eller opdele skoler i deres oprindelige, mindre enheder blot få år efter de er blevet nedlagt.
Fra Boes minder Nikolai Lander i Midtjyllands Avis Socialdemokraterne om deres egen landdistrikspolitik.

 
 
24. aug 2020 * Også opbakning fra andre skoledistrikter. Det overraskende og glædelige resultat i dag med 1100 underskifter på seks en halv time viser, at dette ikke kun bakkes op af skoledistrikterne i Hylke og Bjedstrup. Der er opbakning fra borgere i hele kommunen, siger et medlem af forældregruppen, Mikkel Schwab, Bjedstrup.
Når de første dages begejstring har lagt sig, kunne det være interessant at dele tallene op geografisk. Forældrene bag det, der blev en lyn-aktion, fornemmer allerede nu, at der er opbakning fra andre skoledistrikter end de to landsbyskolers.
Her er den tekst, som de flere 1100 borgere nu har skrevet under på:

'
En tredjedel af Skanderborg Kommunes borgere bor på landet, i eller mellem landsbyer. Fællesskabet centrerer sig omkring skolerne. Det er her, børnene har deres hverdag, og familierne har deres fritidsliv, foreningsliv, møder, fællesspisning og fester.

Skolerne er hjertet i de små landsbysamfund, det er dem, der er årsag til, at nye familier flytter til, at der investeres og bygges nyt, og at de ældre bliver boende og har et aktivt seniorliv.

I forslaget til ny skolestruktur for Skanderborg Kommune, har byrådets undervisnings- og børneudvalg indstillet, at Hylke og Bjedstrup skoler skal lukkes.

Rationalet bag den nye skolestruktur er, at de mindste skoler er de dyreste og derfor skal lukkes. Problemet med den tilgang er imidlertid, at hvis vi lukker to skoler nu, så vil der blot være to andre skoler, der er de mindste og dyreste, næste gang, kommunen skal spare. Konsekvensen er centralisering på store skoler i centerbyerne og stadig større forskel mellem vilkår på landet og i byen.

Men vi har brug for et mangfoldigt folkeskoletilbud i Skanderborg Kommune. For nærhed skaber tryghed i et børneliv. Derfor skal vi værne om vores landsbyer og landsbyskoler ved at stå sammen.

Bevar landsbyskolerne, og lad os få sat en stopper for centraliseringstrangen og starte udviklingen af Skanderborg Kommunes landdistrikter til gavn for hele kommunen. Vi foreslår, at Skanderborg Kommune beslutter, at landsbyskolerne skal bevares.'


 
 
24. aug. 2020 * Eksplosiv opbakning. Et borgerforslag om at bevare landsbyskolerne har på seks en halv time nu fået de tilstrækkelige over 1.100 underskrifter. Men fortsæt og marker den brede opbakning ved at gå ind her, stem med NemId og del via sociale medier. Som Nikolai Lander skriver: Lad os skrive historie i Skanderborg Kommune med det borgerforslag, der samlede allerflest stemmer på kortest tid. Man skal bo i kommunen, for at kunne sætte sin digitale underskrift.

 
24. aug. 2020 * V-medlem skrev under men 'vil ikke lukke skoler'. I et debatindlæg i Midtjyllands Avis skriver Søren Erik Pedersen (V), der på den ene side har skrevet under på aftalen, der indebærer lukning af Bjedstrup og Hylke skoler, på den anden side, at 'jeg vil ikke være med til at lukke skoler'.
 
22. aug. 2020 * Elevtallene som Cowi går ud fra - og så dem fra virkeligheden. Morten Larsen har kreeret graferne med elevtal på Bjedstrup Skole fra 2010, hvor det toppede, over dykket i 2017 og så fremad, hvor det er så godt på vej op igen. Blå linie, hvis alle vælger Bjedstrup, lysebrun, hvis 80 pct. gør.
 

21. aug. 2020 * Weekendsnacks og kærlighed til alle lærere, pædagoger og øvrige fastansatte på skolen. Lærke Lilholt leverede en tak fra alle forældrene, Boes B&B, Købmanden i Alken og Boes Georginer. Som tak for, at de giver børnene en tryg og dejlig hverdag i en kaotisk tid.  (Foto: Mikkel Schwab)

 
21. aug. 2020 * Aktivistmøde søndag. Jeg indkalder alle interesserede til aktivistmøde søndag 23. august kl. 20 på skolen. Det kan ikke understreges nok, at alle er velkomne, også selvom du ikke har været aktiv indtil nu, skriver Mikkel Schwab, Bevar Bjedstrup Skole, tilmelding her: https://livlandsbyerne.nemtilmeld.dk/5/

Se åbent brev til byrådet i Ugebladet Skanderborg fra Gitte og Peter Dalsgaard. Se læserbreve fra byrådsmedlem John Haarup Laursen (DF) En kamp mod prognoser i Midtjyllands Avis - og fra byrådsmedlem Mira Issa Bloch (ALT): Alternativet er imod skolelukninger. Erhvervsleder Lars Brunsø i samme avis advarer mod at 'lukke ned for mangfoldigheden og afskaffe det rummelige samfund, hvor lavtlønnede kan have et familieliv på landet med en velfungerende folkeskole for at spare et par millioner.' Læs Max Pohles indlæg om at bevare muligheden for tryg opvækst i nærmiljøet - og Winnie Pohles indlæg om, at det ikke blot er en skole, der lukkes, begge på smalltalken.

 
19. aug. 2020 * Praktisk demokrati. Børnene fra Bjedstrup Skole stjal opmærksomheden onsdag morgen foran politikernes hovedkvarter, Fælleden. I følgeskab med deres forældre og nogle bedsteforældre fra stillede de op, da byrådets udvalg for undervisning og børn skulle behandle forslaget om den nye skolestruktur. Som de fleste har opdaget, rummer aftalen en evt. lukning af folkeskolerne i Bjedstrup og Hylke. Børnene dannede flere gange spontane og langvarige råbekor helt henne ved hovedindgangen. BEVAR BJEDSTRUP SKOLE! De kunne høres langt ind i rådhuset. Da politikerne kom, gik de gennem en lang korridor af syngende og råbende børn, heldigvis med smil og vinkende hilsner. Børnene havde fået fri for undervisning i de første timer, eller havde de? Man kunne sagtens betragte dette som undervisning i det danske folkestyre. (Foto: Peter Abildgaard)
 
19. aug. 2020 * Skulle du lige ringe til Frands Fischer, Pernille? I et åbent brev til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil opfordrer bestyrelsen ved Bjedstrup Skole og Børnehus ministeren til at ringe til borgmesteren og minde om den socialdemokratiske skolepolitik, hvor folkeskolen skal være det oplagte skolevalg. I stedet for indirekte at opfordre til at oprette friskoler. Se det åbne brev.
18. aug. 2020 * Tag den nu om igen i byrådet. Sådan lød det under stormødet fra mange sider i en fyldt (med afstand) gymnastiksal tirsdag aften. Sammenfattende: Erkend, at der er så lidt at spare og så meget at vinde ved at bevare en velfungerende landsbyskole med stor lokal opbakning, udvikling og potentiale i blandt andet naturbørnehave med venteliste og måske vuggestue. I politiker-panelet, hvor de fleste havde skrevet under på lukkeaftalen, var der stort fokus på økonomi, på at Bjedstrup Skole anses for at være dyr at drive, og at forhandlingerne har reduceret antal mulige lukkede skoler fra fem til to. De syv politikere blev gentagne gange præsenteret for argumenter om afgørende ændrede forudsætninger, når det gælder fejlagtige elevprognoser og tilslutningsprocenter samt bedre kommunal økonomisk udligning end frygtet. Argumenter, som forhåbentlig efter mødet vil gøre større indtryk end de nærmest fraværende politiske reaktioner under mødet tydede på. Den mest uforbeholdne støtte til landsbyskolerne kom fra DF og Alternativet.
Se også Ugebladet Skanderborgs reportage fra mødet: Politikerne stillede op til verbal spanking i Bjedstrup.
 
 
  
18. aug. 2020 * DF vil redde skole og V er villige til forhandling. Sådan skriver i hvert fald Ugebladet Skanderborg. Byrådsmedlem Martin Frausing Poulsen og de to andre fra DF vil stillle ændringsforslag til økonomiudvalget, så skolerne i Bjedstrup og Hylke ikke skal lukke.

I et læserbrev i Ugebladet Skanderborg appellerer Bente Andersen og Karl-Ole Jokumsen til Venstre om at tænke om igen og kalder lukningen ulogisk og uigenemtænkt. I et læserbrev i samme ugevis reflekterer Mette Sletskov over borgmesteren, der stillede sine sko ved demonstrationen på Fælleden - og rød politik i det hele taget.

Også folk i Alken (herover) med en dejlig masse børn forrest markerer sammenhold og kampvilje for skolen. (Foto: Peter Abildgaard
... Og med tre gange #BevarBjedstrupSkole (og et lille Be...) var det Bjedstrups tur - herunder.

 
 
 
 
17. aug. 2020 * Boes har grædt, raset og rystet på hovedet over tankeløse handlinger og brudte valgløfter inde på Fælleden, skriver Nikolai Lander i en opdatering på Facebook: Vi er OGSÅ en samlet og velfungerende landsby, som VIL vores skole, og vi vil gøre alt i vores magt for at redde den. Vi ses til stormøde tirsdag kl. 19.30 på Bjedstrup Skole. (Foto: Nikolai Lander) 

 
17. aug. 2020 * Kun skoledistrikter uden lokalt valgte politikere står til lukning. Den omstændighed peger Mikkel Schwab fra #BevarBjedstrupSkole på i P4 Østjyllands eftermiddagsudsendelse i dag mandag. Hør ham om den aktuelle utryghed, fordelene ved den lille skole og den mistillid, processen giver.
Klik på den hvide tidslinie i bunden her og find 2.36.50.
 
Udvalgsformand Trine Frengler (S) kalder det i TV2 Østjyllands indslag (det første i udsendelsen 19.30) et tilfælde, at kun skoledistrikter uden valgte politikere skal lukke. Det er i hvert fald ikke blevet diskuteret, siger hun og gætter på, at lukningen tidligst kan komme om fire-fem år.
Byrådsmedlem Anders Rosenstand Laugesen (V) siger til Ugebladet Skanderborg, at han vil stemme mod lukning af skolerne i Bjedstrup og Hylke. 

 
 
17. aug. 2020 * En-to-tre: Bevar Bjedstrup Skole råbte omkring 70 børn og voksne ved Svejstrups byskilt til fotografen, da ønsket om at lukke skolen mandag viste sig at være alvor. #BevarBjedstrupSkole
17. aug. 2020 *  Bjedstrup-forældre til DF og Venstre: Red vores skole. Landsbyskolerne er kraftcentre i landdistrikterne. Det har både Venstre og Dansk Folkeparti sagt i de seneste måneder. Nu har de to partier chancen for at stå ved deres ord og redde Bjedstrup Skole. Undervisnings- og Børneudvalget har indstillet at lukke Bjedstrup Skole. Det kom frem mandag den 17. august. Alligevel har formand for Bevar Bjedstrup Skole, Mikkel Schwab, ikke givet op endnu.

”Det kan godt være, at de røde partier er i gang med at svigte os. Men Dansk Folkeparti og Venstre er stadig to væsentlige spillere i den her aftale, og vi hører, at der er ret store uenigheder i de partier. Vi opfordrer de stemmer til at råbe op nu og rede vores skole,” siger han og fortsætter:

”Særligt Dansk Folkeparti har hele tiden sagt, at de vil landdistrikterne og udviklingen på landet. Desuden gik DF’s formand, Martin Frausing, barfodet hjem fra sko-demoen i juni og støttede dermed fuldt op om vores lille skole. Og Dansk Folkeparti er i Skanderborg kendt for at turde holde deres linje, også selvom den adskiller sig fra flertallets. Vi mangler en ægte helt nu, og den helt må gerne kommende flyvende med det samme,” siger han.

Vil lukke skole i fremgang. Blandt forældrene skaber udvalgets indstilling stor bekymring for fremtiden, men de har heller ikke givet op endnu, fortæller Julie Abildgaard, der er mor til tre og bor i Alken. ”Jeg er målløs. Vi oplever jo, at det strømmer til med børnefamilier. Vi har to fyldte børnehaver, den ene med venteliste, og en skole, hvor elevtallet og tilslutningen bare stiger og stiger. Jeg forstår ikke, hvad politikerne har gang i. Men lige meget hvad, så kommer vi ikke til at give op, og alle forældrene skal vide, at vi nok skal sikre skolens overlevelse på den ene eller anden måde,” siger hun.

Indstillingen fra udvalget indeholder også muligheden for, at der etableres en friskole i Bjedstrup i stedet for en folkeskole. Men den mulighed ønsker forældrene og lokalsamfundet ikke at diskutere lige nu:

”Vores folkeskole er i fremgang med stigende opbakning og elevtal. Vores fokus er stadig at sikre et stærkt folkeskole-tilbud til alle områdets børn; også til de familier, der ikke har penge i budgettet til at betale for skolegang. Det har jo også været socialdemokratisk politik i mange år, så hvorfor pludselig skrotte den fine, grundlæggende værdi?” siger Julie Abildgaard.

Forkert forudsætning. Forud for forhandlingerne om den nye skolestruktur slog borgmester Frands Fischer (S) fast, at Skanderborg Kommune ville blive ramt så hårdt af udligningsreformen, at der skulle spares millioner. Nu viser det sig imidlertid, at regeringens bloktilskud og Corona-kompensation betyder, at Skanderborg Kommune ikke skal spare de ommende år.

”Indstillingen er baseret på, at Skanderborg Kommune skal spare massivt. Men det ved vi nu ikke kommer til at ske. Nu har Venstre desværre sat sig selv i den klemme, at de har været med til at vedtage skolelukninger på et forkert økonomisk grundlag. Men når virkeligheden ændrer sig, så opfordrer vi på det kraftigste til, at man også indretter sin politik efter den virkelighed og dropper de besparelser, der går ud over vores lokalsamfund og vores børn,” siger Mikkel Schwab, formand for Bevar Bjedstrup Skole.

Tirsdag 18. august holder aktionsgruppen Bevar Bjedstrup Skole stormøde på skolen fra 19.30-21.30. Der er syet over 100 corona-mundbind med teksten #Bevar Bjedstrup Skole;. Alle partier fra byrådet møder op til stormødet.

(Pressemeddelelse skrevet af Viktor Reddersen) 

17. aug. 2020 * Hamrende uretfærdigt. Undervisnings- og Børneudvalget indstiller i dag, at Bjedstrup Skole skal lukke – nu skal vi holde sammen!

Det er utroligt og ubegribeligt, men først og fremmest er det hamrende uretfærdigt!

Jeg har siden mine dage som aktiv ungdoms- og studenterpolitiker og senere i mit arbejdsliv som organisationskonsulent i en socialpolitisk forening troet på, og forsøgt at indgyde andre tro på, at stærke fællesskaber via demokratisk handlen kan flytte bjerge.

Jeg har været hundrede procent overbevist om, at vores kæmpe indsats omkring Bevar Bjedstrup Skole og Bevar Landsbyskolerne ville sikre, at vi fortsat kunne have en folkeskole i vores område. Min tro - og jeg tror godt jeg kan tale på mange andres vegne – vores tro på den demokratiske proces har i dag lidt et alvorligt knæk.

Et grimt billede viser sig

Der skulle ikke gå mere end en måned fra at vores områdes eneste repræsentant i byrådet og medlem af Undervisnings- og Børneudvalget stoppede til et forslag fra udvalget om at lukke Bjedstrup Skole var klar. På trods af en relativt åben proces, hvor vi sagligt gik i dialog med samtlige udvalgspolitikere og brugte konstruktive og kreative aktioner som et led i processen, kan vi nu se et nedslående resultat.

Resultatet afspejler desværre mere end noget andet politikernes personlige interesser. Det er svært at få øje på udvalgets kvalitetsmarkører. Det er svært at se, hvorfor Bjedstrup Skole skal lukke, når skoler som Veng eller Voerladegaard skal have lov at fortsætte.

Det er ikke underligt, at vi i dag – om ikke andet for en stund – har mistet troen på det lokale demokrati i Skanderborg.

Håbet ligger i vores fællesskab

Hvad der derimod giver mig håb, er den følelse af fællesskab, jeg har oplevet siden det hele sprang i luften i slutningen af februar måned. Det er i vores fællesskab, at vi nu skal finde håbet for fremtiden i vores lokalsamfund.

Hvis vi i huj og hast flytter vores børn og vender fællesskabet ryggen, så taber vi alle.

Hvis vi holder sammen, og forholder os til den nye situation som et fællesskab, så er jeg sikker på at vi igennem fælles handlen kan vende billedet til noget positivt.

Fælles handlen er vores vej frem

Vi skal først og fremmest forsøge at få bremset beslutningen i byrådet, og forsøge at holde fast i vores folkeskole.

Beslutningen om at lukke skolen skal komme fra politikerne – ikke os. Der er stadig uenighed og splittelse i nogle partier, og den uenighed vil vi have frem, så vi kan få en åben debat i byrådet. Det knokler vi for dag og nat.

Hvis det mislykkes, skal vi afsøge andre veje til at bevare et stærkt, lokalt skoletilbud til vores børn. Begge dele kræver, at vi står sammen og ikke handler i panik hver for sig.

I dag og de kommende dage skal vi bande og svovle – det er ok! Bagefter skal vi samles og i fællesskab tage styringen over vores lokalområdes fremtid.

Kom til stormøde tirsdag 18. august kl 19:30-21:30 på skolen. Vi har syet over 100 røde Corona-mundbind med teksten BevarBjedstrupSkole.

Kom til demonstration onsdag 19. august kl 9:30-10:30 på Fælleden i Skanderborg.

Bak op om Bjedstrup Skole og personalet i en svær tid. Kom til de møder Liv i Landsbyerne inviterer til i nærmeste fremtid.

Venlig Hilsen Mikkel Schwab, Formand Liv i Landsbyerne


 
17. aug. 2020 * De gjorde det sgu: Indstiller skolen til at lukke. Undervisnings- og Børneudvalget indstiller til:
  • Bjedstrup Skole skal lukke som folkeskole
  • børnene fra vores område gå på en nybygget skole i Ry
  • skolebygningerne overtages af specialtilbud
  • åbenhed for en friskole
  • børnehuset skal fortsætte - ledet fra Knudsø Skolen i Ry
17. aug. 2020 * Politikerne har skrevet under hele vejen rundt - på nær Alternativet. Undervisnings- og Børneudvalget, hvor S, R, EL og V er repræsenteret, har haft en politisk følgegruppe af politikere fra SF, DF og K, og de har alle skrevet under på et forslag til skolestruktur, der iøvrigt også lukker Hylke Skole, men bevarer Veng og Voerladegård Skole. Se hele beslutningen her, hvor manøvren markedsføres med at undgå nybyggeri for 80-85 mio. kr. Ud af 11 elementer er lukning af Bjedstrup som folkeskole nummer 5.
 
 
 
 
20. juni 2020 * Hvad kæmper vi for i Liv i Landsbyerne? Anne Mette Lykke, Anes Høj, reflekterer over, hvad Liv i Landsbyerne egentlig kæmper for. Læs smalltalken.

 
10. juni 2020 * Ros fra borgmesteren. Vores borgmester, Frands Fischer (S), var blandt de første, som satte skoene foran Fælleden i eftermiddags. Måske var det overraskende for mange, som bemærkede det. Men han fik bifald.
- Hvad var signalet i dette, spurgte redaktionen.
- Jeg vil gerne rose forældrene og personalet på de små skoler for deres engagement og for en god tone, svarer borgmesteren.
- Vi kan alle lide den skolestruktur, vi har, og i landdistrikterne kan de frygte for deres små skoler. Vores familie bor selv på landet, og vi har børn i en lille skole, så jeg ved, hvad det handler om. Men i byrådet er spørgsmålet, hvad vi har råd til. Med den tilvækst, som Skanderborg Kommune har udsigt til, skal vi have alle oplysninger på bordet.
Derfor vil borgmesteren heller ikke sige nu, at han går ind for en bestemt løsning. Det må vente til byrådsdebatterne efter sommerferien.
Han vil derimod tilføje, at nogle af de fridage, som han som mange andre fik i corona-fraværet fra rådhuset, brugte han til at fundere over bl.a. tilstanden i kommunens landdistrikter.:
-Jeg har arbejdet lidt med en mere konkret strategi for landdistrikterne, siger Frands Fischer. Dermed er han på linie med den debat, som mange af borgernes arbejdsgrupper har efterlyst senest. (Tekst og foto: Peter Abildgaard)

 
10. juni 2020 * Også DR Nyheder bragte et sko-skole-indslag. Ida Gundersen forklarer corona-baggrunden for happeningen og ses her med Anja Budde og Sivi Svenning. Find indslaget i nyhedsindslaget her - og gå frem til 16.43


 
 
10. juni 2020 * Talkyndige forældre udfordrer kommunens beregninger. Forældre fra Bjedstrup Skole klar til kamp: Bevar vores skole og spar 44 mio. kr. skriver TV2 Østjylland. Læs også artiklen.


 
 
10. juni 2020 * Udtrådte sko blev et effektfuldt udtryk. Lad os håbe, de gør indtryk. Klip-klapper, støvler og sandaler i hundredevis foran indgangen på Fælleden symboliserede onsdag landsby-modstanden mod at lukke kommunens skoler. Liv i Landsbyerne stod sammen med Stjær i Udvikling og De 7 dale bag sko-happeningen, eftermiddagen før Undervisnings- og Børneudvalget sluttede dialogfasen om den fremtidige skolestruktur. Jonas og Vilja fra 3. klasse var med foran rådhuset og Vilja har fået øje på et udstoppede sokker i skomængden. (Foto: Knud Abildtrup)
3. juni 2020 * Vi har brug for jeres hjælp. I anledningen af vores politiske sko-happening onsdag 10. juni skal der stemmes dørklokker og uddeles flyere i Bjedstrup Skoles distrikt for at gøre opmærksom på eventet, skriver Line Sangild Thimmer, Alkenvej. Vi mødes lørdag 6. juni kl. 10 for at træffe flest mulige hjemme. Vi har især brug for hjælp til at dække Svejstrup, Illerup, Overmarken, Boes og Bjedstrup og områderne imellem byerne. Hvis du er klar på at give en hånd med, så skriv til Line på 22467303 hvilket område, du ønsker at dele ud. Jo flere, jo bedre! Vi håber meget, I har tid og lyst til at tage en tørn for vores skole.
Se Bevar Landsbyskolerne - Bak op med dine sko (Facebook)
#BevarBjedstrupSkole - Hjertet i vores lokalmiljø.

 
2. juni 2020 * Endnu et gennemarbejdet forslag fra Bjedstrup-forældre til at undgå lukning. De seneste tre måneder har en gruppe dedikerede forældre i vores landsbyer siddet med lommeregnere, rapporter og lokale plantegninger og regnet på et forslag, der kan løse fremtidens kapacitetsudfordringer i Ry-området uden at lukke vores skole, skriver Ditte Jensen fra Liv i Landsbyerne. I går aftes blev analysen sendt til Undervisnings- og Børneudvalget. Se forslag 21.1. Forslaget, der hedder En økonomisk og bæredygtig skolestruktur med bevarelse af Bjedstrup Skole, løser kapacitetsudfordringen og sparer kommunen for 44,5 mio. kr. på anlægsbudgettet. De seks forældre, der står bag det gennemarbejdede materiale (se hvem det er på side 2 i forslaget), har ikke blot argumenteret, men også analyseret og dokumenteret om struktur, trivsel, ledelse, busforbindelse, huspriser og sammenhængskraft. Godt arbejde!
#BevarBjedstrupSkole - Hjertet i vores lokalmiljø.

 
 
31. maj 2020 * Sko-happening for at bevare landsbyskolerne. Onsdag 10. juni kl. 14-18 er Liv i Landsbyerne med til at arrangere en happening foran Fælleden, hvor folk kommer og stiller udtrådte sko i stedet for at samles flere hundrede mennesker. Taler og musikalske indslag spilles så i en båndsløjfe, der skal køre på en mennesketom plads. Julie Abildgaard fra Alken, forfatter Louise Dalsgaard og højskoleforstander Tyge Mortensen taler, Lars Lilholt, Shaka Loveless og Stine Bramsen spiller. Læs mere på Sko-happening.

16. maj 2020 * Bageriet i baglokalet ved Købmanden i Alken er under opbygning og har modtaget 6.000 kr. fra Liv i Landsbyerne, der også har doneret den husstandsomdelte folder, oplyser bestyrelsen. Er nogen interesserede i at være med på bagerholdet kan man henvende sig til Mogens Andersen tlf. 20646120 eller Jan Günther Hansen tlf. 2469 9119.
 
8. maj 2020 * Skole-aktivistmøde mandag. På baggrund af et nyt BDO-scenarie, hvor lukning af Bjedstrup Skole indgår, samt en udligningsaftale, der var hård ved Skanderborg, indkalder Liv i Landsbyerne til aktivistmøde mandag 11. maj kl. 20-22 over Zoom. Nye aktivister er velkomne, se nærmere om tilmelding, grupper og anden forberedelse her.
#BevarBjedstrupSkole - Hjertet i vores lokalmiljø.

 
8. maj 2020 * Skolestruktur-arbejdet i gang igen. Det politiske arbejde med ny skolestruktur, der kan få store følger for blandt andet Bjedstrup Skole, går nu i gang igen efter en corona-pause, oplyser kommunen. Onsdag 3. juni er der igen udvalgsmøde og frem til onsdag 10. juni muligt at komme med input. Se alle de vigtigste datoer i et politisk forløb hen over efteråret frem mod forventet vedtagelse af ny struktur i februar-marts 2021. #BevarBjedstrupSkole - Hjertet i vores lokalmiljø.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liv i Landsbyerne fra 2020:
 


 

Hundredevis sætter nu skoen ned i protest mod skolelukninger. Se indslag fra TV2 Østjylland.
Se Bevar Bjedstrup Skole(Facebook)
#BevarBjedstrupSkole - Hjertet i vores lokalmiljø.

(Video: Shaka Loveless)
(Video: Nikolai Lander)